ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Δημοσιευμένα: Μαΐ 31, 2022
Δέσποινα Δεσλή (Despina Desli)
Ειρήνη Τριανταφύλλου (IRINI TRIANTAFILLOU)
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την ικανότητα παιδιών και ενηλίκων να πραγματοποιούν εκτιμήσεις με ρητούς αριθμούς πάνω σε αριθμογραμμή. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν δύο έργα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε 46 παιδιά Στ΄ τάξης και 42 ενήλικες, και αφορούσαν: α) την εκτίμηση της θέσης ρητών αριθμών πάνω στην αριθμογραμμή (Number to Position Task) και β) την εκτίμηση αριθμητικού μεγέθους ρητού αριθμού σε συγκεκριμένη θέση πάνω στην αριθμογραμμή (Position to Number Task). Αν και οι επιδόσεις των δύο ηλικιακών ομάδων διαφοροποιήθηκαν σημαντικά, με τους ενήλικες να υπερτερούν (84%) σε σχέση με τα παιδιά (55%), η επιτυχία των παιδιών δεν διαφοροποιήθηκε από την παρουσία ενδιάμεσων σημείων αναφοράς πάνω στην αριθμογραμμή. Ωστόσο, το μέγεθος των αριθμών (αριθμοί μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από την μονάδα), το είδος των ρητών αριθμών (κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί) και το είδος του έργου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση των εκτιμήσεων και για τις δύο ηλικιακές ομάδες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δέσποινα Δεσλή (Despina Desli), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

Αναφορές
Barth, H.C., & Paladino, A.M. (2011). The development of numerical estimation: Evidence against a representational shift. Developmental Science, 14(1), 125-135. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2010.00962.x
Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (Α. Αϊδίνης, Επιστ. επιμ.). Gutenberg.
Dehaene, S. (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. New York: Oxford University Press.
Dackermann, T., Huber, S., Bahnmueller, J., Nuerk, H-C., & Moeller, K. (2015). An integration of competing accounts on children’s number line estimation. Frontiers in Psychology, 6-884, 1-7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00884
Δεσλή, Δ. (2021). Οι εκτιμήσεις στη μαθηματική εκπαίδευση: Είδη και εφαρμογές τους. Αθήνα: Gutenberg.
Δεσλή, Δ., & Τριανταφύλλου, Ε. (2019). Εκτιμήσεις αριθμητικών ποσοτήτων από παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού. International Journal of Educational Innovation, 1, 28-36. https://journal.eepek.gr/issue/vol-1-2019
Dowker, A., & Li, A.M. (2019). English and Chinese children’s performance on numerical tasks. Frontiers in Psychology, 9 (Article 2731). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02731
Ebersbach, Μ., Luwel, Κ., Frick, Α., Onghena, P., & Verschaffel, L. (2008). The relationship between the shape of the mental number line and familiarity with numbers in 5- to 9-year-old children: Evidence from a segmented linear model. Journal of Experimental Child Psychology, 99(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2007.08.006
Ebersbach, M., Luwel, K., & Verschaffel, L. (2015). The relationship between children’s familiarity with numbers and their performance in bounded and unbounded number line estimations. Mathematical Thinking and Learning, 17(2-3), 136-154. https://doi.org/10.1080/10986065.2015.1016813
Fitzsimmons, C.J., Thompson, C.A., & Sidney, P.G. (2020). Confident or familiar? The role of familiarity ratings in adults’ confidence judgments when estimating fraction magnitudes. Metacognition and Learning. https://doi.org/10.1007/s11409-020-09225-9
Huber, S., Moeller, K., & Nuerk, H.-C. (2014). Dissociating number line estimations from underlying numerical representations. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67(5), 991-1003. http://dx.doi.org/10.1080/17470218.2013.838974
Iuculano, T., & Butterworth, B. (2011). Understanding the real value of fractions and decimals. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64(11), 2088–2098. https://doi.org/10.1080/17470218.2011.604785
Libertus, M.E., Odic, D., Feigenson, L., & Halberda, J. (2016). The precision of mapping between number words and the approximate number system predicts children’s formal math abilities. Journal of Experimental Child Psychology, 150, 207–226. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2016.06.003
Link, T., Huber, S., Nuerk, H.-C., & Moeller, K. (2014). Unbounding the mental number line – new evidence on children’s spatial representation of numbers. Frontiers in Psychology, 4 (Article 1021). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.01021
Jung, S., Roesch, S., Klein, E., Dackermann, T., Heller, J., & Moeller, K. (2020). The strategy matters: Bounded and unbounded number line estimation in secondary school children. Cognitive Development, 53 (Article 100839). https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2019.100839
Patalano, A.L., Zax, A., Williams, K., Mathias, L., Cordes, S., & Barth, H. (2020). Intuitive symbolic magnitude judgments and decision making under risk in adults. Cognitive Psychology, 118 (Article 101273). https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2020.101273
Peeters, D., Degrande, T., Ebersbach, M., Verschaffel, L., & Luwel, K. (2016). Children’s use of number line estimation strategies. European Journal of Psychology of Education, 31(2), 117–134. https://doi.org/10.1007/s10212-015-0251-z
Peeters, D., Sekeris, E., Verschaffel, L., & Luwel, K. (2017). Evaluating the effect of labeled benchmarks on children’s number line estimation performance and strategy use. Frontiers in Psychology, 8 (Article 1082). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01082
Peeters, D., Verschaffel, L., & Luwel, K. (2017). Benchmark-based strategies in whole number line estimation. British Journal of Psychology, 108(4), 668–686. https://doi.org/10.1111/bjop.12233
Reinert, R.M., Hartmann, M., Huber, S., & Moeller, K. (2019). Unbounded number line estimation as a measure of numerical estimation. PLoS One, 14(3), e0213102. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213102
Schneider, M., Grabner, R.H., & Paetsch, J. (2009). Mental number line, number line estimation, and mathematical achievement: Their interrelations in grades 5 and 6. Journal of Educational Psychology, 101(2), 359-372. https://doi.org/10.1037/a0013840
Schneider, M., Merz, S., Stricker, J., De Smedt, B., Torbeyns, J., Verschaffel, L., & Luwel, K. (2018). Associations of number line estimation with mathematical competence: A meta-analysis. Child Development, 89(5), 1467-1484. https://doi.org/10.1111/cdev.13068
Sekeris, E., Verschaffel, L., & Luwel, K. (2019). Measurement, development, and stimulation of computational estimation abilities in kindergarten and primary education: A systematic literature review. Educational Research Review, 27(1), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.01.002
Siegler, R.S., & Booth, J.L. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75(2), 428–444. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00684.x
Siegler, R.S., & Opfer, J.E. (2003). The development of numerical estimation: Evidence for multiple representations of numerical quantity. Psychological Science, 14(3), 237–243. https://doi.org/10.1111/1467-9280.02438
Siegler, R.S., Thompson, C.A., & Schneider, M. (2011). An integrated theory of whole number and fractions development. Cognitive Psychology, 62(4), 273–296. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2011.03.001
Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Η αναπαράσταση της αριθμογραμμής στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 3, 67-87. https://doi.org/10.12681/enedim.18818
Slusser, E., & Barth, H. (2017). Intuitive proportion judgement in number-line estimation: Converging evidence from multiple tasks. Journal of Experimental Child Psychology, 162, 181-198. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.04.010
Slusser, E., Santiago, R., & Barth, H. (2013). Developmental change in numerical estimation. Journal of Experimental Psychology: General, 142(1), 193–208. https://doi.org/10.1037/a0028560
Thompson, C.A., & Opfer, J.E. (2010). How 15 hundred is like 15 cherries: Effects of progressive alignment on representational changes in numerical cognition. Child Development, 81(6), 1768-1786. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01509.x
Torbeyns, J., Schneider, M., Xin, Z., & Siegler, R.S. (2015). Bridging the gap: Fraction understanding is central to mathematics achievement in students from three different continents. Learning and Instruction, 37, 5–13. https://doi.org/10.1016/j.leaBarth, H.C., & Paladino, A.M. (2011). The development of numerical estimation: Evidence against a representational shift. Developmental Science, 14(1), 125-135. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2010.00962.x