Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Evaluation of individually ventilated caging system for laboratory animals - One year's experience


Published: Nov 27, 2017
Keywords:
laboratory animals individually ventilated caging system animal facility
N. G. KOSTOMITSOPOULOS (Ν.Γ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
E. PARONIS (Ε. ΠΑΡΩΝΗΣ)
P. ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ)
I. APERGIS (Ι. ΑΠΕΡΓΗΣ)
Abstract
During the last decades, the use of individually ventilated caging system has become more and more attractive for housing laboratory rodents. Since the Animal Facility of the Centre for Experimental Surgery of the Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens was totally equipped with individually ventilated caging units, it was decided, after one year and a half of working experience, to perform an evaluation of the system, based on specific criteria. Individually ventilated caging system can contribute to the increased number of laboratory rodents housed within the animal facility by making better use of the available space, which is not always dedicated to animals. The system is flexible for the simultaneous support of research protocols with different microbiological status with the minimum risk for cross contamination between animals. Special attention has to be given to its maintenance and monitoring. Individually ventilated caging units are ergonomically suitable and they reduce the exposure of personnel to airborne allergens.
Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ανώνυμος (1991) Προεδρικό Διάταγμα 160: Περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς σε συμμόρφωση με την Οδηγία 86/609.
Φΰλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 64/Α'
Baumans V, Schlingmann F, Vonck M, Van Lith HA (2002) Individually ventilated cages: Beneficial for mice and men? Contemp Top Lab Anim Sci, 41:13-19
Borello P, D'Amore E, Panzini G, Valeri M, LorenziniRN (2000) Individually ventilated cages-Microbiological containment testing. Scand J Lab Anim Sci, 27(3): 142-152
Brandstetter H, Scheer M, Heinekapm C, Gippner-Steppert C, Loge Ο, Ruprecht L, Thull Β, Wagner R, Wilhelm Ρ, Scheuber HP (2005) Performance evaluation of IVC systems. Lab Animals, 39:40-44
Höglund A.U., Renström A (2001) Evaluation of individually ventilated cage systems for laboratory rodents: cage environment and animal health aspects. Lab Animals, 35:51-57
Huerkamp MJ, Thompson WD, Lehner NDM (2003) Failed air supply to individually ventilated caging system cause acute hypoxia and mortality of rats. Contemp Top Lab Anim Sci, 42(3):44-45
Faith R, Durfee WJ (1999) Full house? Managing an impending space crisis. Lab Animal (NY), 28(6):25-27
Κωστομητσόπουλος ΝΓ, Παρώνης Ε, Μπαλάφας Ε, Αλεξάκος Π, Ματζιάρας Γ, Καραγιαννάκος ΠΕ (2006). Η επίδραση της συχνότητας αλλαγής στρωμνής στο ρυθμό ανάπτυξης θηλυκών επιμΰων. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο:270
Κωστομητσόπουλος ΝΓ (2004). Η διαχείριση των εγκαταστάσεων στέγασης και χρησιμοποίησης ζώων εργαστηρίου. Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 55(3):268-272
Lamborn C (1999) The new ventilated rack systems: a look at emerging technology. Lab Animal (NY), 28(6):42-45
Lipman NS (1999) Isolator rodent caging systems (state of the art): a critical review Contemp Top Lab Anim Sci, 38:9-17
Memarzadeh F, Harrison PC, Riskowski GL, Henze Τ (2004) Comparison of environmental and mice in static and mechanically ventilated isolator cages with different air velocities and ventilation designs. Contemp Top Lab Anim Sci, 43:14-20
National Research Council (1996) Guide for the care and use of laboratory animals. Washington DC: 21-55
Renström A, Björing G, Höglund AU (2001) Evaluation of individually ventilated cage systems for laboratory rodents: occupational health aspects. Lab Animals, 35:42-50
Most read articles by the same author(s)