Εισαγωγή και Παρουσίαση τεύχους


Δημοσιευμένα: Dec 18, 2023
Χαρούλα Σταθοπούλου
Μαριάννα Τζεκάκη
Περίληψη

Παρουσίαση των άρθρων του τεύχους

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52, 215-241.
Bishop, A. (1991). Mathematical enculturation: A cultural perspective on mathematics education (Vol. 6). Springer Science & Business Media.
Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning trajectories in early mathematics–sequences of acquisition and teaching. Encyclopedia of language and literacy development, 7, 1-6.
Diezmann, C., & English, L. (2001). Promoting the use of diagrams as tools for thinking. In A. Cuoco (Ed.), The Roles of Representation in School Mathematics: 2001 Yearbook (pp. 77-89). NCΤΜ.
Firth, J. (1957). A synopsis of linguistic theory, 1930-1955. In Studies in Linguistic Analysis, special volume of the Philological Society (pp. 1-31). Blackwell.
Gueudet, G., & Pepin, B. (2023). External Context-Related Research: Digital Resources as Transformers of the Mathematics Teachers’ Context. In The Evolution of Research on Teaching Mathematics: Mathematics Education in the Digital Era (pp. 277-309). Springer.
Guin, D., & Trouche, L. (1998). The complex process of converting tools into mathematical instruments: The case of calculators. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 3, 195-227.
Hoyles, C., & Lagrange, J.-B. (Eds.). (2010). Mathematics Education and Technology-Rethinking the Terrain. Springer.
Inglis, M., & Foster, C. (2018). Five Decades of Mathematics Education Research. Journal for Research in Mathematics Education, 49(4), 462-500. doi:10.5951/jresematheduc.49.4.0462
McDonald, G., Le, H., Higgins, J., & Podmore, V. (2005). Artifacts, tools, and classrooms. Mind, Culture, and Activity, 12(2), 113-127.
Liben, L. S., & Downs, R. M. (1991). The role of graphic representations in understanding the world. Visions of aesthetics, the environment, and development: The legacy of J. F. Wohlwill, 139-180.
Medzini, A., Meishar-Tal, H., & Sneh, Y. (2015). Use of mobile technologies as support tools for geography field trips. Int. Research in Geographical and Environmental Education, 24(1), 13-23.
Monaghan, J., Trouche, L., & Borwein, J. M. (2016). Tools and Mathematics. Springer.
Paul, K. A. (2018, March). Ancient artifacts vs. digital artifacts: New tools for unmasking the sale of illicit antiquities on the dark web. In Arts (Vol. 7, No. 2, p. 12). MDPI.
Rosch, E., Mervis, C. B., Gray, W. D., Johnson, D. M., & Boyes-Braem, P. (1976). Basic objects in natural categories. Cognitive Psychology, 8(3), 382-439. doi:10.1016/0010-0285(76)90013-x
Ψ, A., & McClain, K. (2002). Guest Editor’s Introduction: Analyzing Tools: Perspectives on the Role of Designed Artifacts in Mathematics Learning. Journal of the Learning Sciences, 11(2-3), 153-161. doi:10.1080/10508406.2002.9672135
Uttal, D. H., & Cohen, C. A. (2012). Spatial thinking and STEM education: When, why, and how?. In Psychology of learning and motivation, 57, 147-181).
White, T. (2019). Artifacts, agency and classroom activity: Materialist perspectives on mathematics education technology. Cognition and Instruction, 37(2), 169-200.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)