Ο ρόλος και η αναγκαιότητα του ΕΒΠ στη δίχρονη προσχολική αγωγή


Δημοσιευμένα: Jun 7, 2022
Βαρβάρα Κανονίδου
Τερέζα Φρειχά
Περίληψη

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του παιδιού για τη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του. Οι γονείς/κηδεμόνες βοηθούν το παιδί να μεταβεί ομαλά από το ζεστό και φιλικό περιβάλλον τους οικογένειάς του στο πρώτο οργανωμένο σχολικό του περιβάλλον.  Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι σημαντική για την προσαρμογή στη νέα αυτή πραγματικότητα των παιδιών.


Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη στην εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής σε νήπια τυπικής ανάπτυξης είναι: Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για   τα μετέπειτα χρόνια.  Tο κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς. Tα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι, τη συζήτηση και φυσικά τη μίμηση. H διαδικασία εκπαίδευσης στην τουαλέτα  θα πρέπει να ξεκινά από τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά (ικανότητα εκτέλεσης εντολών). Oι σχέσεις μεταξύ νηπιαγωγού, οικογένειας και μαθητή αποτελούν ορόσημο της ανάπτυξης και αυτονομίας των παιδιών.


Τι πρέπει να έχει κατακτήσει το νήπιο τυπικής ανάπτυξης  μέχρι να γίνει 4 ετών: Να ντύνονται σχεδόν μόνα τους, να πλένουν τα δόντια και τα χέρια τους, να τρώνε μόνα τους (και… αξιοπρεπώς), να πηγαίνουν στην τουαλέτα –με μια βοήθεια στο σκούπισμα. 


Η φροντίδα και υποστήριξη προνηπίων και νηπίων στο νηπιαγωγείο από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό είναι απαραίτητη και  βάσει των προβλέψεων του ειδικού Καθηκοντολογίου του Ε.Β.Π

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.