Το περιοδικό «ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής» είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.), επιστημονικής Ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2011.

Σκοποί της Ένωσης είναι α) η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση, β) η μελέτη και ανάδειξη θεμάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και γ) η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν σε θέματα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 7 Αρ. 1 (2019): Πρωτότυπες εργασίες διπλής ομότιμης αξιολόγησης (double-blind peer review)

Δημοσιευμένα: 2019-12-31

Προβολή όλων των τευχών