Βία και Κοινωνική Δικαιοσύνη


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Ευαγγελία Χαραλάμπους
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευαγγελία Χαραλάμπους, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Hans Fink, Social Philosophy, London, 1981, pg. 32.
Τόμας Χόμπς, Λεβιάθαν, μτφρ. Α. Βαγενά, σελ. 116.
Jan Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes στο OEuvres Completes de Jean Jacques Rouuseau, τ. 3, Paris, 1964, σσ. 174-184, παρά Γιώργου Ν. Πολίτη, Το Δικαίωμα της Πολιτικής Ανυπακοής και η Φιλοσοφία του Τζον Λοκ, Έννοια, Αθήνα, 2004. σελ. 66, σημ. 51.
Ηans Fink, Social Philosophy, London, 1981, pg. 49.
Γιώργος Ν. Πολίτης, Το Δικαίωμα της Πολιτικής Ανυπακοής και η Φιλοσοφία του Τζον Λοκ, Έννοια, Αθήνα, 2004, σελ. 30.
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Το Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σελ. 250.
Ηans Fink, Social Philosophy, London, 1981, pg. 43.
Χέρμπερτ Μαρκούζε, Το Τέλος της Ουτοπίας, μτφρ. Ζάσης Σαρίκας, Ύψιλον, Αθήνα, 1985.
Χέρμπερτ Μαρκούζε, ό.π, σελ. 67.
Αλμπέρ Καμύ, Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος, μτφρ. Τζούλιας Τσακίρη, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα, 1971, σελ 201.
Αλμπέρ Καμύ, Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος, σελ. 207.
John Rawls, Η Θεωρία της Δικαιοσύνης, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2003, σελ. 29.
Ό.π., επίμετρο, σελ. 677.
Ό.π., σελ. 426.
Αλμπέρ Καμύ, 0 Επαναστατημένος Άνθρωπος, μτφρ. Τζούλιας Τσακίρη,
Αθήνα, 1971, σελ. 12.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)