Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Animal welfare issues on the use of rabbits in an animal assisted therapy program for children


Published: Nov 17, 2017
Keywords:
animal assisted therapy children rabbit welfare
K. LOUKAKI (Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ)
P. KOUKOUTSAKIS (Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ)
N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

Animal Assisted Therapy (AAT) is a method of complementary treatment in the rehabilitation of many human illnesses and conditions. Although the dog is the most widely used therapy animal that is used in AAT program, the rabbit can also be used as an alternate animal species and complementary therapy for many diseases. It is an intelligent, human friendly and playful small animal, easily socialized and transported. Also, the rabbit has very good communication through its body language. A special bond, also, exists between children and rabbits, and in the animal world of children, the rabbit is a very popular animal mainly through children's literature. As a result, rabbits elicit positive feelings in children and enhance their imagination. Based on previousexperience from an AAT program with rabbits in a children's hospital, the rabbit can be easily accepted by children with emotional or physical problems. In order for an AAT program with a rabbit to be a success, it is very important to guarantee good health and normal behaviour of the rabbit, as well as its proper welfare. The contribution and participation of a veterinarian during the design and the implementation of the program are, also, very important for assuring the success of an AAT program with rabbits.

Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Adbill ΜΝ, Juppe D (2000) Pets in Therapy. Ravensdale, Idyll Arbor, Inc., WA.
Anonymous (1996) Animal assisted therapy: assessing the benefits. Journal of Small Animal Practice 39:310-311.
Anonymous (2008) Americans with Disabilities Act. http://www.ada.gov/svcabrs3.pdf [accessed 28 January 2010].
Brambell Committee (1965) Report of the Technical Committee to enquire into welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems. Command paper 2836. Her Majesty's Stationary Office, London.
Brewer NR (2006) Biology of the rabbit. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 45 (1): 8-24.
Broom DM, Johnson KG (1993) Stress and animal welfare. Animal behavior series. Chapman and Hall, London.
Carmack Β J (1991) The role of companion animals for persons with AID/HIV. Holistic Nursing Practice 5(2):24-31.
Delta Society Definitions Development Task Force of the Standards Committee (1992) Generic Terms and Definitions. Handbook for animal assisted activities and animal assisted therapy. Renton, Delta Society (ed), WA.
Davis Η, Gibson JA (2000) Can rabbits tell humans apart? Discrimination of individual humans and its implications for animal research. Comparative Medicine 50:483-485.
Dimitrijevic I (2009) Animal-assisted therapy-a new trend in the treatment of children and adults. Psychiatria Danubina 21(2):236-41.
European Commission (2007) Commission Recommendation on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes (2007/526/EC). L197:l-89.
Fraser D (1993) Assessing animal well-being: common sense, uncommon science. In Food Animal Well-Being.West Lafayette (USA), USDA and Purdue University, http://hund.ansc.purdue.edu/wellbeing/FAWB1993/ Fraser.pdf [accessed 25 January 2010].
Green H (1958) Adenocarcinoma of the uterine fundus in the rabbit. Ann NY Acad Sci 75:535-542
International Association of Human Animal Interaction Organizations (1998) The Prague Declaration, http://www.iahaio.org/html/prague.htm [accessed 28 January 2010].
Johnson CA, Pallozzi WA, Geiger L, Szumiloski JL, Castiglia L, Dahl NP, Destefano JA, Pratt SJ, Hall SJ, Beare CM, Gallangher M, Klein HJ (2003) The effect of an environmental enrichment device on individually caged rabbits in a safety assessment facility. Contemporary Topics 42(5):27-30.
Kaminski M, Pellino Τ, Wish J (2002) Play and Pets.The physical and Emotional Impact of Child Life and pet therapy on hospitalized children. Children's Health Care 31(4):321-335.
Lehmann M (1991) Social behaviour in young domestic rabbits under semi-natural conditions. Applied Animal Behavior Science 32:269-292.
Loukaki K, Koukoutsakis P, Kosmidi E, Liapi-Adamidi G, Tsitoura S, Konstadopoulos A, Kafetzis D (2009) A Pet therapy program in a greek paediatric hospital. Proceedings 11th Hellenic Veterinary Congress, 19-22 March 2009, Athens: 520-521.
Mallon GP (1992) Utilization of animals as therapeutic adjuncts with children and youth: A review of the literature. Child and Youth Care Forum 21(l):53-67.
Mani I, Maguire JH (2009) Small animal zoonoses and immunocompromised pet owners. Top Companion Anim Med 24(4): 164-174.
Mayer J (2007) Use of behavioral analysis to recognize pain in small mammals. Lab Animals (NY) 36(6):43-48.
Morrison G (2001) Zoonotic infections from pets. Understanding the risks and treatment. Postgraduate Medicine 110(l):24-26.
Morton D, Jennings M, Batchelor GR, Bell D, Birke L, Davies K, Eveleigh JR, Gunn D, Heath M, Howard B, Koder P, Phillips J, Poole T, Sainsbury AW, Sales GD, Smith DJA, Stauffacher M,
Turner RJ (1993) Refinements in rabbit husbandry. Laboratory Animals 27:301-329.
Preziosi RJ (1997) For your consideration: A pet-assisted therapy facilitator code of ethics. The Latham Letter, Spring.
Royce J (1996) A practical guide to indoor companion rabbits. http://www.therabbitresource.org/rabcare.htm [accessed 30 January, 2010]
Stauffacher M (1992) Group housing and enrichment cages for breeding, fattening and laboratory rabbits. Animal Welfare 1:105-125.
Toft JD 1992 Commonly observed spontaneous neoplasms in rabbits, rats, guinea pigs, hamsters and gerbils. Semin. Avian Exotic Pet Med 1:80.
Webster J (1994) Animal welfare: a cool eye towards Eden. Blackwell Science Ltd, Oxford.
Zamir Τ (2006) The moral basis of animal-assisted therapy. Society and animals 14(2):179-199
Most read articles by the same author(s)