Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής


Δημοσιευμένα: May 6, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδική αγωγή διευθυντές Τ.Π.Ε. ψηφιακές δεξιότητες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των σχολικών διευθυντριών/ών μονάδων ειδικής αγωγής. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζει ενδελεχώς το βαθμό που οι διευθύντριες/ές σχοιλικών μονάδων ειδικής αγωγής κι εκαπίδευσης χρησιμοποιούν κι αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των σχολείων τους. Ειδικότερα, στην παρούσα ποσοτική έρευνα, που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα Μαίου- Ιουνίου 2020, συμμετείχαν διευθύντριες/ές από όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Οι ψηφιακές δεξιότητες των ηγετικών στελεχών συνδράμει τα βέλτιστα στη διοικητική οργάνωση των σχολικών μονάδων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.