ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΙΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ


Δημοσιευμένα: Ιουλ 13, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
επαναλαμβανόμενες μοιρασιές εικονογραφημένο βιβλίο νήπια προβλήματα μερισμού προβλήματα μέτρησης
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpurdi)
Χρυσάνθη Παρακευή - Τσαμπίκα (Crisanthi Paraskevi - Tsampika)
Περίληψη

H έννοια της διαίρεσης εισάγεται μέσω καταστάσεων μοιρασιάς οι οποίες, για αυτόν τον λόγο, έχουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Από έρευνες έχει φανεί ότι οι απλές καταστάσεις μοιρασιάς είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και παρόλο που εμπλέκονται σε αυτές και έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν σε έναν βαθμό, καταγράφονται και αρκετές δυσκολίες τους. Με σκοπό λοιπόν τη διερεύνηση των ικανοτήτων νηπίων να ανταποκριθούν σε καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς, χρησιμοποιήθηκε εικονογραφημένο βιβλίο ως το πλαίσιο του οποίου ο ρόλος έχει αναδειχθεί τόσο για την κοινωνική και συναισθηματική όσο και για τη γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ζευγάρια νηπίων, διαφορετικών επιδόσεων και επικοινωνιακών ικανοτήτων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχαν ζευγάρια νηπίων τα οποία ήταν ικανά να ανταποκριθούν, εν μέρει, σε καταστάσεις επαναλαμβανόμενης μοιρασιάς μέσω εικονογραφημένου βιβλίου. Στοιχεία του εικονογραφημένου όπως η επανάληψη των καταστάσεων μοιρασιάς, αλλά και η απάντηση σε κάθε κατάσταση φάνηκε να βοήθησε εν μέρει τα νήπια, ενώ το θέμα της ιστορίας και η εικονογράφηση φάνηκε να τα εμπλέκει περισσότερο κοινωνικά και συναισθηματικά παρά γνωστικά.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Baroody, A.J. (2004). The developmental bases for early childhood number and operations standards. In D. Clements & J. Sarama (Eds.), Engaging Young Children in Mathematics: Standards for early childhood mathematics education (pp. 173-219). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Casey, B., Erkut, S., Ceder, I., & Mercer Young, J. (2008). Use of a story telling context to improve girls’ and boys’ geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (1), 29-48.
Clements, D.H. (2004). Major themes and recommendations. In D.H. Clements, Sarama, J., DiBiase, E. & DiBiase, A.-M. (Eds.) Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics. Studies in Mathematical Thinking and Learning Series. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Elia, I., Van Den Heuvel-Panhuizen, M., & Georgiou, A. (2010). The role of picture books on children’s cognitive engagement with mathematics. European Early Childhood Education Research Journal, 18(3), 125-147.
Fischbein, E., Deri, M., Nello, M.S., & Marino, M.S. (1985). The role of implicit models in solving verbal problems in multiplication and division. Journal for Research in Mathematics Education, 16(1), 3-17.
Frydman, O., & Bryant, P.E. (1988). Sharing and understanding of number equivalence by young children. Cognitive Development, 3(4), 323-339.
Ginsburg, H.P., & Seo, K.-H. (1999). Mathematics in children’s thinking. Mathematical Thinking and Learning, 1(2), 113-129.
Griffiths, R., & Clyne, M. (1991). The power of story: Its role in learning mathematics. Mathematics Teaching, 135, 42-45.
Ζαχάρος, Κ. (2006) Οι μαθηματικές έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Hong, H. (1996). Effects of mathematics learning through children’s literature on math achievement and dispositional outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 11, 477-494.
Hutchins, P. (1986) The doorbell rang. New York: Greenwillow Books.
Jennings, C. Jennings, J. Richey, J. & Dixon-Kraus, L. (1992). Increasing interest and achievement in mathematics through children’s literature. Early Childhood Research Quarterly, 7, 263-276.
Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Τόπος.
Κορνηλάκη, A. (2000). Η κατανόηση της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού από τα μικρά παιδιά. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ ΜΕΤΑ-πτυχιακά: εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή. Αθήνα.
Lowe, V. (2007). Stories, pictures and reality two children tell. London: Routledge.
Morrow, L., & Gambrell, L. (2004) Using children’s literature in preschool comprehending and enjoying books. USA: International Reading Association.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
Nicol, C., & Crespo, S. (2005). Exploring mathematics in imaginative places: rethinking what counts as meaningful contexts for learning mathematics. School Science and Mathematics, 105(5): 240-251.
Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: Gutenberg.
Pepper, K., & Hunting, R. (1998). Preschoolers’ Counting and Sharing. Journal for research in Mathematics Education, 29(2): 164-183.
ΠΣΝ: Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. (2011). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σκουμπουρδή, Χ. (2012). Σχεδιασμός ένταξης υλικών και μέσων στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.
Skoumpourdi, C., & Sofikiti, D. (2009) Young children’s material manipulating strategies in division tasks. In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou & H. Sakonidis (eds.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 5, 137-144), Thessaloniki, Greece: PME.
Tirosh, D., Tsamir, P., Tabach, M., Levenson, E., & Barkai, R. (2011). Can you take half? Kindergarten Children’s Responses. 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1891-1901). University of Rzeszów, Poland.
Van Den Heuvel-Panhuizen, Μ. (2005). The role of contexts in assessment problems in mathematics. For the Learning of Mathematics, 25(2), 2-9.
Van Den Heuvel-Panhuizen, M., & Van Den Boogaard, S. (2008). Picture books as an impetus for kindergartners’ mathematical thinking. Mathematical Thinking and Learning, 10, 341-373.
Young-Loveridge, J.M. (2004). Effects on early numeracy of a program using number books and games. Early Childhood Research Quarterly, 19, 82-98.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)