Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea - I: the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Lebanon


Published: Jul 2, 2013
Keywords:
Mediterranean Sea Lebanon Mollusca Opisthobranchia alien species cryptogenic species.
F. CROCETTA
H. ZIBROWIUS
G. BITAR
J. TEMPLADO
M. OLIVERIO
Abstract
A reviewed knowledge of the opisthobranch species from Lebanon (eastern Mediterranean Sea), based on literature records (scattered throughout various papers published over a period of more than 150 years) and recently collected material (1999-2002 within the CEDRE framework and other samples), is presented, yielding a total number of 35 taxa recorded from the Lebanese shores identified to species level. Special emphasis has mainly been given to the alien species, for which scattered notes are also given. The known opisthobranch biota is composed of 22 native (~ 63%), 12 alien (~ 34%) and one cryptogenic (~ 3%) taxa. Eleven of these (Berthella aurantiaca, B. ocellata, Aplysia fasciata, Felimare picta, Felimida britoi, F. luteorosea, F. purpurea, Phyllidia flava, Dendrodoris grandiflora, D. limbata and Aeolidiella alderi) constitute new records for the Lebanese fauna, whilst the examined material of a further seven species (Elysia grandifolia, Pleurobranchus forskalii, Aplysia dactylomela, Bursatella leachii, Syphonota geographica, Goniobranchus annulatus, Flabellina rubrolineata) anecdotally cited from Lebanon on the basis of the samples here studied, is here first explained. One additional taxon belonging to the genus Haminoea has been identified to genus level only. Despite the searching effort poning the basis of the material analyzed here, data reported clearly suggest that strong investments are still needed for a better understanding of the eastern Mediterranean opisthobranch fauna.

Article Details
  • Section
  • Research Article
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
F. CROCETTA, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, I-80121, Napoli

PhD student

References
Barash, A., Danin, Z., 1971. Opisthobranchia (Mollusca) from the Mediterranean waters of Israel. Israel Journal of Zoology, 20, 151-200.

Barash, A., Danin, Z., 1977. Additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean. Conchiglie, 13, 85-116.

Barash, A., Danin, Z., 1982. Mediterranean Mollusca of Israel and Sinai: composition and distribution. Israel Journal of Zoology, 31, 86-118.

Barash, A., Danin, Z., 1986. Further additions to the knowledge of Indo-Pacific mollusca in the Mediterranean Sea. Spixiana, 9, 117-141.

Bergamasco, A., Malanotte-Rizzoli, P., 2010. The circulation of the Mediterranean Sea: a historical review of experimental investigations. Advances in Oceanography and Limnology, 1, 11-28.

Bianchi, C.N., 2007. Biodiversity issues for the forthcoming tropical Mediterranean Sea. Hydrobiologia, 580, 7-21.

Bitar, G., 1996. Le macrozoobenthos. p. 41-48, 113-126. In: Etude de la biodiversité biologique du Liban. Publ. Faune et flore marines et côtières, Minist. Agr. Liban (Ed), PNUE, Projet GF/6105-92-72.

Bitar, G., 2010. Impact des changements climatiques et des especes exotiques sur la biodiversite et les habitats marins au Liban. Rapports et procés-verbaux des réunions Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée, 39, 452.

Bitar, G., 2013. Les mollusques exotiques de la côte libanaise. p. 8. In: 3éme Congres Franco-Maghrebin de Zoologie et d’Ichtyologie - Marrakech 2012. Marrakech, Morocco.

Bitar, G., Kouli-Bitar, S., 1998. Inventaire des mollusques marines benthiques du Liban et remarques biogéographiques sur quelques espèces nouvellement signalés. Mesogée, 56, 37-44.

Bitar, G., Ocaña, O., Ramos-Esplà, A., 2007. Contribution of the Red sea alien species to structuring some benthic biocenosis in the Lebanon coast (Eastern Mediterranean). Rapports et procés-verbaux des réunions Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée, 38, 437.

Bogi, C., Khairallah, N.H., 1987. Nota su alcuni molluschi de provenienza Indo-Pacifica raccolti nella baia di Jounieh (Libano) - Contributo I. Notiziario del CISMA, 10, 54-60.

Bogi, C., Giannini, F., 1990. Notes on a few molluscs, found in the Mediterranean Sea. La Conchiglia, 22, 48-51.

Briggs, J.C., 2006. Marine biogeography and ecology: invasions and introductions. Journal of Biogeography, 34, 193-198.

Briggs, J.C., 2010. Marine biology: the role of accommodation in shaping marine biodiversity. Marine Biology, 157, 2117-2126.

Calvo, M., Templado, J., Oliverio, M., Machordom, A., 2009. Hidden Mediterranean biodiversity: molecular evidence for a cryptic species complex within the reef building gastropod Dendropoma petraeum (Mollusca: Caenogastropoda). Biological Journal of the Linnean Society, 96, 898-912.

Cattaneo-Vietti, R., Chemello, R. & Giannuzzi-Savelli, R., 1990. Atlas of Mediterranean nudibranchs. La Conchiglia, Rome, 264 pp.

Cervera, J.L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquias, M.A.E., Templado, J., Ballesteros, M., García-Gómez, J.C., Megina, C., 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín de l’Instituto Español de Oceanografía, 20, 1-122.

CIESM, 2008. Executive summary. In: Climate warming and related changes in the Mediterranean marine biota. CIESM Workshop Monographs 35, Monaco, 5-21 pp.

Coll, M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Kaschner, K., Lasram, F.B.R., Aguzzi, J., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Corbera, J., Dailianis, T., Danovaro, R., Estrada, M., Froglia, C., Galil, B., Gasol, J.M., Gert¬wagen, J., Gil, J., Guilhaumon, F., Kesner-Reyes, K., Kitsos, M.S., Koukouras, A., Lampadariou, N., Laxamana, E., de la Cuadra, C.M.L., Lotze, H.K., Martin, D., Mouillot, D., Oro, D., Raicevich, S., Rius-Barile, J., Saiz-Salinas, J.I., San Vicente, C., Somot, S., Templado, J., Turon, X., Vafidis, D., Villanueva, R., Voultsiadou, E., 2010. The Biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, Patterns, and Threats. PLoS One, 5, e11842.

Crocetta, F., 2012. Marine alien Mollusca in Italy: a critical review and state of the knowledge. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 92, 1357-1365.

Crocetta, F., Galil, B., 2012. The invasive spotted sea hare Aplysia dactylomela (Mollusca: Gastropoda: Aplysiidae) - new records and spread pattern in the Mediterranean. Vie et Milieu, 62, 43-46.

Crocetta, F., Bonomolo, G., Albano, P.G., Barco, A., Houart, R., Oliverio, M., 2012. The status of the northeastern Atlantic and Mediterranean small mussel drills of the Ocinebrina aciculata complex (Mollusca: Gastropoda: Muricidae), with the description of a new species. Scientia Marina, 76, 177-189.

Crocetta, F., Macali, A., Furfaro, G., Cooke, S., Villani, G. & Valdés, Á., 2013. Alien molluscan species established along the Italian shores: an update, with discussions on some Mediterranean “alien species” categories. ZooKeys, 277, 91-108.

Fadlallah, Y.H., 1975. Systematics and ecology of benthic macroinvertebrates in the eastern Mediterranean. M.S. Thesis. American University of Beirut, Lebanon, 73 pp.

Galil, B.S., 2007a. Loss or gain? Invasive aliens and biodiversity of the Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, 55, 314-322.

Galil, B.S., 2008. Alien species in the Mediterranean Sea: which, when, where, why? Hydrobiologia, 606, 105-116.

Galil, B.S., 2009. Taking stock: inventory of alien species in the Mediterranean Sea. Biological Invasions, 11, 359-372.

Galil, B.S., Zenetos, A., 2002. A sea change - exotics in the Eastern Mediterranean Sea. p. 325-336. In: Invasive aquatic species in Europe. Distribution, Impacts and Management. Leppakoski, E. et al. (Eds). Klover Academic Publishers, Dordrecht.

Gat, G., 1993. Flabellina rubrolineata (O'Donoghue) and Phidiana indica (Bergh) (Nudibranchia Aeolidioidea), two new Lessepsian immigrants in the Eastern Mediterranean. Journal of Molluscan Studies, 59, 120.

Gat, G., Fainzilber, M., 1983. Immigranti dal Mar Rosso. La Conchiglia, 172-173, 17.

Gofas, S., Zenetos, A., 2003. Exotic molluscs in the Mediterranean basin: current status and perspectives. Oceanography and marine biology: an annual review, 41, 237-277.

Gosliner, T.M., Cervera, J.L. & Ghiselin, M.T., 2008. Scientific exploration in the Mediterranean Region. Biodiversity of the Mediterranean Opisthobranch gastropod fauna: historical and phylogenetic perspective. Proceedings of the California Academy of Sciences, 59, 117-137.

Gruvel, A., Moazzo, G., 1929. Première liste de mollusques récoltés par MM. A. Gruvel et G. Moazzo sur les côtes de Syrie. Bulletin du Muséum d’Histoire naturelle, 1, 419-429.

Harmelin, J.-G., Bitar, G., Zibrowius, H., 2007. Schizoretepora hassi sp. nov. (Bryozoa: Phidoloporidae) from Lebanon (Eastern Mediterranean) and reappraisal of Schizotheca serratimargo (Hincks, 1886). Cahiers de Biologie Marine, 48, 179-186.

Harmelin, J.-G., Bitar, G., Zibrowius, H., 2009. Smittinidae (Bryozoa, Cheilostomata) from coastal habitats of Lebanon (Mediterranean sea), including new and non-indigenous species. Zoosystema, 31, 163-187.

Ibáñez-Yuste, A.J., Garrido-Díaz, A., Espinosa-Torre, F. & Terrón-Sigler, A., 2012. Primera cita del molusco exótico Bursatella leachii de Blainville, 1817 (Mollusca: opistobranchia) en el litoral mediterráneo andaluz. Chronica naturae, 2, 25-31.

Karhan, S.Ü., Kalkan, E., Yokeş M.B., Balkis, H., Dalyan, C., 2010. On a collection of opisthobranchs (Mollusca, Gastropoda) from the Levantine coast of Turkey. Rapports et procés-verbaux des réunions Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée, 39, 555.

Lakkis, S., 2005. Bentic populations diversity of soft substratum along the Lebanese coast (Levantine Basin, eastern Mediterranean). In: The Mediterranean coastal areas from watershed to the Sea: interactions and changes. Medcore Project International Conference, Florence, Italy, 10-14 November 2005. Abstract Volume, 58.

Lakkis, S., Novel-Lakkis, V., 2005. Vermetid terraces, characteristic coastal habitat of the Lebanese coast (eastern Mediterranean). In: The Mediterranean coastal areas from watershed to the sea: interactions and changes. Medcore Project International Conference, Florence, Italy, 10-14 November 2005. Abstract Volume, 59.

Lakkis, S., Novel-Lakkis, V., 2006. Peuplements des algues macrophytes des trottoirs rocheux à vermets de la côte libanaise. In: The Mediterranean coastal areas from watershed to the sea: interactions and changes. Scarpini, F (Ed). Proceedings of the MEDCORE international conference, Florence, 10th-14th November 2005, pp. 343-361.

Lejeusne, C., Chevaldonné, P., Pergent-Martini, C., Boudouresque, C., Pérez, T., 2010. Climate change effects on a miniature ocean: the highly diverse, highly impacted Mediterranean Sea. Tree, 25, 250-260.

Malaquias, M.A.E., Reid, D.G., 2008. Systematic revision of the living species of Bullidae (Mollusca: Gastropoda: Cephalaspidea), with a molecular phylogenetic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society, 153, 453-543.

Moazzo, G., 1931. Contributo alla fauna malacologica marina delle coste libano siriane. p. 437-453. In: Les Etats de Syrie. Richesses marines et fluviales, exportation actuelle. Gruvel, A. (Ed). Avenir. Société d’Edition Geographiques, Maritimes et Coloniales, Paris.

Mollo, E., Gavagnin, M., Carbone, M., Castelluccio, F., Pozone, F., Roussis, V., Templado, J., Ghiselin, M., Cimino, G., 2008. Factors promoting marine invasions: a chemoecological approach. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 4582-4586.

Morri, C., Puce, S., Bianchi, C.N., Bitar, G., Zibrowius, H., Bavestrello, G., 2009. Hydroids (Cnidaria: Hydrozoa) from the Levant Sea (mainly Lebanon), with emphasis on alien species. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89, 49-62.

Morton, B., 1996. The aquatic nuisance species problem: a global perspective and review. In: Zebra mussels and other aquatic nuisance species. D’Itri, F. (Ed). Ann Arbor Press, 54 pp.

Occhipinti-Ambrogi, A., 2007. Global change and marine communities: alien species and climate change. Marine Pollution Bulletin, 55, 342-352.

Oliverio, M., 2003. The Mediterranean molluscs: the best known malacofauna of the world... so far. Biogeographia, 24, 195-208.

Pallary, P., 1912. Liste des mollusques marins des cotes de la Syrie. La Feuille des jeunes naturalistes: revue mensuelle d'histoire naturelle, 42: 171-174.

Pallary, P., 1919. Enumération des mollusques marins des côtes de la Syrie. Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Afrique du Nord, 10, 166-172.

Pallary, P., 1938. Les mollusques marins de la Syrie. Journal de Conchyliology, 82, 5-57.

Perrone, A.S., 1995. Una specie di Nudibranchi del genere Cuthona Alder & Hancock, 1855, nuova per il Mediterraneo: Cuthona perca Marcus, 1958 (Opisthobranchia: Nudibranchia). Bolletino Malacologico, 31, 28-36.

Philippart, C.J.M., Anadón, R., Danovaro, R., Dippner, J.W., Drinkwater, K.F., Hawkins, S.J., Oguz, T., O’Sullivan, G., Reid, P.C., 2011. Impact of climate change on European marine ecosystems: observations, expectations and indicators. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 400, 52-69.

Puton, M., 1856. Lettre au docteur Mougeot sur les Mollusques de Syrie, envoyés au musée des Vosges par M. le docteur Gaillardot. Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, 9, 219-231.

Spada, G., 1971. Ritrovamenti malacologici nelle acque di Beirut (Libano). Conchiglie, 7, 85-93.

Swennen, C., 1961. On a collection of Opisthobranchia from Turkey. Zoologische Mededelingen, 38, 41-75.

Tsiakkiros, L., Zenetos, A., 2011. Further additions to the alien mollusk fauna along the Cyriot coast: new opisthobranch species. Acta Adriatica, 52, 115-124.

Tural, U., Yokeş, M.B., 2012. Opisthobranch species from the Gökova specially protected area (SW Turkey): four new records for the Turkish malacofauna. Triton, 25 (Supplement 2), 1-13.

Turk, T., 2000. The Opistobranch mollusks (Cephalaspidea, Saccoglossa, Notaspidea, Anaspidea and Nudibranchia) of the Adriatic Sea with special reference to Slovenian coast. Annales, Series Historia Naturalis, 10, 161-172.

Turk, T., Furlan, B., 2011. New records of Indo-Pacific and Atlantic mollusc species (Opisthobranchia) in the Eastern Mediterranean and Adriatic Sea. Annales, Series Historia Naturalis, 21, 5-10.

Vacelet, J., Bitar, G., Carteron, S., Zibrowius, H., Pérez, T., 2007. Five new sponge species of subtropical or tropical affinities from the coast of Lebanon (eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 87, 1539-1552.

Valdés, Á., Templado, J., 2002. Indo-Pacific dorid nudibranchs collected in Lebanon (eastern Mediterranean). Iberus, 20, 23-30.

Vermeij, G.J., 2012. The tropical history and future of the Mediterranean biota and the West African enigma. Journal of Biogeography, 39, 31-41.

Yokeş, M.B., 2009. Additions to the knowlegde of Opisthobranchia from Turkey. Triton, 20, 5-19.

Yokeş, M.B., Rudman, W.B., 2004. Lessepsian Opisthobranch from southwestern coast of Turkey; five new records for Mediterranean. In: Proceedings of the 37th CIESM Congress, 7-11 July 2004, Barcelona. Briand, F. et al. (Ed). CIESM Publishers, Monaco, 557 pp.

Yokeş, M.B., Dalyan, C., Karhan, S.Ű., Demir, V., Tural, U., Kalkan, E., 2012. Alien opisthobranchs from Turkish coasts: first record of Plocamopherus tilesii Bergh, 1877 from the Mediterranean. Triton, 25 (Supplement 1), 1-9.

Zenetos, A., Gofas, S., Russo, G., Templado, J., 2004. CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean. Vol. 3 Molluscs. CIESM Publishers, Monaco, 376 pp.

Zenetos, A., Gofas, S., Verlaque, M., Çinar, M.E., Garcia Raso, J.E., Bianchi, C.N., Morri, C., Azzurro, E., Bilecenoglu, M., Froglia, C., Siokou, I., Violanti, D., Sfriso, A., San Martin, G., Giangrande, A., Katağan, T., Ballesteros, E., Ramos-Esplà, A., Mastrototaro, F., Ocaña, O., Zingone, A., Gambi, M.C., Streftaris, N., 2010. Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part I. Spatial distribution. Mediterranean Marine Science, 11, 381-493.

Zenetos, A., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D., Garcia Raso, J.E., Çinar, M.E., Almogi-Labin, A., Ates, A.S., Azzurro, E., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Bilecenoglu, M., Gambi, M.C., Giangrande, A., Gravili, C., Hyams-Kaphzan, O., Karachle, P.K., Katsanevakis, S., Lipej, L., Mastrototaro, F., Mineur, F., Pancucci-Papadopoulou, M.A., Ramos-Esplà, A., Salas, C., San Martin, G., Sfriso, A., Streftaris, N., Verlaque, M., 2012. Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine Science, 13, 328-352.

Zibrowius, H., 1991. Ongoing modification of the Mediterranean marine fauna and flora by the establishment of exotic species. Mésogée, 51, 83-107.

Zibrowius, H., Bitar, G., 2003. Invertébrés marins exotiques sur la côte du Liban. Lebanese Science Journal, 4, 67-74.
Most read articles by the same author(s)