Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Current research in rabbit biotechnology


Published: Nov 29, 2017
Keywords:
Rabbit embryon transfer transgenic
E. XYLOURI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ)
Abstract

The advance of biotechnology has created new methods in breeding farm animals. The purpose of the present study is the description and evaluation of the new technological techniques that are applied to rabbits. Following the contribution of rabbit to the scientific research, there is a detailed description of embryo transfer in rabbits. Several experimental studies are presented in order to compare the different methods that can be used. There is a brief description of in vitro fertilization in rabbits, a technique that can be combined with embryo transfer. The production of transgenic animals includes embryo transfer. This is the reason why each step of it it is described separately, while studies referring to transgenic rabbits are presented.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Battaglini Μ, et al. (1982): Induzione della ovulazione e fecondazione strumentale nella coniglia. Coniglicoltura, 19 (12):45-51
Bedford JM (1970): The influence of oestrogen and progesterone on sperm capacitation in the reproductive tract of the female rabbit. J Endocr, 46:191
Besenfelder U. and Brem G. (1993): Laparoscopic embryo transfer in rabbits. J. Reprod. Fertility 99: 53-56.
Besenfelder U., Aigner B., Müller M. and Brem G. (1996): Generation and Application of Transgenic Rabbits, 561-581.
Besenfelder U., Brem U. and G. (1997): Endoscopic mediated transfer of tubal stage embryos and artificial insemination in rabbits. Reproduction in domestic animals, 32 (1-2): 90.
Besenfelder U., Solti L., Seregi J. and Brem G. (1993): Influence of b-carotene on fertility in rabbits when using embryo transfer programs, Theriogenology 39 : 1093-1109.
Besenfelder U., Solti L., Seregi J., Müller M. and Brem G. (1996): Different roles of b-carotene and vitamin A in the reproduction of rabbits, Theriogenology 45: 1583-1591.
Besenfelder U., Strouhal C. and Brem G. (1998): A method for Endoscopic Embryo Collection and Transfer in the Rabbit. J. Vet. Med. A. 45: 1-000.
Bourdon R (1997): Biotechnology and Animal breeding. In: Understanding animal breeding, pp. 405-417.
Boussit D (1989) In: Reproduction et insemination artificielle en cuniculture. Editions AFC.
Bozse Z., Hiripi L., Carnwath J.W., Nieman, H. (2003): The transgenic rabbit as model for human diseases and as a source of biologically active recombinant proteins. Transgenic Research 12: 541-553.
Brächet ACR (1912): Behavior of cultured rabbit embryos. Hebd Seances Acad Sci 155 1191.
Breitburd, F., Salmon, J., Orth, G. (1997): The rabbit viral skin papillomas and carcinomas: a model for the immunogenetics and HPV-associated carcinogenesis. Clin. Dermatol. 15 :237-247.
Brem G., Besenfelder U., Aigner B., Müller M., Liebl L, Schutz G. and Montoliu L. (1996): YAC transgenesis in Farm Animals: Rescue of Albinism in rabbits. Molecular reproduction and development 44: 56-62.
Brem G., Besenfelder U., Hartl P. (1993): Production of foreign proteins in the mammary glands of transgenic mammals. International Journal of Chemistry and Biotechnology.
Brem G., Hartl P., Besenfelder U., Wolf E., Zinovieva N. and Pfaller R. (1994): Expression of synthetic cDNA sequences encoding human Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in the mammary gland of transgenic rabbits. Gene 149: 351-355.
Brem G., Hartl P., Besenfelder U., Zinovieva N., Seregi J., Solti L. and Hartl P. (1995): Mammary gland specific expression of chymosin constructs in transgenic rabbits. Theriogenology 43 : 175.
Carney EW & Foote RH (1990): Effects of superovulation, embryo recovery, culture system and embryo transfer on development of rabbit embryos in vivo and in vitro. J Reprod Fert, 89:543-551.
Chantry-Darmon C, Hayes H., Allain D., Pena B.,Urien C, Bertaud M. Rochambeau H. De, Rogel-Gaillard C. (2004): Construction of an integrated genetic and cytogenetic map in the rabbit. 8th World Rabbit Congress, Mexico, 38-43.
Chesné, P., Adenot, P.G., Viglietta, C, Baratte, M., Boulanger, L., Renard, J.P., (2002): Cloned rabbits produced by nuclear transfer from adult somatic cells. Nat. Biotechnol. 20 :366-369.
Chrenek P., Makarevich Α., Vasicek D., Laurincik J., Bulla J., Gajarska T., Rafay J. (1998): Effects of superovulation, culture and microinjection on development of rabbit embryos in vitro. Theriogenology 50, 659-666.
Chrenek P., Vasicek D., Makarevich Α., Uhrin P., Petrovicova I., Lubon H., Binder BR, Bulla J (2002).: Integration and expressionof the WAP-h PC gene in three generation of transgenic rabbits. Czech J. Anim. Sci 47, 45-49.
Chrenek P., Vasicek D., Makarevich A.V., Jurcik R., Suvegova K.,Bauer, J. Rafay, J. Bulla, L. Hetenyi, J. Erickson , R. K. Paleyanda M. (2004): Stability of transgenic transmission in three generations of transgenic rabbits after single or double pronuclear microinjection. 8th World Rabbit Congress, Mexico, 44-50.
Fan, J., Challah, M., Watanabe, T. (1999): Transgenic rabbit models for biomedical research: current status, basic methods and future perspectives. Pathol. Int. 49: 583-594.
Fischer Β (1987): Development retardation in cultured preimplantation rabbit embryos. J Reprod Fert, 79:115-123.
Fox, R.R. (1993): Linkage map of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) (2n=44). In: Genetics maps, vol. 4. 6ème edition, 4, 258-263.
Editor O'Brien S.J., Cold Spring Harbor Laboratory editions, New York.
Hafez E (1993): Preservation and Cryopreservation of Gametes and Embryos. In: Reproduction in farm animals. 6th edition,: 503-504.
Hagen KW (1974): Colony husbandry. In : Weisbroth SH, Flatt RE, Kraus AL (eds). The biology of the Laboratory Rabbit. Academic Press. New York, San Francisco, London, :23-45
Hammer, R.E., Pursel, V.G., Rexroad, CE., Wall, R.J., Bolt, DJ., Ebert, K.M., Palmiter, R.D., Brinster, R.L. (1985): Production of transgenic rabbits, sheep and pigs by microinjection. Nature, 315: 680-683.
Hayes, H., Rogel-Gaillard, C, Zijlstra, C, De Haan, N.A., Urien, C, Bourgeaux, N., Bertaud, M., Bosma, A.A. (2002): Establishment of an R-banded rabbit karyotype nomenclature by FISH localization of 23 chromosome-specific genes on both G- and Rbanded chromosomes. Cytogenet. Genome Res. 98 :199-205.
Illera MJ, Rodriguez de Sadia C, Munoz I & Illera M (1990): The effect of PMSG anti PMSG on the performance of rabbit embryos. Theriogenology, 33:253.
Kauffman RD, Schmidt PM, Rail WF and Hoeg JM (1998): Superovulation of rabbit with FSH alter in vivo development of vetrified morulae. Theriogenology, 50:1081-1902.
Korstanje, R., O'Brien, P.C.M., Yang, F., Rens, W., Bosma, A.A., Van Lith, H.A., Van Zutphen, L.F.M., Ferguson-Smith, M.A. (1999): Complete homology maps of rabbit (Oryctolagus cuniculus) and human by reciprocal chromosome painting. Cytogenet. Cell Genet. 86 :317-322.
Maurer RR, Hunt WL, Van Vleck LD & Foote RH (1968a): Developmental potential of superovulated rabbit ova. J Reprod Fert, 15:171-175.
Maurer RR, Hunt WL & Foote RH (1968b): Repeated superovulation following administration of exogenous gonadotrophins in dutch-belted rabbit. J Reprod Fertil, 15:93-102.
McNitt L, Patton, Fahr L., Cheeke (1996): Rabbit reproduction. In: Rabbit production. 7th Edition, 260.
Milan, D., Andersson, L., Looft, C, Amarger, V., Robic, Α., Rogel-Gaillard, C, Iannuccelli, N., Caritez, J.C., Yerle, M., Gellin, J., Elsen, J.M., Chardon, P., Le Roy, P. (2000): Identification du gène RN à effet majeur sur la qualité de la viande chez le porc. Journées Rech. Porcines en France. 32 :357-360.
Mortensen, Α., Fisher Hansen, Β., Fisher Hansen, J. (1994): The rabbit in atherosclerosis research. Scand. J. Lab. Anim. Sci., 21:55-64.
Mulsant, P., Rochambeau, H. DE (1996): Possible contribution of molecular genetics to the rabbit's future. 6th World Rabbit Congress, Toulouse, 9-12 Juliet, 2 :229-234.
Onanoff J (1893): Rechercher sur la fécondation et la gestation des mammifers. C. R. Soc Biol (Paris) 45 719.
Pivko Juraj et al. (2003): Regulation and evaluation of ovarian function and embryogenesis in normal and transgenic animals in vitro and in vivo. 5th frame programme of European Union. Publications of RIAP Nitra No. 8.
Queney, G., Ferrand, N., Weiss, S., Mouge, L F., Monnerot, M. (2001): Stationary distribution of microsatellite loci between divergent population groups of European rabbit (Oryctolagus cuniculus). Mol. Biol. Evol. 18:2169-2178.
Rogel-Gaillard, C, Piumi, F., Billault, Α., Bourgeaux, N., Save, J.C., Urien, C, Salmon, J., Chardon, P. (2001): Construction of a rabbit bacterial artificial chromosome (BAC) library: application to the mapping of the major histocompatibility complex to position 12ql.l. Mam. Genome 12:253-255.
Saratsi Α., Tsiligianni Th., Besenfelder U., Anastasiadis Α., Vainas E., and Brem G. (2002): Induction of multiple ovulation in rabbits using PMSG and hCG. J. Hell. Vet. Med. Soc, v. 53, 3, 228-236,.
Schenk SL. (1880): Das Saugethierei Kunstlick befruchter au Beralb des Mutterthieres. Mutt. Embr Int Κ Κ Univ Wien 1 107.
Schimdt PM, Hollifield VM, Lin X and Wildt DE (1992): Induced ovulation and adequate embryo recoveries in New Zeeland. White rabbits treated with a low PMSG/HCG dose or single, daily injections of FSH-P. Theriogenology, 37:293.
Smidt D. and Niemann Η (1989): Embryo transfer techniques related to application fields. Clark A.J. Germline manipulation of livestock. In: Biotechnology for livestock production. Food & Agriculture Organization of the United Nation: 63-69, 79, 92, 93,
, 117.
Suzuki S, (1974): Cleavage of the fertilized ova. In: An Atlas of mammalian ova.:95
Theau-Clement M and Roustan A (1991): L' insemination artificielle chez la lapine. El et Ins, 245:3-12
Wettemann RP and Hafs HD (1970): Sperm capacitation after injection of LH or HCG in rabbits. Proc Soc Exp Biol Med, 133:1002.
Yang X, Jiang S, Kovacs A and Foote RH (1992): Nuclear totipotency of cultured rabbit morulae to support full-term development following nuclear transfer. Biol Reprod, 47:636-643.
Ypsilantis P, Tsiligianni Th, Karagiannidis A (1996): The use of cytological examination of vaginal smears for the determination of domestic rabbit's estrus cycle. Bull Hellenic Vet Med Soc, 47(3):186-190.
Zijlstra, C, De Haan, N.A., Korstanje, R., Rogel-Gaillard, C, Pium,I F., Van Lith, H.A., Van Zutphen, L.F.M., Bosma, A.A. (2002): Fourteen chromosomal localizations and an update of the cytogenetic map of the rabbit. Cytogenet. Genome Res. 97 :191-199.
Most read articles by the same author(s)