Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Environmental drivers influencing the abundance of round sardinella (Sardinella aurita) and European sprat (Sprattus sprattus) in different areas of the Mediterranean Sea


Published: Dec 27, 2021
Keywords:
Sardinella aurita Sprattus sprattus environmental factors acoustic survey temporal trends.
ANDREA DE FELICE
https://orcid.org/0000-0002-0051-2052
MAGDALENA IGLESIAS
https://orcid.org/0000-0002-9983-558X
CLAIRE SARAUX
https://orcid.org/0000-0001-5061-4009
ANGELO BONANNO
https://orcid.org/0000-0002-3868-751X
VJEKOSLAV TIČINA
https://orcid.org/0000-0002-3686-9563
IOLE LEONORI
https://orcid.org/0000-0001-7673-1684
ANA VENTERO
https://orcid.org/0000-0002-9906-3233
TAREK HATTAB
https://orcid.org/0000-0002-1420-5758
MARCO BARRA
https://orcid.org/0000-0002-8621-504X
DENIS GAŠPAREVIĆ
https://orcid.org/0000-0001-9570-178X
ILARIA BIAGIOTTI
https://orcid.org/0000-0002-5395-6896
JEAN-HERVE BOURDEIX
https://orcid.org/0000-0001-9570-178X
SIMONA GENOVESE
TEA JURETIĆ
SALVATORE ARONICA
https://orcid.org/0000-0003-3489-1473
SARA MALAVOLTI
https://orcid.org/0000-0003-0303-5498
Abstract

Data on Sardinella aurita (round sardinella) and Sprattus sprattus (European sprat) in the Mediterranean Sea are limited due to their scarce commercial interest, at least in European countries. Yet, these two small pelagic fish, sitting at opposite ends of the thermal range, could be interesting sentinel species to monitor the effects of climate change in the basin. Using the Mediterranean International Acoustic Surveys (MEDIAS) – the most extensive source of information on these species – we analyzed their biomass in several geographical subareas of the central and western Mediterranean Sea in relation to satellite-derived environmental parameters. Our findings highlight that the S. aurita biomass responded to temperature, salinity, chlorophyll concentration and sea level anomaly, depending on the GSA examined, whereas the S. sprattus biomass correlated significantly with salinity in GSA 6, with salinity and chlorophyll concentration in GSA 7, and with sea level anomaly in GSA 17. These data widen our knowledge of the factors that contribute to the ecology of these species. Further studies of their spatial distribution and of their interactions with other small pelagic species, predators and prey are needed to depict a more comprehensive scenario.

Article Details
  • Section
  • Special Issue MEDIAS
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)