Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 43 No. 2 (2010): 12th International Conference of the G.S.G.

Published: 2010-01-01

THE OLVIOS, RETHIS AND INACHOS DRAINAGE SYSTEM EVOLUTION AND HUMAN ACTIVITIES INFLUNCE OF THEIR FUTURE EVOLUTION

Th. Anagnostoudi, S. Papadopoulou, D. Ktenas, E. Gkadri, I. Pyliotis, N. Kokkidis, V. Panagiotopoulos

PETROLOGICAL CHARACTERS OF THE EARLY CRETACEOUS BOEOTHIAN FLYSCH, (CENTRAL GREECE)

K. Kyriakopoulos, V. Karakitsios, M. Tsipoura-Vlachou, G. Barbera, P. Mazzoleni, D. Puglisi

THE AURIFEROUS SUBMARINE FANS SANDSTONES OF THE IONIAN ZONE (EPIRUS, GREECE)

E. Manoutsoglou, A. Batsalas, E. Stamboliadis, O. Pantelaki, I. Vakalas, A. Zelilidis

THE FLUVIAL ACTION OF THE KARLA BASIN STREAMS IN A NATURAL AND MAN – MADE ENVIRONMENT

Ch. Moumou, Κ. Vouvalidis, S. Pechlivanidou, P. Nikolaou

TECTONOSEDIMENTARY SIGNIFICANCE OF THE MESSINIA CONGLOMERATES (SW PELOPONNESE, GREECE)

A. Pavlopoulos, E. Kamperis, S. Sotiropoulos, M. Triantaphyllou

NEW SIRENIAN FINDINGS FROM CRETE ISLAND

K. Svana, G. Iliopoulos, C. Fassoulas

HIGH RESOLUTION BIOSTRATIGRAPHY AND PALEOECOLOGY OF THE EARLY PLIOCENE SUCCESSION OF PISSOURI BASIN (CYPRUS ISLAND)

M. V Triantaphyllou, A. Antonarakou, H. Drinia, M. D. Dimiza, G. Kontakiotis, E. Tsolakis, G. Theodorou

A NEW LATE MIOCENE PLANT ASSEMBLAGE FROM MESSARA BASIN (CRETE, GREECE)

Zidianakis G. Zidianakis G., G. Iliopoulos, C. Fassoulas

INVESTIGATION OF THE FORMATION OF SPELEOTHEMS IN THE AGIOS GEORGIOS CAVE, KILKIS (N. GREECE)

A. Antonelou, B. Tsikouras, D. Papoulis, K. Hatzipanagiotou

PLEISTOCENE PALAEOCLIMATIC EVOLUTION FROM AGIOS GEORGIOS CAVE SPELEOTHEM (KILKIS, N. GREECE)

E. Dotsika, D. Psomiadis, D. Zanchetta, N. Spyropoulos, G. Leone, I. Tzavidopoulos, D. Poutoukis

A NEW LATE PLEISTOCENE MAMMAL LOCALITY FROM WESTERN CRETE

G. Iliopoulos, H. Eikamp, C. Fassoulas

GEOTRAILS IN GREECE

Ir. Theodosiou, E. Athanassouli, N. Epitropou, Z. Janikian, G. Kossiaris, K. Michail

GEOPARKS MANAGEMENT AND ASSESSMENT

N. Zouros, I. Valiakos