ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Δημοσιευμένα: Jun 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία των Μαθηματικών Ποίηση Χαϊκού Λογοτεχνία με μαθηματικό περιεχόμενο
Ιωάννης Ρίζος (Ioannis Rizos)
Περίληψη

Στο πρώτο μέρος του άρθρου παρατίθενται σύντομα ιστορικά στοιχεία για τη σχέση Επιστήμης και Λογοτεχνίας και τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η ένταξη της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η σχέση των Μαθηματικών με την Ποίηση, με ειδική αναφορά στην ποίηση χαϊκού. Στο τρίτο μέρος περιγράφεται μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, με στόχο την αξιοποίηση της ποίησης χαϊκού στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννης Ρίζος (Ioannis Rizos), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων, Μαθηματικό Τμήμα

Αναφορές
Adorno, T. (2000). Θεωρία της ημιμόρφωσης. Μετάφραση Λ. Αναγνώστου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Aharoni, R. (2014). Mathematics, poetry and beauty. Journal of Mathematics and the Arts, 8:1-2, 5-12.
Bintz, W. P. & Moore, S. D. (2002). Using Literature to Support Mathematical Thinking in Middle School. Middle School Journal, 34(2), 25-32.
Buchanan, S. (1962). Poetry and Mathematics. Chicago: University of Chicago Press.
Growney, J. (2008). Mathematics influences poetry. Journal of Mathematics and the Arts, 2(1), 1-7.
Καποδίστριας, Π. (1995). Το χαϊκού: Άσκηση γλυπτικής του λόγου. Τετράμηνα, 56-58, σσ. 4195-4216.
Κολέζα, Ε. (2007). Τα Μαθηματικά μέσα από τον καθρέφτη της Λογοτεχνίας: Ένα ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων. Στο Δ. Χασάπης (επιμ.) Πρακτικά 6ου Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, σσ. 27-47. Θεσσαλονίκη: Copy City.
Κοταρίνου, Π. & Σταθοπούλου, Χ. (2017). «Είναι ο Κόσμος μας Ευκλείδειος;» Ένα Διδακτικό Πείραμα με μαθητές Β΄ Λυκείου. Στο Η. Ανδριανός & Σ. Καρύδης (επιμ.) Οι θετικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό (σσ. 163-177). Θεσσαλονίκη: Ροπή.
Lamb, E. (2018). How Poetry and Math Intersect. Smithsonian Magazine. Retrieved from: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-poetry-and-math-intersect-180968869/
Λάμπρου, Μ. (1993). Το Βοεικό πρόβλημα του Αρχιμήδη. Στο Δ. Α. Αναπολιτάνος & Β. Καρασμάνης (επιμ.) Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά (σσ. 195-218). Αθήνα: Τροχαλία.
Μάνεση, Σ. (2015). «Με ληρολογήματα και χαϊκού στης φαντασίας τα στενά και στις γωνιές του παιδικού νου»: περιγραφή και ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης ενός προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής για το Νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 14, 22-37.
Μαρής, Δ. & Χρήστου, Κ. Π. (2019). Η μαθηματική λογοτεχνία ως εργαλείο για την κατανόηση των ρητών αριθμών. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 13, σσ. 46- 67.
Μελετίου, Γ., Πατρώνης, Τ., Ρίζος, Ι., Ανδρικοπούλου, Μ., Βαμβακούσης, Σ., Γρετσίστα, Α. & Σταυρίδη, Β. (2011). Απλή Τέχνη και Περίπλοκοι Γρίφοι. Ένα ερμηνευτικό σχήμα των αναπαραστάσεων που διαδίδονται μέσα από τη Δημοφιλή (Popular) Κουλτούρα για τα Μαθηματικά. Στο Δ. Χασάπης (επιμ.) Πρακτικά 9ου Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, σσ. 97-104. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.
Μηλιώνης, Χ. (2001). Μαθηματική Λογοτεχνία: Ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σσ. 586-596. Ρόδος: Ε.Μ.Ε.
Μηλιώνης, Χ. (2006). Τα Μαθηματικά μέσα από τη Λογοτεχνία: Διερεύνηση της άποψης των μαθητών. Πρακτικά 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σσ. 344-355. Πάτρα: Ε.Μ.Ε.
Μιχαηλίδης, Τ. (2002). Μαθηματική λογοτεχνία: μια πρόκληση. Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σσ. 634-642. Κομοτηνή: Ε.Μ.Ε.
Naumann, B. (2005). Introduction: Science and Literature. Science in Context, 18(4), 511-523.
Popper, K. (1978). Three Worlds. The Tanner Lecture on Human Values. Ann Arbor, MI: The University of Michigan.
Popper, K. (1990). Τι είναι διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρίς γνωστικό υποκείμενο. Μετάφραση Στ. Δημόπουλος. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Priestley, W. M. (1990). Mathematics and poetry: How wide the gap? The Mathematical Intelligencer, 12, 14-19.
Πατρώνης, Τ., Ρίζος, Ι. & Παυλοπούλου, Κ. (2012). “Διδάσκοντας τα Μαθηματικά μέσα από τις Εφαρμογές τους” – Καλαμάτα, 19 χρόνια μετά. Πρακτικά 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σσ. 615-623. Καλαμάτα: Ε.Μ.Ε.
Πατρώνης, Τ. & Ρίζος, Ι. (2009). Η “Φύση” γερνάει γρήγορα. Εκθετικές συναρτήσεις, εκθετικοί νόμοι μεταβολής και οι εικόνες τους σε μαθητές και φοιτητές. Πρακτικά 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σσ. 529-541. Θεσσαλονίκη: Ε.Μ.Ε.
Ribet, K. A. (1990). From the Taniyama-Shimura conjecture to Fermat’s last theorem. Annales de la faculté des sciences de Toulouse 5e série, 11(1), 116-139.
Rizos, I. (2018). Teaching scenarios and their role in the interdisciplinary approach. Case study: The Minkowskian Metric. Proceedings of the First Congress of Greek Mathematicians, pp. 216-227. Athens: Hellenic Mathematical Society.
Ρίζος, Ι. (2018). «Εισαγωγή των μαθητών Λυκείου στη δισδιάστατη Γεωμετρία Minkowski μέσω διδακτικών σεναρίων και νοητικών πειραμάτων». PhD thesis, Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαθέσιμη στο: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42890
Ρίζος, Ι. (2020). Αποχαιρετισμός στον Yutaka Taniyama. Alfavita.gr. Ανακτήθηκε από: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/321811_apohairetismos-ston-yutaka-taniyama
Segrè, Ε. (2001). Ιστορία της Φυσικής, τ. Α΄. Μετ. Κ. Μεργιάς. Αθήνα: Δίαυλος.
Shimura, G. (1989). Yutaka Taniyama and His Time. Very Personal Recollections. Bulletin of the London Mathematical Society, 21, 186-196.
Snow, C. P. (1961). The two Cultures and the Scientific Revolution. New York: Cambridge University Press.
Stevens, B. (2000). Mathematics and Literature: Cross Fertilization. The Pacific Institute for the Mathematical Sciences Newsletter, 4(3), 1-8.
Σεφέρης, Γ. (2007). Ποιήματα (22η έκδοση). Αθήνα: Ίκαρος.
Σπύρου, Π. (2007). Λογοτεχνία και Μαθηματικά: Όρια και συγκλίσεις. Στο Δ. Χασάπης (επιμ.) Πρακτικά 6ου Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, σσ. 59-70. Θεσσαλονίκη: Copy City.
Τριανταφύλλου, Θ. (2014). Μαθηματικά και Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Φίλη, Χ. (1987). Αμφίδρομα. Παράλληλες αναζητήσεις επιστήμης και τέχνης. Αθήνα: Σμίλη.
Φιλίππου, Γ. & Χρίστου, Κ. (2001). Κείμενα Παιδείας: Συναισθηματικοί παράγοντες και μάθηση των Μαθηματικών. Αθήνα: Ατραπός.