Η συλλογική αποτύπωση της εμπειρίας στην προ και κατά τη διάρκεια της πανδημίας εποχή μέσα από το ρόλο του σχολικού κοινωνικού λειτουργού


Δημοσιευμένα: Jun 7, 2022
Μιχάλης Βολκίδης
Δέσποινα Χατζηδρόσου
https://orcid.org/0000-0001-5207-7307
Περίληψη

Στο οικείο άρθρο περιγράφεται ο ρόλος του σχολικού κοινωνικού λειτουργού και της κοινωνικής εργασίας στις εκπαιδευτικές κοινότητες της ελληνικής επικράτειας, μέσα από την εκτίμηση, το μοριακό κοινοτικό σχεδιασμό δράσεων πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης στην προ και κατά τη διάρκεια της πανδημίας εποχή. Η παρουσίαση των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης και πρακτικών συνεδριάσεων από συναντήσεις ομάδων εργασίας σχολικών κοινωνικών λειτουργών - focus group υπό την εποπτεία του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Α.), κυρίως πριν την πανδημία του Covid-19, αλλά και κατά τη διάρκεια της, τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν πορίσματα εργασιών και προτάσεων, προερχόμενα από  τους υπόλοιπους δώδεκα συλλόγους του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, τα όποια εκπονήθηκαν υπό την αιγίδα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) με σκοπό την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί στην εκπαίδευση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως το οικείο άρθρο συνδέεται με τη διαδικτυακή ημερίδα του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής και του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση από το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: απάντηση στις προκλήσεις των καιρών», και πιο συγκεκριμένα με την παρουσίαση για τους σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς των συγγραφέων του παρόντος άρθρου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.