Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος


Δημοσιευμένα: Dec 2, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
αποτύπωση διδακτικών προσεγγίσεων στα Μαθηματικά πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδακτικές στρατηγικές
Γιώργος Πιπίνος (Giorgos Pipinos)
Μαρία Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou)
Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος συστηματικής παρατήρησης σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις σε τάξεις των Μαθηματικών στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου από τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Επιχειρήθηκε μέσα από την παρατήρηση τάξεων των Μαθηματικών η ανίχνευση πιθανών κονστρουκτιβιστικών γνωρισμάτων (Driver & Oldham, 1986), η μελέτη των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών διδασκαλίας (Beck, 1998) και η αναζήτηση χαρακτηριστικών μιας σύγχρονης τάξης των Μαθηματικών στην καθημερινή διδακτική εφαρμογή τους. Με τη μελέτη αυτή αναδύονται ερωτήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών ως προς την παρατήρηση της πολυπλοκότητας μιας τάξης Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γιώργος Πιπίνος (Giorgos Pipinos), Πανεπιστήμιο Αιγαίου

δάσκαλος, M.Ed.

Μαρία Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou), Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επικ. Καθηγήτρια

Αναφορές
Βαμβακούση, Ξ., Καργιωτάκης, Γ., Μπομποτίνου, Α.-Δ., & Σαΐτης, Α.Χ. (2006). Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Beck, C.R. (1998). A Taxonomy for Identifying, Classifying, and Interrelating Teaching Strategies. Journal of General Education, 47(1), 37-62.
Cobb, P., Wood, T., & Yackel, E. (1995). Learning through problem-solving: a constructivist approach to second grade mathematics. In P. Murphy, M. Selinger, J. Bourne & M. Briggs (eds), Subject Learning in the Primary Curriculum:
Issues in English, science and mathematics (pp. 222-251). London and New York: Routledge.
Chionidou-Moskofoglou, M., Doukakis, S., & Lappa, A., (2005). The use of e-portfolios in Teaching and Assessment. Proceedings of the 7th International
Conference on Technology in Mathematics Teaching (pp 224-232). John Cabot CTC & Bristol University, Bristol, UK, 26-29 July 2005.
Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, 13, 105-122.
Fladers, A. (1967). Problems of observer training and reliability. In J. Amidon & B. Hough (eds), Interaction Analysis: Theory, Research, and Applications (pp.
-166). Massachusetts: Addison-Wesley Reading.
Frykholm, J. (2004). Teachers’ Tolerance for Discomfort: Implications for Curricular Reform in Mathematics. Journal of Curriculum and Supervision, 19(2),
-149.
Henry, M. (2000). Πειραματική Προσέγγιση Μαθηματικών Εννοιών και ο τρόπος Αξιολόγησής της. Στο: Φρ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊμάρης (επιμ.), Αξιολόγηση
και Διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 69-85). Αθήνα: Gutenberg - Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν., & Σοφού, Β. (2006). Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Κασσώτη, O., Κλιάπης, Π., & Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Κολέζα, E. (2006). Σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών: Α΄ Μέρος: Ένα θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης. Ευκλείδης Γ΄, 65, 3-27.
Κολέζα, Ε. (2007). Σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών: B΄ Μέρος: Γνωσιακή και Κοινωνιολογική ανάλυση. Ευκλείδης Γ΄, 66, 3-24.
Κόσυβας, Γ. (1995). Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών. Ευκλείδης Γ΄, 12(43), 11-34.
Κόσυβας, Γ. (1996). Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο: Γόνιμος Χαρακτήρας και Ανατροπή των Παγιωμένων Αντιλήψεων. Αθήνα: Gutenberg.
Κυριαζή, Ν. (2005). Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών (8η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Λεμονίδης, Χ. (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Mαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση, 3(1), 5-22.
Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης Α., & Πνευματικός, Δ. (2006). Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής: Βιβλίο Δασκάλου
(1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Meehan, M.L., Cowley, K.S., Finch, N.L., Chadwick, K.L., Ermolov, L.D., & Riffle, M.S. (2004). Special Strategies Observation System-Revised: A Useful Tool
for Educational Research and Evaluation. Charleston, WV: AEL.
Μπονίδης, Κ. (2003). Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά βιβλία στην Ελλάδα: διαδικασία παραγωγής, μορφή και περιεχόμενο, ‘πραγματικό’
πρόγραμμα, προοπτικές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 131, 25-40.
Nohda, N. (1988). Problem solving using “open-ended problems” in mathematics teaching. In H. Burkhardt, S. Groves, A. Schoenfeld & K. Stacey (eds),
Problem Solving: A World View (pp. 225-234). Nottingham: Shell Centre.
Οικονόμου, Π. (1997). Η ‘επίλυση προβλήματος’ στην ελληνική μαθηματική εκπαίδευση. Στο: Φρ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊμάρης (επιμ.), Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών ΙΙΙ: Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες (σελ. 275 - 289). Αθήνα: Gutenberg.
Οικονόμου, Π. (1999). Στάσεις, Αντιλήψεις και Πρακτικές των Διδασκόντων. Στο:Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (επιμ.), Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 49-79). Θεσσαλονίκη:ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ.
Pehkonen, E. (1995). Introduction: Use of open-ended problems. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 27(2), 55-57.
Pehkonen, E. (1997). Introduction: The state-of-art in mathematical creativity. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 97(3), 63-67.
Peterson, R.A. (1994). A Meta-analysis of Cronbach’s Coefficient Alpha. Journal of Consumer Research, 21(2), 381-391.
Πιπίνος, Γ. (2006). Διδακτική αξιοποίηση της θεωρίας των van Hiele. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 5, 66-83.
Πούλου, Μ., & Σπινθουράκη, Ι. (2003). Η διδακτική αποτελεσματικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Μέντορας, 7, 3-18.
Σακονίδης, Χ., Καλδρυμίδου, Μ., & Τζεκάκη, Μ. (1999). Ανάλυση Καταγεγραμμένων Διδασκαλιών και Πειραματική Εφαρμογή. Στο: Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (επιμ.), Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 161-180). Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ.
Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D.A. Grows (ed.), Hand book of research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). New York: Macmillan.
Shane, R. (2005). Context and Content: What are Student Teachers Learning about Teaching Mathematics? In S. Goodchild & L. English (eds), Researching
Mathematics Classrooms: A Critical Examination of Methodology (pp. 119-153). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.
Silver, E.A. (1997). Fostering Creativity through Instruction Rich in Mathematical Problem Solving and Problem Posing. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der
Mathematik, 97(3), 75-80.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (τόμ. Α΄,Β΄). ΦΕΚ 303, 304/Β΄/13-3-03.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004α). Τα μαθηματικά μου: Δ΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, ιθ΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004β). Τα μαθηματικά μου: Ε΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, κ΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004γ). Τα μαθηματικά μου: ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, κα΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1999). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Κονστρουκτιβιστικό-Δομητιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με χρήση Ανοιχτών Προβλημάτων (open-ended) και Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας. Μέντορας, 3(4), 3-36.
Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2001). Απόψεις των εκπαιδευτικών για την πορεία ανάπτυξης της διδασκαλίας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών. Μέντορας, 3(3), 82-106.
Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2002). Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) των Μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Ειδικό αφιέρωμα στη Διαθεματικότητα, 7, 80-100.