Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Evaluation of the preference of mice on food intake - Preliminary study


Published: Nov 21, 2017
Keywords:
environmental enrichment food intake mice welfare individual ventilated cages
E. PARONIS (Ε. ΠΑΡΩΝΗΣ)
P. ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ)
C. DIMITRIOU (Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
E. BALAFAS (Ε. ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

One of the possible ways to improve the housing conditions of laboratory animals is to give animals opportunities to perform more species-specific behavioural repertoires through providing enrichment of their environment. Environmental enrichment is, by definition, any modification in the environment of the captive animals that seeks to enhance their physical and physiological well being by providing stimuli meeting the animals' species-specific needs. Food intake is of high concern as this should be promoting the expression of physical feeding behaviour and improves the welfare of the captive animals. The aim of the present study was to evaluate the preference of mice to receive their food from a feeding cup located inside the cage or from the classical food hopper located on the stainless steel wire lid of the cage. Twenty four male C57BL/6 mice, at the age of 5-7 weeks, originated from the breeding colony of the animal facility of the Foundation, were randomly divided into two groups. In group A (n=12) the food was supplied through the food hopper. In group Β (n=12) food was supplied through the feeding cup located in the front side of the cage, as well as through the classical food hopper on the wire lid of the cage. A statistically significant preference of the mice to use the feeding cup instead of the food hopper was noticed (p<0.05). A preference of animals to empty the feeding cup from the food pellets, eat them directly from the bedding and use the feeding cup as a shelter was also observed in all the cages of group B. Based on the above preliminary observations it is concluded that the placement of a feeding cup within the cage could improve the welfare of the animals housed in individual ventilated cages and trigger the expression of a more species-specific feeding behaviour.

Article Details
  • Section
  • Short Communication
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baumans V, Clausing Ρ, Hubrecht R, Reber A, Vitale A, Wyffels E, Gyger M (2006) Report of the FELASA's working group on standardization of enrichment, http://www.lal.org.uk/felasa.html [accessed 26 September 2007].
Baumans V (2000) Environmental enrichment: a right of rodents. In M Balls, AM Van Zeller, ME Haider (Eds): Progress in Reduction, Refinement, Replacement of Animal Experimentation, Elsevier, Amsterdam, pp 1251-1255.
Beaver BV (1989) Environmental enrichment for laboratory animals. ILARNews31(2):5-ll.
Blom HJM (1993). Evaluation for housing conditions for laboratory mice and rats. PhD Thesis, Utrecht University, The Netherlands.
Chamove AS (1989) Environmental enrichment: a review. Animal Technology, 40(3): 155-178.
Carder B, Berkowitz Κ (1970) Rat's preference for earned in comparison with free food. Science, 167:1273-1274.
Canadian Council on Animal Care (1993) Guide to the care and use of Laboratory Animal Volume 1 (2nd ed), Chapter VI http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/ Guidelines_Policies/GUIDES/ENGLISH/V1_93/CHAP7CHVI.HTM [accessed 26 September 2007].
European Commission (2007) Recommendations on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes. Official Journal L197:l-89.
National Research Council (1996) Guide for the care and use of laboratory animals. National Academy Press. Washington D.C.
Hawkins Ρ (1999) Working together to improve rodent well-being. Lab Animal, 28: 30-32.
Honma KI, von Goetz C, Aschoff J (1983) Effects of restricked daily feeding on freerunning circadian rhythms in rats. Physiol Behav, 30:905-913.
Jennings M, Batchelor GR, Brain PF, Dick A, Elliott H, Francis RJ,Hubrecht RC, Hurst JL, Morton DB, Peters AG, Raymond R, Sales GD, Sherwin CM, West C (1998) Refining rodent husbandry: the mouse. Report of the Rodent Refinement Working Party. Laboratory Animals, 32:233-259.
Johson SR, Patterson-Kane EG, Niel L (2004) Foraging enrichment for laboratory rats. Animal Welfare, 13:305-312.
Kingston SG and Hoffman-Goetz L (1996) Effect of environmental enrichment and housing density on immune system reactivity to acute exercise stress. Physiology and Behaviour, 60(1):145-150.
Kostomitsopoulos N, van Loo P, Paronis E, Alexakos P, Balafas E, Baumans V (2007) The influence of the location of a nest box in an individual ventilated cage on the preference of mice to use it. JAAWS, 10:112-121.
Lax P, Zamora S, Madrid JA (1999) Food-entrained feeding and locomotor circadian rhythms in rats under different lighting conditions. Chronobiol Int, 16:281-291.
Leach MC, Ambrose N, Morton DB (1999) Practical rodent enrichment. Animal Technology, 50:177-179.
Marchant EG, Mistlberger RE (1997) Anticipation and entrainment to feeding time in intact and SCN-ablated C57LB/6J mice. Brain Res, 765:273-282.
Neuringer AJ (1969) Animals' respond for food in the presence of free food. Science, 166 (903): 399-401.
Newberry RC (1995) Environmental enrichment: increasing the biological relevance of captive environments. Applied Animal Behaviour Science, 44:229-243.
Nicklas W, Baneux P, Boot R, Decelle Τ, Deeny AA, Fumanelli M, Illgen-Wilcke Β (2002) Recommendations for the health monitoring of rodent and rabbit colonies in breeding and experimental units. Laboratory Animals, 36:20-42.
Van de Weerd HA, Baumans V (1995) Environmental enrichment in rodents. In Environmental enrichment information resources for laboratory animals. AWIC Resources Series, 2:145-149.
Van Loo LPL, van Zutphen LFM, Baumans V (2003) Male management: coping with aggression problem in male laboratory mice. Laboratory Animals, 37:300-313.
Van Loo PLP, Kruitwagen CLJ, Koolhaas JM, van de Weerd HA, van Zutphen LFM, Baumans V (2002) Influence of cage enrichment on aggressive behaviour and physiological parameters in male mice. Applied Animal Behaviour Science, 76:65-81.
Vermeulen JK, de Vries A, Schlingmamm F, Remie R (1997) Food deprivation: common sense or nonsense? Animal Technology, 48:54.
Most read articles by the same author(s)