Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Environmental enrichment for laboratory animals in practice


Published: Nov 20, 2017
Keywords:
environmental enrichment laboratory animals health welfare
N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

During the last decades there has been an increased scientific interest in the improvement of housing conditions for laboratory animals by providing them with opportunities to perform more species - specific behavioural repertoires through enriching their environment. Environmental enrichment is, by definition, any modification in the environment of the captive animals that seeks to enhance their physical and physiological wellbeing by providing stimuli that meet the animals' species-specific needs. An enrichment scheme can be focused on the social and the physical environment. The social environment of animals can be enriched by housing them together with conspecifics in pairs or in groups. Procedures to achieve group formation need careful introduction of individuals which are compatible, a factor which is strongly dependent upon age, sex and hierarchical rank. Social housing will be beneficial only if the pairs or groups are harmonious and stable. The close contact with humans could be also considered as social improvement. Strategies to improve physical environment of laboratory animals should include provision of stimuli (materials or devices) that are biologically meaningful to them, with which they can choose to interact or not and which are not harmful to them. In practice, any enrichment scheme should be well designed before its implementation. In depth knowledge of the behavioural needs of the animals is prerequisite. Close collaboration between the scientific and the technical personnel is also necessary. Environmental changes need to be carefully evaluated in order to establish whether the improvement of animal welfare has been really achieved and to determine the impact on the obtained experimental results. The assessment of improved well-being as a result of environmental changes is based on a complex of behavioural and physiological parameters.

Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baumans V, Clausing Ρ, Hubrecht R, Reber A, Vitale A, Wyffels E, Gyger M (2006) Report of the FELASA's working group on standardization of enrichment. In Web guides.
http://www.lal.org.uk/felasa.html [accessed March 26,2009].
Baumans V (2004) The welfare of laboratory mice. In: The welfare of laboratory animals (E. Kaliste, ed.). Animal welfare and nutrition series. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 119-152.
Baumans V (2000) Environmental enrichment: a right of rodents! In: Progress in the reduction, refinement and replacement of animal experimentation (M. Balls, AM. Van Zeller & M.E. Haider, eds). Elsevier, Amsterdam, 1251-1255.
Beaver BV (1989) Environmental enrichment for laboratory animals. ILARNews31(2):5-ll.
Berdoy M (2002) The laboratory rat: a natural history. Oxford University, Oxford. Website: http://www.ratlife.org [accessed April 13, 2009].
Canadian Council on Animal Care (1993). Guide to the care and use of Laboratory Animal Volume 1 (2nd ed), Chapter VI. In: Web guides. http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GUIDES/ENGLISH/Vl_93/CHAP/CHVLHTM [accessed, June 5,2008].
Eskola S, Lauhikari M, Voipio HM, Laitinen M, Nevalainen Τ (1999) Environmental enrichment may alter the number of rats needed to achieve statistical significance. Scand J Lab Anim Sci, 26 (3):134-144.
European Commission (2007) Commission Recommendation 2007/526/EC of 18 June 2007 on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes. OJ, L197 (50):l-89.
Frank M (2004) Public affairs: European welfare standards may affect US research. The Physiologist, 47:1-3.
Howerton CL, Garner JP, Mench JA (2008) Effects of a running wheel-igloo enrichment on aggression, hierarchy linearity and stereotypy in group-housed male CD-I (ICR) mice. Appi Anim BehSci,115(l-2):90-103.
Kingston SG, Hoffman-Goetz L (1996) Effect of environmental enrichment and housing density on immune system reactivity to acute exercise stress. Physiology and Behaviour, 60(1): 145-150.
Kostomitsopoulos N, van Loo P, Paronis E, Alexakos P, Balafas E, Baumans V (2007) The influence of the location of a nest box in an individual ventilated cage on the preference of mice to use it. JAAWS, 10:112-121.
Newberry RC (1995) Environmental enrichment: increasing the biological relevance of captive environments. Appi Anim Behav Sci, 44:229-243.
Olsson AS, Dahlborn Κ (2002) Improving housing conditions for laboratory mice: a review of environmental enrichment. Laboratory Animals, 36(3):243-270.
Paronis E, Alexakos P, Dimitriou C, Balafas E, Kostomitsopoulos Ν (2008) Evaluation of the preference of mice on food intake - Preliminary study. JHVMS, 59(2):168-174 (in Greek, with English abstract).
Stauffacher M (1995) Environmental enrichment, fact and fiction. Scand J Lab Anim Sci, 22:39-42.
Tsai PP, Pachowsky U, Stelzer HD, Hackbarth H (2002) Impact of environmental enrichment in mice. Effect of housing conditions on body weight, organ weights and haematology in different strains. Laboratory Animals, 36:411-419.
Van Loo PLP, Croes IAA, Baumans V (2004) Music for mice; Does it affect behaviour and physiology? In: Abstract Telemetry Workshop. FELASA meeting, Nantes, France.
Van Loo LPL, Van Zutphen LFM, Baumans V (2003) Male management: coping with aggression problem in male laboratory mice. Laboratory Animals, 37:300-313.
Van Loo PLP, Kruitwagen CLJJ, Koolhaas JM, Van de Weerd HA, Van Zutphen LFM, Baumans V (2002) Influence of cage enrichment on aggressive behaviour and physiological parameters in male mice. Applied Animal Behaviour Science, 76:65-81.
Van de Weerd HA, Van Loo PLP, Van Zutphen LFM, Koolhaas JM, Baumans V (1998) Strength of preference for nesting material as environmental enrichment for laboratory mice. Appi Anim Behav Sci, 55: 369-382.
Van de Weerd HA, Baumans V (1995) Environmental enrichment in rodents. In Environmental enrichment information resources for laboratory animals. AWIC Resour Series, 2:145-149.
Van de Weerd HA, Aarsen EL, Mulder A, Kruitwagen CLJJ, Hendriksen CFM, Baumans V (2002) Effects of environmental enrichment for mice: variation in experimental results. J Appi Anim Welf Sci, 5 (2): 87-109.
van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH (1999) Running enhances neurogenesis, learning and long-term potentiation in mice. Proc Natl Acad Sci USA, 96:13427-13431.
Vitalo A, Fricchione J, Casali M, Berdichevsky Y, Hoge EA, Rauch SL, Berthiaume F, Yarmush ML, Benson H, Fricchione GL, Levine JB (2009) Nest making and oxytocin comparably promote wound healing in isolation reared rats. PLoS ONE 4(5):e5523. Epub 2009 May 13.
Wolfer PD, Litvin O, Morf S, Nitsch RM, Lipp HP, Wurbel H (2004) Cage enrichment and mouse behaviour. Nature,432: 821-822.
Young R (2003) Environmental enrichment for captive animals. UFAW Animal Welfare Series, Blackwell, Oxford.
Most read articles by the same author(s)