Φυσικοθεραπεία στο Ειδικό Σχολείο και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.): Προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον


Δημοσιευμένα: Ιουν 7, 2022
Δημήτριος Βασίλειος Πράσινος
https://orcid.org/0000-0003-4797-3910
Μαρίνα Σαλβαρά
Περίληψη

Αυτή η αναφορά πραγματεύεται το ρόλο της φυσικοθεραπείας στο Ειδικό Σχολείο και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Εστιάζει στην ανάδυση του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση με αναφορές στα εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης, στην πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών διαφορών στην κίνηση, στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λειτουργικότητας, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας  και στην συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις αναδυόμενες απειλές, στην αειφορία και τεχνολογία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ελληνόγλωσσες
Κλώνη, Π. (2011). Εργαστηριακή πρακτική άσκηση ΙV. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Ανακτήθηκε από http://eclass.pat.teiwest.gr/modules/document/file.php/641109/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%91-IV%20%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%97%20finale.pdf
Κομματάς, Ν. (2009). Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος για την διδασκαλία αρχών της στατιστικής στις κοινωνικές επιστήμες. Μεταπτυχιακή Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Κωνσταντακόπουλος, Γ. ( 2021). Εκστρατεία « Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22 » Μειώστε την καταπόνηση. Διαδικτυακή Ημερίδα του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας - «Αλλάζω στάση, αλλάζω ζωή».
Μπέσιος, Θ. (2018). Μελέτη των επιδράσεων της μεθόδου της Νευροεξλεκτικής αγωγής στην κινητικότητα των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και ενηλίκων με νευρολογικές διαταραχές. Διδακτορική Διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κομοτηνή.
Σαλβαρά Ι. Μ. (2005-2006). H Επίδραση της Προγραμματισμένης Νευρο-Κιναισθητηριακής Διδακτικής Παρέμβασης στην Ανάπτυξη των Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Μεταδιδακτορική Έρευνα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε., Τομέας Επιστήμης: Εκπαίδευση, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, Υποτομέας Επιστήμης: Ειδική Εκπαίδευση. [Εκπόνηση 2007]
Σαλβαρά, Ι. Μ. (2006). Παιδιά με Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού: Αιτιολογία, Διάγνωση, Παρέμβαση, Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 32, 14-22.
Σαλβαρά, Μ. (2007). Τεχνογνωσία Σύνταξης Προγραμμάτων Διορθωτικής Διδακτικής Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης, Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευση, «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», 4-6 Μαΐου, σελ. 10, Αθήνα, σελ. 380-389.
Σαλβαρά, Μ. (2008). Αρχέγονα Αντανακλαστικά και η Σχέση τους με την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 40, 30-38.
Σαλβαρά, Μ. (2014). (Συλλογικός Τόμος) στο Μπόντσιου, Θ. Οδηγός Διεπιστημονικής Συνεργασίας του Θεραπευτή Λόγου και Καλές Πρακτικές για Όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης, Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ και ΕΕΠ, Κεφ. 5.1.‘Συμπερίληψη μαθητών με Κινητικές Αναπηρίες στο Γενικό Σχολείο’, σελ. 23-32 , Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. [www.prosvasimo.gr].
Σαλβαρά, Μ. (2020α). Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης στη Σχολική Κοινότητα για τις Κινητικές Αναπηρίες, 6 Δεκεμβρίου, Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης «Χτίζοντας Γέφυρες», Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Σαλβαρά, Μ. (2020β). Διδακτική Προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή για Μαθητές με Μαθησιακές Διαφορές. Επιμορφώτρια μετά από πρόσκληση του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. https://lioumpi.blogspot.com/p/blog-page_95.html
Σαλβαρά, Μ. (2021). Διαδικτυακό Εργαστήριο Συμπερίληψης μαθητών/τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιμορφώτρια μετά από πρόσκληση του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. https://lioumpi.blogspot.com/p/blog-page_95.html
Σαλβαρά, Μ., & Μιχαλιάδου, Α. (2015). Η Συμπερίληψη μαθητών με Κινητικές Αναπηρίες: Το Σκέπτεσθαι των μαθητών, Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα. [http:/neospaidagogos.gr]
Σκουτέλης, Β.Χ., Παξιμαδάκη, Μ., Φλώκου, Α. & Καλαμπόκη, Ε. ( 2010). https://www.macs.nu/download-content.php
Τριανταφύλλου, Ε., Μαυρέας, Β., Παπαδοπούλου, Μ., Δρόσου, Α.& Κουκουβίνου, Σ. (2014). Εφαρμογή της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας στην Κύπρο, http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd31_gr/dsipd31_gr?OpenDocument
Ξενόγλωσσες
Arnold, S.H. (2003). Methological research of a developing data set that measures outcomes of students receiving school-based occupational therapy and physical therapy. Doctor of Philosophy Dissertation. University of Oklahoma, Oklahoma
Chiarello, S.K., Effgen L.J., Lynn, J. & Westcott M.C. (2016). Student Outcomes of School-Based Physical Therapy as Measured by Goal Attainment Scaling. Pediatric Physical Therapy, Vol 28 (No 3), pp. 277-284. http://dx.doi.org/10.1097/PEP.0000000000000268
Coster, W. J., Mancini, M. C., & Ludlow, L. H. (1999). Factor structure of the school function assessment. Educational and Psychological Measurement, Vol 59, pp.665–677. https://doi.org/10.1177%2F00131649921970099
Daunhauer, L.A., Fidler, D.J. & Will, E. (2014). School function in students with Down syndrome. American Journal of Occupation Therapy, Vol 68 (No 2), pp.167-76. https://doi.org/10.5014/ajot.2014.009274
Ding, D., Mutrie, N., Bauman, A., Pratt, M. & Hallal, P. (2020). Physical activity guidelines 2020: comprehensive and inclusive recommendations to activate populations. The Lancet, Vol 396 (No 10265), pp.1780-1782 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32229-7
Effgen, S.& Kaminker, M. (2014). Nationwide survey of school-based physical therapy practice. Pediatric Physical Therapy, Vol 26 (No 4), pp.394-403 https://doi.org/10.1097/pep.0000000000000075
Fernandes, R., Hariprasad, S. & Kumar, V.K. (2015). Physical therapy management for balance deficits in children with hearing impairments: A systematic review Journal of Paediatrics Child Health, Vol 51 (No 8), pp. 753-8. https://doi.org/10.1111/jpc.12867
Folio M.R., and Fewell R.R. (200) PDMS-2 Peabody developmental motor scales second edition. Austin: PRO-ED Inc.
Friedman, C. & Feldner, H.A. (2018). Physical therapy services for people with intellectual and developmental disabilities: The Role of Medicaid Home- and Community-Based Service Waivers. Physical Therapy, Vol 98(No 10), pp.844-854 https://doi.org/10.1093/ptj/pzy082
Garrett, G.L. (1981). Physical Therapists in school settings final report. Totline, Vol 2, pp.10-12.
Haegele, J.A. & Porretta, D. (2015). Physical activity and school-age individuals with visual impairments: a literature review. Adapted Physical Activity Quarterly, Vol 32 (No 1), pp.68-82. https://doi.org/10.1123/apaq.2013-0110
International Organization of Physical Therapists in Paediatrics (2020) The IOPTP Newsletter. Edition 24, December. School-based Physical Therapy Services- An International Perspective https://71d3eecd-d358-4043-b57d-0a1cb1a9bd95.filesusr.com/ugd/2a564c_e54180ec9d42486ca5df1b801198ae4a.pdf
Kambas, A. & Aggeloussis, N. (2006). Construct validity of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-short form for a sample of Greek preschool and primary school children. Perceptual and Motor Skills, Vol 102 (No1), pp.65-72. https://doi.org/10.2466/pms.102.1.65-75
Kentucky Department of Education/June, 1995 Guidelines for Determining the Need for OTIPT Services https://www.breathitt.k12.ky.us/docs/OT-PT%20Teacher%20Checklist.pdf
Masini, A., Marini, S., Gori, D., Leoni, E. and Rochira A. (2020). Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools: a systematic review and meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, Vol 23(No 4) pp.377-384. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.10.008
Carrington, S. & Robinson, R. (2004). A Case Study of Inclusive School Development: Α Journey of Learning, International Journal of Inclusive Education, Vol. 8, No. 2, pp. 141-153.https://www.youtube.com/watch?v=wFnRPTKdy1E
Salvara, M. (2021). I_AM Project (IMEGEE) Ερευνήτρια στο στάδιο WP2.
Scruggs, Ε. Mastropieri Α. & Mcduffie Α. (2007). Co-Teaching in Inclusive Classrooms: A Metasynthesis of Qualitative Research. Exceptional Children. Vol. 73, No. 4, pp. 392-416.
McEwen, Ι. and Shelden, L. (1995). Pediatric Therapy in the 1990s: The Demise of the Educational versus Medical Dichotomy. Journal of Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, Vol 15(No 2), pp33-46. http://dx.doi.org/10.1080/J006v15n02_03
Mieres, A. C., Kirby, R. S., Armstrong, K. H., Murphy, T. K., & Grossman, L. (2012). Autism spectrum disorder: an emerging opportunity for physical therapy. Pediatric Physical Therapy, 24(1), pp.31-37. https://doi.org/10.1097/pep.0b013e31823e06d1
Neal, G.E., Effgen, K.S., Arnold, S. Baldwin, J. & Jeffries, L.M. (2019). Description of School-Based Physical Therapy Services and Outcomes for Students with Down Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 49 (No 10), pp.4019-4029. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04109-7
Papavasiliou, A.S., Rapidi, C.A., Rizou, C., Petropoulou,K. & Tzavara, C. (2007) Reliability of Greek version Gross Motor Function Classification System. Brain and Development. Vol 29 (No2), pp.79-82. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2006.06.007
PEM-CY Participation and Environment Measure - Children and Youth https://www.canchild.ca/en/shop/2-pem-cy-participation-and-environment-measure-children-and-youth
Physiotherapy and refugees Education Project. https://prosjekt.hvl.no/prep/
Prasinos D., Moscholouri, C. & Theodosis-Palimeris, D. (2021). A survey of school-based physical therapy practice during COVID-19 in Greece. World Physiotherapy Congress.
Probst, M. (2017). Physiotherapy and Mental Health, Chapter 9, Clinical Physical Therapy Toshiaki Suzuki, IntechOpen. DOI: 10.5772/67595
Profili, E., Rubioa, D., LaneaLea, H., Megan, H. & Lopesb, S. (2017). School wellness team best practices to promote wellness policy implementation
Preventive Medicine, Vol 101(No 8), pp.34-37. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.05.016
Rajendran, V., Roy, F.G. & Jeevanantham, D. (2012). Postural control, motor skills, and health-related quality of life in children with hearing impairment: a systematic review. European Archives Oto-Rhino-Laryngology, Vol 269 (No 4), pp.1063-71. https://doi.org/10.1007/s00405-011-1815-4
Rezze, D.P., Zwaigenbaum, L., Hidecker, M.J.C., Cousins, M. & Szatmari, P. (2016) https://www.canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/001/524/original/ACSFSC_Tool___User_Guide_V2016.pdf
Skoutelis, V.C., Dimitriadis, Z., Kalamvoki, E., Vrettos, S., Kontogeorgakos, V. (2020). Translation, reliability and validity of the Greek functional mobility scale (FMS) for children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation,
Stubbs, B., Soundy, A., Probst, M., Parker, A. & Skjaerven, L.H. (2014). Addressing the disparity in physical health provision for people with schizophrenia: an important role for physiotherapists Physiotherapy, Vol 100 (No 3), pp.185-6
Turner, M. & Siegel, I.H. (1969). Physical Therapy for the Blind Child. Physical Therapy, Vol 49 (No12), pp.1357–1363, https://doi.org/10.1093/ptj/49.12.1357
Vancampfort, D. , Van Damme, T., Firth, J. & Stubbs, B. (2021). Physical activity correlates in children and adolescents, adults, and older adults with an intellectual disability: a systematic review. Disability Rehabilitation. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1909665
World Physiotherapy (2019). Description of Physical Therapy Policy Statement Description of Physical Therapy Ανακτήθηκε από https://world.physio/sites/default/files/2020-07/PS-2019-Description-of-physical-therapy.pdf
Wynarczuk, K., Chiarello, L., Fisher, K., Effgen, S., Palisano, R. & Gracely,E. (2019). School-Based Physical Therapists' Experiences and Perceptions of How Student Goals Influence Services and Outcomes. Physical and Occupation Therapy in Pediatrics, Vol 39 (No 5), pp.480-501. https://doi.org/10.1080/01942638.2018.1546254
Yi-Jing L, Rong-Fong L., Shun-Sheng C.& Yen-Mou L. (2009). Measurement of the functional status of patients with different types of muscular dystrophy. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Vol 25 (No 6), pp.325-333.
Foulidi, X., Chouvarda, S., Kentrou, E., Marmaras, I., & Papakitsos, E. (2021). Equal and Autonomous Living of Secondary Education Pupils from Socially Vulnerable Groups. International Journal of Research in Educational Sciences. (IJRES), 4(2), 155 - 168. Retrieved from http://www.iafh.net/index.php/IJRES/article/view/266
School-based physical therapy practice during COVID-19 in Greece, Report of the Scientific Department of Paediatric Physiotherapy in Greece: Covid-19- Digital Practice, International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP), Special Newsletter, issue 24 December 2020.