Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

New Mediterranean Biodiversity Records (April, 2014)


Published: Apr 9, 2014
K. KAPIRIS
C. APOSTOLIDIS
R. BALDACCONI
N. BAŞUSTA
M. BILECENOGLU
G. BITAR
D.C. BOBORI
Y.Ö BOYACI
C. DIMITRIADIS
M. DJUROVIĆ
J. DULČIĆ
F. DURUCAN
V. GEROVASILEIOU
M. GÖKOĞLU
D. KOUTSOUBAS
E. LEFKADITOU
L. LIPEJ
O. MARKOVIĆ
B. MAVRIČ
Y. ÖZVAROL
V. PESIC
O. PETRIKI
A. SIAPATIS
M. SINI
D. TIBULLO
F. TIRALONGO
Abstract
According to reports, the following 16 species have extended their distribution to other Mediterranean areas or have made a new appearance in other regions. The first category includes the following organisms: The rare and common Indo-Pacific seaweed Codium arabicum (Lebanese coasts), the acari Thalassarachna affinis (Marmara Sea), and the non-indigenous nudibranch Flabellina rubrolineata, which has also been found in many other areas of the Aegean Sea. In addition, the rare sea slug Thecacera pennigera (Piccolo of Taranto), the fangtooth moray Enchelycore anatina (National Marine Park of Zakynthos, Ionian Sea), the carangid Seriola fasciata (Gulf of Antalya), Lagocephalus sceleratus (SE. Ionian Sea), the reticulated leatherjacket Stephanolepis diaspros (Slovenia, N. Adriatic Sea), the marbled stingray, Dasyatis marmorata (NE Levantine), the starry smooth-hound Mustelus asterias (Iskenderun Bay, NE Mediterranean), the cephalopod Ommastrephes bartramii (Ionian Sea) have also been reported. The Atlantic crab Dyspanopeus sayi has expanded to many Italian areas and the blue crab Callinectes sapidus to a lake in N. Greece and in the S. Adriatic Sea. Finally, Farfantepenaeus aztecus has been found in the Ionian Sea, thus showing its wide expansion in the Mediterranean. The larval stages of Faccionella oxyrhyncha have been found, after many years, in the Aegean Sea and the first report of an existence on intersexual acari Litarachna duboscqi in Split
(Adriatic Sea) was reported.
Article Details
  • Section
  • Collective Article A
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abdul Malak, D., Livingstone, S.R., Pollard, D., Polidoro B.A., Cuttelod, A., et al., 2011. Overview of the Conservation Status of the Marine Fishes of the Mediterranean Sea. Gland,Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. vii + 61pp.
Akyol, O., Ünal, V., Ceyhan, T., Bilecenoglu, M., 2005. First confirmed record of Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) in the Mediterranean Sea. Journal of Fish Biology, 66, 1183-1186.
Axaopoulos, P., Sofianos, S., Angelopoulos, A., 2010. Long Term Variability of Sea Surface Temperature in Mediterranean Sea. In: Aip Conference Proceedings, 1203 (1), 899-904.
Bartsch, I., 2004a. Geographical and Ecological Distribution of Marine Halacarid Genera and Species (Acari: Halacaridae). p. 37-58. In: Aquatic Mites From Genes To Communities. Proctor H.C. (Ed). Kluwer Academic Publishers Dordrecht / Boston /London.
Bartsch, I., 2004b. The Black Sea halacarid fauna (Halacaridae, Acari): faunal comparison with the Mediterranean, Eastern North Atlantic, North Sea, and Baltic and reflection on its origin, Mitt. Museum für Naturkunde Berlin, Zoologie Reihe 80 2, 143-158 p.
Bartsch, I., 2006. Halacaroidea (Acari): a guide to marine genera. Organisms Diversity Evolution 6, 6, 1-104.
Barnard, K.H, 1933. Description of a new species of Thecacera. Journal of Conchology, 19, 294-295.
Bello, G., 2007. Ommastrephes bartramii (Cephalopoda, Teuthida, Ommastrephidae) in the Gulf of Taranto, eastern Mediterranean Sea. Basteria, 71, 97-100.
Bellotti, C., 1883. Note ittiologiche. Osservazione fatte sulla collezione ittiologica del civico Museo di Storia naturale in Milano (Ichthyologic notes. Observation of an ichthyologic collection of City Museum of the Natural Sciences in Milan). VII Leptocefali del Mare di Messina. Atti Sociali Italiani Scienze naturali, 26, 165-181.
Ben-Tuvia, A., Golani, D., 1984. A West African fangtooth moray eel Enchelycore anatina from the Mediterranean coast of Israel. Copeia, 2, 541-544.
Beqiraj, S, Kashta, L., 2010. The establishment of blue crab Callinectes sapidus Rathbun, 1896 in the Lagoon of Patok, Albania (south-east Adriatic Sea). Aquatic Invasions, 5 (2), 219-221.
Bilecenoglu, M., Kaya, M., Akalin, S., 2006. Range expansion of silverstripe blaasop, Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), to the northern Aegean Sea. Aquatic Invasions, 1 (4), 289-291.
Bradai, M.N., Saidi, B., Enajjar, S., 2012. Elasmobranchs of the Mediterranean and Black sea: status, ecology and biology. Bibliographic analysis. Studies and Reviews, General Fisheries Commission for the Mediterranean, No. 91, Rome, FAO, 103 pp.
Cameron, N.J., 1978. NaCI Balance in Blue Crabs, Callinectes sapidus, in Fresh Water. Journal of Comparative Physiology, 123, 127-135.
Carr, S.D., Tankersley, R.A., Hench, J.L., Forward, R.B., Jr., Luettich, R.A. Jr., 2004. Movement patterns and trajectories of ovigerous blue crabs Callinectes sapidus during the spawning migration. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 60 (4), 567-579.
Cattaneo-Vietti, R., Barletta, G., 1984. Elenco preliminare dei molluschi opistobranchi viventi nel Mediterraneo (Sacoglossa, Pleurobranchomorpha, Acochlidiacea, Aplysiomorpha, Nudibranchia). Bollettino Malacologico, 20, 195-218.
Cattaneo-Vietti, R., Chemello, R., 1987. Alcune considerazioni sui molluschi opistobranchi della Sicilia. Bollettino Malacologico, 23, 207-222.
Cattaneo-Vietti, R., Giovine, F., 2008. Opisthobranchia. Biologia Marina Mediterranea, 15, 279-295.
Civitarese, M., Gačić, M., Lipizer, M., Eusebi Borzelli, G. L., 2010. On the impact of the Bimodal Oscillating System (BiOS) on the biogeochemistry and biology of the Adriatic and Ionian Seas (Eastern Mediterranean). Biogeosciences, 7, 3987-3997.
Cook, H.L., Lindner, M.J., 1968. Synopsis of biological data on the brown shrimp Penaeus aztecus aztecus Ives, 1891. FAO Fisheries Reports, 57, 1471-1487.
Corsini, M., Margies, P., Kondilatos, G., Economidis, P., S., 2006. Three new exotic fish records from SE Aegean Greek waters. Scientia Marina, 70 (2), 319-323.
Corsini-Foka, M., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Kalogirou, S., 2010. Is the Lessepsian Province in expansion? The Aegean Sea experience. In: EastMed Sub-regional Technical meeting on the Lessepsian migration and its impact on Eastern Mediterranean fishery Nicosia. 7-9 December, FAO-EastMed Working Document, 50-59.
Cowley, P.D., Compagno, L.J.V 1993. A taxonomic re-evaluation of the blue stingray from southern Africa (Myliobatiformes: Dasyatidae). South African Journal of Marine Science, 13, 135-149.
Crocetta, F., Sordino, P., Toscano, F., 2012. Dyspanopeus sayi (Brachyura: Xanthoidea: Panopeidae) in Lago Fusaro (SW Italy). In: New Mediterranean Biodiversity Records. Marine Mediterranean Science, 13 (2), 312-327.
Crocetta, F., Zibrowius, H., Bitar, G., Templado, J., Oliverio, M. 2013. Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea - I: The opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Lebanon. Mediterranean Marine Science, 14 (2), 403-408.
Cuccu, D., Mereu, M., Masala, P., Cau, A., Jereb, P., 2009. Chiroteuthis veranii and Ommastrephes bartramii (Cephalopoda: Teuthida) in the Sardinian waters. Biologia Marina Mediterranea, 16 (1), 334-335.
Davids, C., Di Sabatino, A., Gerecke, R., Gledhill, T., Van der Hammen, H. et al., 2007. Acari: Hydrachnidia. pp. 241–376. In: Chelicerata: Araneae, Acari I. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 7/2-1. Gerecke, R. (Ed.). Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München.
Deval, M.C., Kaya, Y., Güven, O., Gökoğlu, M., Froglia, C., 2010. An unexpected find of the western Atlantic shrimp, Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) (Decapoda, Penaeidea) in Antalya Bay, eastern Mediterranean Sea. Crustaceana, 83 (12), 1531-1537.
Diamant, A., Goren, M., Yokeş, M.B., Galil, B.S., Klopman, Y. et al., 2010. Dasyatispora levantinae gen. et sp. nov., a new microsporidian parasite from the common stingray Dasyatis pastinaca in the eastern Mediterranean. Diseases of Aquatic Organisms, 91, 137-150.
Dulčić, J., Pallaoro, A., 2003. First record of the Filefish, Stephanolepis diaspros (Monacanthidae), in the Adriatic Sea. Cybium, 27 (4), 321-322.
Dulčić, J., Tutman, P., Matić-Skoko, S., Glamuzina, B., 2011. Six years from first record to population establishment: the case of the blue crab, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Brachyura, Portunidae) in the Neretva River delta (South-eastern Adriatic Sea, Croatia). Crustaceana, 84 (10), 1211-1220.
Edelist, D., Salameh, P., Sonin, O., Golani, D., 2010. First record of Facciola’s sorcerer Facciolella oxyrhyncha (Anguilliformes, Nettastomatidae) from Israel. Acta Adriatica, 51 (1), 97-100.
Eleftheriou, A., Anagnostopoulou-Visilia, E., Anastasopoulou, E., Ateş, S.A., Bachari, N.ElI. et al., 2011. New Mediterranean biodiversity records (December 2011). Mediterranean Marine Science, 12 (2), 491-508.
Farrell, E.D., Mariani, S., Clarke, M.W., 2010. Age and growth estimates for the starry smoothhound (Mustelus asterias) in the Northeast Atlantic Ocean. ICES Journal of Marıne Science, 67: 931-939.
FAO, 2013. Species Fact Sheet Callinectes sapidus Rathbun, 1896. http://www.fao.org/fishery/species/2632/en. (Accessed 13 December 2013).
Fischer, W., Bianchi, G., Scott, W.B. (Eds.), 1981. FAO species identification sheets for fisheries purposes. Eastern central Atlantic; fishing areas 34, 47 (in part). Canada Funds-in-Trust. Ottawa, Department of Fisheries and Oceans Canada, by arrangement with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Vol. 1-5.
Froglia, C., Speranza, S., 1993. First record of Dyspanopeus sayi (Smith, 1869) in the Mediterranean Sea (Crustacea: Decapoda: Xanthidae). Quaderni dell’Istituto Ricerche Pesca Marittima, V (2), 163-165.
Gat, G., 1993. Flabellina rubrolineata (O'Donoghue) and Phidiana indica (Bergh) Nudibranchia Aeolidioidea), two new Lessepsian immigrants in the Eastern Mediterranean. Journal of Molluscan Studies, 59, 120.
Giere, O., 2009. Meiobenthology: The Microscopic Motile Fauna of Aquatic Sediments. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany. 527 pp.
Giordani Soika, A., 1951. Neptunus pelagicus (L.) nell’alto Adriatico. Natura, 42, 18-20.
Gökoğlu, M., Ovzarol, Y., 2013. Biogeographic expansion of Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) (Decapoda, Penaeidea) in the eastern Mediterranean. p. 475-476. In: Bilecenoglu et al., 2013. New Mediterranean Marine biodiversity records (December, 2013). Mediterranean Marine Science, 14 (2), 463-480.
Golani, D., Gökoglu, M,. Günen, O., 2006. Two new records of deep water fish species from the eastern Mediterranean. Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom 2–Biodiversity Records. Published on-line. http:// www.mba.ac.uk/jmba/jmba2biodiversityrecords.php.
Golani, D., Orsi-Relini, L., Massuti, E., Quignard, J.P., 2002. CIESM Atlas of exotic Species in the Mediterranean. Vol 1. In: Fishes. Briand, F., (ed). CIESM Publisher. Monaco, 256 p.
Golani, D., Levy, Y., 2005. New records and rare occurrences of fish species from the Mediterranean coast of Israel. Zoology in the Middle East, 36, 27-32.
Gosliner, T.M., Willan R.C., 1991. Review of the Flabellinidae (Nudibranchia: Aeolidacea) from the tropical Indo-Pacific, with the descriptions of five new species. The Veliger, 34 (2), 97-133.
Grassi, B., 1913. Metamorfosi dei Murenoidi. Ricerche sistematiche ed ecologiche. Iena. Fischer. Prima monogr., x + 211 p., 15 pl.
Gucu, A.C., Bingel, F. 1994. Trawlable species assemblages on the continental shelf of the Northeastern Levant s ea (Mediterranean) with an empasis on Lesseptian migration. Acta Adriatica 35 (1/2), 83-100.
Guerra, Á., Pierce, G.J., Santos, M.B., González, Á.F., Hernández-Milian, et al., 2010. Record of the largest specimen of neon flying squid Ommastrephes bartramii (Cephalopoda: Ommastrephidae). Iberus, 28 (1), 61-66.
Guidetti, P., Causio, S., Licchelli C., 2012. The first record of Enchelycore anatina (Muraenidae: Pisces) in the Ionian Sea (Mediterranean basin). Marine Biodiversity Records, 5, e22. doi:10.1017/S1755267212000164.
Hoffman, R., Shemesh, E., Ramot, M., Dubinsky, Z., Pinchasov-Grinblat, Y. et al., 2011. First record of the Indo-Pacific seaweed Codium arabicum Kütz.(Bryopsidales, Chlorophyta) in the Mediterranean Sea. Botanica Marina, 54 (5), 487-495.
Jribi, I., Bradai, M.N., 2012. First record of the Lessepsian migrant species Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) (Actinopterygii: Tetraodontidae) in the Central Mediterranean. BioInvasions Records, 1 (1), 49-52.
Kalogirou, S., 2010. First record of the non-indigenous fangtooth moray Enchelycore anatina from Rhodos Island, south-eastern Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, 11 (2), 357-360.
Keskin, C., 2012. A preliminary study on demersal fishes in the south-western Black Sea shelf (NW Turkey). J Black Sea/Mediterranean Environment. 18 (3) 341-349.
Leblebici.S., Özaydin, O., Eronat, E.G.T., 2010. First record of Facciola’s sorcerer, Facciolella oxyrhyncha (Actinopterygii, Anguilliformes, Nettastomatidae) from the Aegean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 40 (1), 83-85.
Lefkaditou, E., Peristeraki, P., Chartosia, N., Salman, A., 2011. Recent findings of Ommastrephes bartramii (Cephalopoda: Ommastrephidae) in the eastern Mediterranean and the implication on its range expansion. Mediterranean Marine Science, 12 (2), 413-428.
Lipej, L., Furlan, B., Antolovic, N., Golani, D., Dulcic J., 2011. The first record of fangtooth moray Enchelycore anatina (Lowe, 1839) in the Adriatic Sea. Journal of Applied Ichthyology, 27, 1387-1389.
Mačić, V., Kljajić, Z., 2012. A review of the introduced species in Montenegrian coastal sea. p. 255-260. In: 41th Annual Conference of the Serbian Water Pollution Control Society "WATER 2012", Divčibare, 5-7 June 2012. Serbian Water Pollution Control Society, Belgrade.
Marco-Herrero, E., Guerao, G., Cuesta, J.A., 2013. Morphology of the larval stages of a Mediterranean population of the allochthonous Say’s mud crab, Dyspanopeus sayi (Decapoda: Brachyura: Panopeidae). Scientia Marina, 77 (2), 341-352.
Marković, O., Gökoğlu, M., Petović, S. Mamdić, M., 2014. First record of the Northern brown shrimp, Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) in the South Adriatic Sea, Montenegro. Mediterranean Marine Science, 15 (1), 165-167.
Mead, A., Carlton, J.T., Griffiths, C.L., Rius, M., 2011. Introduced and cryptogenic marine and estuarine species of South Africa. Journal of Natural History, 45, 2463-2524.
Milazzo, M., Azzurro, E., Badalamenti, F., 2012. On the occurrence of the silverstripe blaasop Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) along the Lybian coast. BioInvasions Records, 1,(2), 125-127.
Mistri, M., 2004. Predatory behavior and preference of a successful invader, the mud crab Dyspanopeus sayi (Panopeidae), on its bivalve prey. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 312, 385-398.
Montagu, G., 1815. Descriptions of several new or rare animals, principally marine, discovered on the South Coast of Devonshire. Transactions of the Linnean Society of London, 11, 1-26.
Nehring, S., 2011. Invasion History and Success of the American Blue Crab Callinectes sapidus in European and Adjacent Waters. p 607-624. In: In the Wrong Place. Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts. Galil, S., B., Clark, F., P., Carlton, T., J. (Eds.). Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6.
Occhipinti-Ambrogi, A., 2010. Hotspots of introduction of marine alien species in Italian seas. Biologia Marina Mediterranea, 39, 427.
Oikonomidis, G., 2013. The presence of blue crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) in Greece. p. 449. In: 15th Hellenic Conference of Ichthyologists, 10-13 October 2013, Thessaloniki, Greece.
Pešić, V., Chatterjee, T., Ingole, B., Velip, D., Pavićević, A., 2012. A new species of Litarachna Walter, 1925 (Acari: Hydrachnidia) from the West Indian Coast, with a discussion on the diversity of the family Pontarachnidae Koenike, 1910. Cahiers de Biologie Marine, 53, 547-553.
Reinboth, R., 1975. Intersexuality in the Animal Kingdom. Springer-Verlag, Heidelberg, New York. 449 p.
Schubart, C.D., Guerao, G., Abelló P., 2012. First record and evidence of an established population of the North American mud crab Dyspanopeus sayi (Brachyura: Heterotremata: Panopeidae) in the western Mediterranean. Scientia Marina, 76 (1), 79-85.
Serena, F., 2005. Field identification guide to the sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea. FAO Species Identification guide for fishery purposes, Rome, FAO, 97 pp.
Smith-Vaniz, W.F., 1986. Carangidae. Vol. II. 815-844. In: Fishes of the Northeastern Atlantic and the Mediterranean (FNAM). Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese E., (Eds). UNESCO. Paris.
Smith-Vaniz, W.F., 2002. Bony Fishes part 2 (Opistognathidae to Molidae) sea turtles and marine mammals Introduction, Volume 3. In: Carpenter K.E. (Ed). FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes and American Society of Ichthyologists and Herpetologists Special Publication No 5. The living marine resources of the Western Central Atlantic, 1, 252–290.
Steinitz, W., 1927. Beiträge zur Kenntnis der Küstenfauna Palästinas. I. Pubblicazioni della Stazione Zoologica di Napoli, 8, 311-353.
Stramigioli, P., Gramolini R., Piccinneti Manfrin, G., 2002. Prima segnalazione di Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883) (Osteichthyes, Netastomidae) in Adriatico (First record of Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883) (Osteichthyes, Netastomidae) in the Adriatic Sea). Biologia Marina Mediterranea, 9, 420-422.
Ungaro, N., Pastorelli, A.M., Di Festa, T., 2012. Dyspanopeus sayi (Smith, 1869) – Crustacea, Panopeidae – una nuova presenza nella laguna costiera di Varano (Adriatico Centro-Meridionale). Biologia Marina Mediterranea, 19 (1), 194-195.
Viets, K., 1941. Marine Halacaridae und Hydrachnellae von der dalmatinischen Küste bei Split (Jugoslavien). Godisnjak Oceanografskog Instituta, Split, 2, 1939-1940, 1-9.
West, S.A., 2009. Sex Allocation. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 482 p.
Zenetos, A., Çinar, M.E., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Harmelin, J.G. et al., 2005. An annotated list of marine alien species in the Mediterranean with records of the worst invasive species. Mediterranean Marine Science, 6 (2), 63-118.
Zenetos, A., Gofas, S., Russo, G., Templado, J., 2004. CIESM atlas of exotic species in the Mediterranean Vol 3 Molluscs. In: Briand F (Ed.), Monaco, CIESM Publishers, 376 pp
Zenetos, A., Gofas, S., Verlaque, M., Cinar, M.E., Garcia Raso, N. et al., 2010. Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part I. Spatial distribution. Mediterranean Marine Science, 11 (2), 381-493.
Zenetos, A., Katsanevakis, S., D., Beqiraj, S., Mačič, V., Poursanidis, V., Kashta, L., 2011. Rapid assessment survey of marine alien species in the Albanian and Montenegrin coast. Technical report. RAC/SPA, No 37/38/39/2010, 54 pp.
Zenetos, A., Koutsogiannopoulos, D., Ovalis, P., Poursanidis, D., 2013. The role played by citizen scientist in monitoring marine alien species in Greece. Cahiers de Biologie Marine, 54, 419-426.
Zenetos, Α., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D. et al., 2012. Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine Science, 13 (2), 328-352.
Most read articles by the same author(s)