Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Macrophthalmus graeffei A. Milne Edwards, 1873 (Crustacea: Brachyura: Macrophthalmidae): a new Indo-Pacific guest off Rhodes Island (SE Aegean Sea, Greece)


Published: May 6, 2010
M.A. PANCUCCI-PAPADOPOULOU
M. CORSINI-FOKA
M. NALETAKI
Abstract
A new alien crab, the macrophthalmid Macrophthalmus graeffei, is reported from the eastern coastline of Rhodes Island. The species, of Indo-West Pacific origin, is known from muddy sediments up to about 80 m depth. In the Mediterranean, its presence has been observed along Levantine coasts as well as along the Turkish coast of the Aegean Sea.Macrophthalmus graeffei increases to twelve the number of alien brachyurans present in the Hellenic SE Aegean Sea, ten of them having Indo-Pacific origin.
Article Details
  • Section
  • Short Communication
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)