Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Using historical and citizen science data to improve knowledge about the occurrence of the elusive sandbar shark Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes – Carcharhinidae) in the Adriatic Sea


Published: Feb 4, 2021
Keywords:
Elasmobranchii Estuaries Mediterranean Sea Migration Neonates Parturition.
PATRICK L. JAMBURA
https://orcid.org/0000-0002-4765-5042
ILIJA ĆETKOVIĆ
https://orcid.org/0000-0002-8835-6129
JÜRGEN KRIWET
https://orcid.org/0000-0002-6439-8455
JULIA TÜRTSCHER
Abstract

The Mediterranean Sea is an extinction hotspot for sharks, skates, and rays, with at least half of all species being threatened. The sandbar shark Carcharhinus plumbeus is among the most threatened species and is declared endangered (EN) in the Mediterranean according to the IUCN Red List of Threatened Species. The Adriatic Sea was previously proposed to be an important nursery area for this species based on sporadic sightings of neonates and juveniles. However, this species is generally considered to be rare in this region, and reports of its presence are scarce. Here, we present new records for the sandbar shark in the Adriatic Sea and review spatial and temporal data accumulated from literature, museum specimens, and citizen science initiatives in an attempt to assess the distribution and seasonality of this species. The majority of the records were from neonate and juvenile sandbar sharks, and three hotspots for their occurrence could be identified: (1) the Emilia-Romagna region, (2) the Veneto region, and (3) the Gulf of Trieste. Our data indicate a high concentration of sandbar sharks around the delta of the Po river, emphasising the need for scientific surveys in this confined area in order to confirm a possible nursery ground. Data collected by citizen science initiatives reveal that this species is still present in the Adriatic Sea and might be more abundant than previously thought, underlining the potential of citizen science as a valuable tool to monitor the distribution of rare and endangered species.

Article Details
  • Section
  • Research Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abdulla, A., 2004. Status and conservation of sharks in the Mediterranean Sea. IUCN Technical paper, 144 (7), 1-6.
Armstrong, A.O., Armstrong, A.J., Bennett, M.B., Richardson, A.J., Townsend, K.A. et al., 2019. Photographic identification and citizen science combine to reveal long distance movements of individual reef manta rays Mobula alfredi along Australia’s east coast. Marine Biodiversity Records, 12 (1), 1-6.
Armstrong, A.J., Armstrong, A.O., McGregor, F., Richardson, A.J., Bennett, M.B. et al., 2020. Satellite tagging and photographic identification reveal connectivity between two UNESCO World Heritage Areas for reef manta rays. Frontiers in Marine Science, 7, 725.
Araujo, G., Legaspi, C., Matthews, K., Ponzo, A., Chin, A. et al., 2020. Citizen science sheds light on the cryptic ornate eagle ray Aetomylaeus vespertilio. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 30 (10), 2012-2018.
Artegiani, A., Paschini, E., Russo, A., Bregant, D., Raicich, F. et al., 1997. The Adriatic Sea general circulation. Part I: Air–sea interactions and water mass structure. Journal of physical oceanography, 27 (8), 1492-1514.
Bangley, C.W., Paramore, L., Dedman, S., Rulifson, R.A., 2018. Delineation and mapping of coastal shark habitat within a shallow lagoonal estuary. PloS ONE, 13 (4), e0195221.
Barausse, A., Duci, A., Mazzoldi, C., Artioli, Y., Palmeri, L., 2009. Trophic network model of the Northern Adriatic Sea: analysis of an exploited and eutrophic ecosystem. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 83 (4), 577-590.
Barausse, A., Michieli, A., Riginella, E., Palmeri, L., Mazzoldi, C., 2011. Long‐term changes in community composition and life‐history traits in a highly exploited basin (northern Adriatic Sea): the role of environment and anthropogenic pressures. Journal of Fish Biology, 79 (6), 1453-1486.
Barausse, A., Correale, V., Curkovic, A., Finotto, L., Riginella, E. et al., 2014. The role of fisheries and the environment in driving the decline of elasmobranchs in the northern Adriatic Sea. ICES Journal of Marine Science, 71 (7), 1593-1603.
Başusta, N., Başusta, A., Ozyurt, C., 2021. Evidence of a second nursery area of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) in the Eastern Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 22 (1), 20-26.
Becerril‐García, E.E., Hoyos‐Padilla, E.M., Santana‐Morales, O., Gutiérrez‐Ortiz, M.A., Ayala‐Bocos, A. et al., 2020. An estimate of the number of white sharks Carcharodon carcharias interacting with ecotourism in Guadalupe Island. Journal of Fish Biology, 97 (6), 1861-1864.
Bradaï, M.N., Saïdi, B., Bouaïn, A., Guélorget, O., Capapé, C., 2005. The gulf of Gabès (central Mediterranean): Nursery area for the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) (Chondrichthyes: Carcharhinidae). Annales, Series Historia Naturalis, 15 (2), 187-194.
Brusina, S., 1888: Morski psi Sredozemnoga i Crljenoga mora. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druśtva, 3, 167-230.
Capapé, C., Tomasini, J.A., Quignard, J.P., 2000. Les Elasmobranches Pleurotrêmes de la côte du Languedoc (France méridionale, Méditerranée septentrionale). Observations biologiques et démographiques. Vie Milieu, 50 (2), 123- 133.
Castro, J.I., 1987. The position of sharks in marine biological communities. p. 11-17. In: Sharks, an inquiry into biology, behavior, fisheries, and use. Cook, S. (Ed.) Oregon State University Extension Service, Corvallis.
Castro, J.I., 1993. The shark nursery of Bulls Bay, South Carolina, with a review of the shark nurseries of the southeastern coast of the United States. Environmental Biology of Fishes, 38 (1-3), 37-48.
Ćetković, I., 2018. Composition and abundance of shark bycatch in Montenegrin fisheries. Montenegrin Ecologists Society and Environment Programme, Podgorica, 37 pp.
Chin, A., 2014. ‘Hunting porcupines’: citizen scientists contribute new knowledge about rare coral reef species. Pacific Conservation Biology, 20 (1), 48-53.
Chin, A., Pecl, G., 2018. Citizen science in shark and ray research and conservation: strengths, opportunities, considerations and pitfalls. p. 299-317. In: Shark Research: emerging technologies and applications for the field and laboratory. Marine Biology Series.
Carrier, Jeffrey C., Heithaus, Michael R., and Simpfendorfer, C.A. (Eds.). CRC Press, Boca Raton. Costantini, M., Affronte, M., 2003. Neonatal and juvenile sandbar sharks in the northern Adriatic Sea. Journal of Fish Biology, 62 (3), 740-743.
Cushman-Roisin, B., Gacic, M., Poulain, P.M., Artegiani, A. (Eds.), 2001. Physical oceanography of the Adriatic Sea: past, present and future. Springer Science & Business Media, Dordrecht, 304 pp.
Degobbis, D., Precali, R., Ivancic, I., Smodlaka, N., Fuks, D. et al., 2000. Long-term changes in the northern Adriatic ecosystem related to anthropogenic eutrophication. International Journal of Environment and Pollution, 13 (1-6), 495-533.
Dragičević, B., Dulčić, J., Lipej, L., 2010. On the record of the sandbar shark Carcharhinus plumbeus Nardo, 1827 (Carcharhiniformes: Carcharhinidae) in the middle Adriatic Sea. Acta Adriatica, 51 (2), 227-232.
Dulvy, N.K., Fowler, S.L., Musick, J.A., Cavanagh, R.D., Kyne, P.M. et al., 2014. Extinction risk and conservation of the world’s sharks and rays. elife, 3, e00590.
Dulvy, N.K., Allen, D.J., Ralph, G.M., Walls, R.H.L., 2016. The conservation status of sharks, rays and chimaeras in the Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain, 14pp.
Ebert, D.A., Fowler, S.L., Compagno, L.J.V., 2013. Sharks of the world: a fully illustrated guide. Wild Nature Press, Plymouth, 528 pp.
Enajjar, S., Saïdi, B., Bradai, M.N., 2015. The Gulf of Gabès (Central Mediterranean Sea): a nursery area for sharks and batoids (Chondrichthyes: Elasmobranchs). Cahiers de Biologie Marine, 56 (2), 143-150.
Faber, G.L., 1883. The fisheries of the Adriatic and the fish thereof: a report of the Austro-Hungarian sea-fisheries with a detailed description of the marine fauna of the Adriatic Gulf. Bernard Quaritch, Piccadilly, London, 328 pp.
Ferretti, F., Myers, R. A., Serena, F., Lotze, H. K., 2008. Loss of large predatory sharks from the Mediterranean Sea. Conservation Biology, 22 (4), 952-964.
Ferretti, F., Jenrette, J., Liu, Z. Y. C., Bargnesi, F., Moro, S. et al., 2020. SharkPulse: taking the pulse of global shark populations. Online database. http://sharkpulse.org.
Fortuna, C.M., Vallini, C., Filidei Jr, E., Ruffino, M., Consalvo, I. et al., 2010. By-catch of cetaceans and other species of conservation concern during pair trawl fishing operations in the Adriatic Sea (Italy). Chemistry and Ecology, 26 (S1), 65-76.
Giani, M., Djakovac, T., Degobbis, D., Cozzi, S., Solidoro, C. et al., 2012. Recent changes in the marine ecosystems of the northern Adriatic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 115, 1-13.
Giovos, I., Ganias, K., Garagouni, M., Gonzalvo, J., 2016. Social media in the service of conservation: A case study of dolphins in the Hellenic seas. Aquatic Mammals, 42 (1), 12-20.
Giovos, I., Stoilas, V.O., Al‐Mabruk, S.A.A., Doumpas, N., Marakis, P. et al., 2019a. Integrating local ecological knowledge, citizen science and long‐term historical data for endangered species conservation: Additional records of angel sharks (Chondrichthyes: Squatinidae) in the Mediterranean Sea. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 29 (6), 881-890.
Giovos, I., Kleitou, P., Poursanidis, D., Batjakas, I., Bernardi, G. et al., 2019b. Citizen-science for monitoring marine invasions and stimulating public engagement: a case project from the eastern Mediterranean. Biological Invasions, 21 (12), 3707-3721.
Giovos, I., Tiralongo, F., Langeneck, J., Kaminas, A., Kleitou, P. et al., 2020. First record of the Atlantic spadefish Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) in the Mediterranean Sea: is it a new aquarium release? BioInvasions Records, 9 (1), 89-95.
Grubbs, R.D., Musick, J.A., Conrath, C.L., Romine, J.G., 2007. Long-term movements, migration, and temporal delineation of a summer nursery for juvenile sandbar sharks in the Chesapeake Bay region. American Fisheries Society Symposium, 50, 87-98.
Heupel, M.R., Carlson, J.K., Simpfendorfer, C.A., 2007. Shark nursery areas: concepts, definition, characterization and assumptions. Marine Ecology Progress Series, 337, 287-297.
Jambura, P.L., Türtscher, J., Kriwet, J., Al Mabruk, S.A.A., 2020. Deadly interaction between a swordfish Xiphias gladius and a bigeye thresher shark Alopias superciliosus. Ichthyological Research, 68 (2), 317-321.
Jiménez‐Alvarado, D., Meyers, E.K., Caro, M.B., Sealey, M.J., Barker, J., 2020. Investigation of juvenile angelshark (Squatina squatina) habitat in the Canary Islands with recommended measures for protection and management. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 30 (10), 2019-2025.
Kabasakal, H., 2015. Historical occurrence of Carcharhinus spp. in the Sea of Marmara during the 1950s. Marine Biodiversity Records, 8, e48. Kabasakal, H., 2019. A Review of Shark Research in Turkish Waters. Annales, Series Historia Naturalis, 29 (1), 1-16.
Kirinc̆ić, J., Lepetić, V., 1955. Recherches sur l’ichtyobenthos dans les profondeurs de l’Adriatique meridionale et possibilite d’exploitation au moyen des palangres. Acta Adriatica, 7 (1), 1-113.
Kovačić, M., Lipej, L., Dulčić, J., 2020. Evidence approach to checklists: critical revision of the checklist of the Adriatic Sea fishes. Zootaxa, 4767(1), 1-55.
Kraus, R., Supić, N., 2011. Impact of circulation on high phytoplankton blooms and fish catch in the northern Adriatic (1990–2004). Estuarine, coastal and shelf science, 91 (2), 198-210.
Lipej, L., Makovec, T., Soldo, A., Žiža, V., 2000. Records of the sandbar shark Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic). Annales, Series Historia Naturalis, 10 (2), 199-206.
Lipej, L., De Maddalena, A., Soldo, A., 2004. Sharks of the Adriatic Sea. Knjiznica Annales Majora, Koper, 253 pp.
Lipej, L., Mavrič, B., Dobrajc, Ž., Capapé, C., 2008. On the occurrence of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae) off the Slovenian coast (northern Adriatic). Acta Adriatica, 49 (2), 137-145.
Lipej, L., Mavrič, B., Orlando Bonaca, M., 2009. Recent changes in the Adriatic fish fauna-experiences from Slovenia. Varstvo narave, 22, 91-96.
Lotze, H.K., Lenihan, H.S., Bourque, B.J., Bradbury, R.H., Cooke, R.G. et al., 2006. Depletion, degradation, and recovery potential of estuaries and coastal seas. Science, 312 (5781), 1806-1809.
McAuley, R.B., Simpfendorfer, C.A., Hyndes, G.A., Lenanton, R.C.J., 2007. Distribution and reproductive biology of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus (Nardo), in Western Australian waters. Marine and Freshwater Research, 58 (1), 116-126.
McDavitt, M. T., Kyne, P. M., 2020. Social media posts reveal the geographic range of the Critically Endangered clown wedgefish, Rhynchobatus cooki. Journal of Fish Biology, 97, 1846-1851.
Nardo, J.D., 1827. Prodromus observationum et disquisitionum Adriaticae ichthyologiae. Giornale di Fisica, Chimica, Storia Naturale, Medicina ed Arti, Pavia 10, 22-40.
Norton, S.L., Wiley, T.R., Carlson, J.K., Frick, A.L., Poulakis, G.R. et al., 2012. Designating critical habitat for juvenile endangered smalltooth sawfish in the United States. Marine and Coastal Fisheries, 4 (1), 473-480.
Panayiotou, N., Porsmoguer, S.B., Moutopoulos, D.Κ., Lloret, J., 2020. Offshore recreational fisheries of large vulnerable sharks and teleost fish in the Mediterranean Sea: first information on the species caught. Mediterranean Marine Science, 21 (1), 222-227.
Romine, J.G., Grubbs, R.D., Musick, J.A., 2006. Age and growth of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus, in Hawaiian waters through vertebral analysis. Environmental Biology of Fishes, 77 (3-4), 229-239.
Saïdi, B., Bradaï, M.N., Bouain, A., Guélorget, O., Capapé, C., 2005. The reproductive biology of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae), from the Gulf of Gabès (southern Tunisia, central Mediterranean). Acta Adriatica, 46 (1), 47-62.
Soufi-Kechaou, E., Ounifi-Ben Amor, K., Ben Souissi, J., Ben Amor, M.M., Capapé, C., 2018. The capture of a large predatory shark, Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae), off the Tunisian coast (Central Mediterranean). Annales, Series Historia Naturalis, 28 (1), 23-28.
Stephenson, R.L., Paul, S., Pastoors, M.A., Kraan, M., Holm, P. et al., 2016. Integrating fishers’ knowledge research in science and management. ICES Journal of Marine Science, 73 (6), 1459-1465.
Taklis, C., Giovos, I., Karamanlidis, A.A., 2020. Social media: a valuable tool to inform shark conservation in Greece. Mediterranean Marine Science, 21 (3), 493- 498.
Travaglini, A., 1982. I denti di squalo fossili. Notiziario di Mineralogia e paleontologia, 31, 3-27.
Ulrich, G.F., Jones, C.M., Driggers, W.B., Drymon, J.M., Oakley, D. et al., 2007. Habitat utilization, relative abundance, and seasonality of sharks in the estuarine and nearshore waters of South Carolina. American Fisheries Society Symposium, 50, 125-139.
White, W.T., Appleyard, S.A., Sabub, B., Kyne, P.M., Harris, M. et al., 2015. Rediscovery of the threatened river sharks, Glyphis garricki and G. glyphis, in Papua New Guinea. PloS ONE, 10 (10), e0140075.
Most read articles by the same author(s)