Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΕΎΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


Δημοσιευμένα: Οκτ 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
κατασκευή σχημάτων χρήση εργαλείων επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων
Ελένη Μαρκοπούλου (Eleni Markopoulou)
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της χρήσης εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας με το λογισμικό Geogebra, σε σχέση με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων, για την κατανόηση των ιδιοτήτων και των σχέσεων των τετραπλεύρων και για την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της Α΄ Λυκείου, οι οποίοι κατατάχθηκαν σε οκτώ ζευγάρια με βάση το γνωστικό και αντιληπτικό τους επίπεδο αναφορικά με τα τετράπλευρα και ασχολήθηκαν με δραστηριότητες που περιλάμβαναν κατασκευές, εύρεση ειδών τετραπλεύρων, γεωμετρικά προβλήματα και ερωτήσεις σχετικές με τις ιδιότητες και τις σχέσεις μεταξύ των τετραπλεύρων. Στις δραστηριότητες τα 4 ζευγάρια χρησιμοποίησαν το λογισμικό και τα υπόλοιπα παραδοσιακά εργαλεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που εργάστηκαν με το λογισμικό κατανόησαν καλύτερα τις ιδιότητες και τις σχέσεις των τετραπλεύρων και έλυσαν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα γεωμετρικά προβλήματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ελένη Μαρκοπούλου (Eleni Markopoulou), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτικής των Μαθηματικών
Αναφορές
Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., & Pitta-Pantazi, D. (2005).Problem solving and problem posing in a dynamic geometry environment. The Mathematics Enthusiast, 2(2), 125-143.Retrieved from http://scholarworks.umt.edu/tme/vol2/iss2/6/
Duval, R. (1995). Geometrical pictures: Kinds of representation and specific processings. In Exploiting mental imagery with computers in mathematics education (pp. 142-157). Springer, Berlin, Heidelberg.https://doi.org/10.1007/978-3-642-57771-0_10
Gawlick, T. (2005).Connecting arguments to actions - Dynamic geometry as means for the attainment of higher van Hiele levels. ZDM. International Journal on Mathematics Education, 37(5), 361-370.https://doi.org/10.1007/s11858-005-0024-2
Han, H. (2007). Middle school students' quadrilateral learning: A comparison study (pp. 1-188). University of Minnesota.
Healy, L., &Hoyles, C. (2002). Software tools for geometrical problem solving: Potentials and pitfalls. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 235-256.https://doi.org/10.1023/A:1013305627916
Heid, M. K. (1997).The technological revolution and the reform of school mathematics. American Journal of Education, 106(1), 5-61.
Hölzl, R. (1996). How does ‘dragging’ affect the learning of geometry. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 1(2), 169-187.https://doi.org/10.1007/BF00571077
Laborde, C. (1989). L'enseignement de la géométrie en tant que terrain d'exploration de phénomènes didactiques. Publications mathématiques et informatique de Rennes, (S6), 9-11.
Leung, A. (2011). An epistemic model of task design in dynamic geometry environment. ZDM. International Journal on Mathematics Education, 43(3), 325-336.https://doi.org/10.1007/s11858-011-0329-2
Mariotti, M. A. (2002).Justifying and proving in the Cabri environment. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 257-281.https://doi.org/10.1023/A:1013357611987
Suwito, A., Yuwono, I., Parta, I. N., Irawati, S., &Oktavianingtyas, E. (2016). Solving Geometric Problems by Using Algebraic Representation for Junior High School Level 3 in Van Hiele at Geometric Thinking Level. International Education Studies, 9(10), 27-33.https://doi.org/10.5539/ies.v9n10p27
Τζεκάκη, Μ. (1991). Γεωμετρικές δραστηριότητες στο Γυμνάσιο: τι συμβόλαιο υπογράφουμε; Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη.
Τζεκακη, Μ. (1992). Αξιοποίηση του Η/Υ σε θέματα Γεωμετρίας. Στο Μ. Μεϊμάρης& Φ, Καλαβάσης (εκδ.), Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (σσ. 115 - 128), Αθήνα, Προτάσεις.
Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching children mathematics, 6, 310-316.
Yerushalmy, M. & Chazan D. (1990). Overcoming visual obstacles with the aid of the Supposer. EducationalStudiesinMathematics, 21(3), 199–219. https://doi.org/10.1007/BF00305090