Το περιοδικό ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ είναι το επίσημο περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ). Απευθύνεται, κυρίως, στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για υποβολή εργασιών σε Ειδικό Τεύχος του περιοδικού της Ένωσης - Παράταση αποδοχής υποβολών έως και 08/07/2024

2024-06-02

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών σε Ειδικό Τεύχος του περιοδικού της Ένωσης - Παράταση αποδοχής υποβολών έως και 08/07/2024

Τρέχον τεύχος


Αρ. 17 (2023): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.)
Προβολή όλων των τευχών