Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Control of swine enzootic pneumonia by spraying organic acids in fatteners' buildings


K. MICHI (Κ. ΜΙΧΗ)
S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ)
S. C. KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ)
K. SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ)
A. RODI-BOURRIEL (Α. ΡΟΔΗ-BURRIEL)
G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

In this study, the possibility to control enzootic pneumonia by spraying mild organic acids in fatteners' buildings was investigated. In a farm with enzootic pneumonia, two groups, each of 120 weaned pigs, were housed in 2 separate rooms. With the pigs inside, the rooms were being sprayed once a week, for a total period of 20 weeks (up to the end of fattening period), either with a mixture of organic acids (1st room= AML-pigs), or with water (2nd room= placebo control pigs). Groups were compared with each other with respect to pigs' health status, mortality, performance parameters (average daily gain, feed conversion ratio) and the presence of specific lesions and pathogens in their lungs. It was shown that the incidence of coughing and the mortality in the AML-pigs were lower (10% and 3.25% respectively) compared to placebo controls (25% and 8.26% respectively). At the age of 70,120 and 165 days, the AML-pigs were 1.9 kg, 2.85 kg and 4.75 kg heavier, respectively, compared to controls (P< 0.001). Also, the pigs of the acid treated group have performed better than the controls with respect to average daily gain (674 g and 640 g respectively) and feed conversion ratio (3,00 and 3,14 respectively) (P<0.05). Lung lesions, characteristic for enzootic pneumonia, were detected in 37.5% of the AML-pigs and in 57.5% of placebo controls. Bacteria in the lungs, possibly complicating the disease, were isolated from more pigs of the control group compared to the acid-treated group. Finally, no clinical side effects following each application of the product were observed. The results of the present study show that, spraying of mild organic acids in a Mycoplasma hyopneumoniae-affected pig farm can be used for controlling the disease and improving performance parameters.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Betts ΑΟ. Respiratory diseases of pigs. V. Some clinical and epidemiological aspects of virus pneumonia of pigs. Vet Ree 1952,64: 283-288
Ross RF. Mycoplasmal diseases. In: Diseases of swine. Eds: Leman AD, Straw BE, Mengeling WL, d'Allaire S, Taylor DJ, 7th ed, Wolfe Publishing Ltd, London, 1992: 537-551
Taylor DJ. Enzootic pneumonia. St Edmundsburry Press, Suffolk,1995:160-170
Christensen G, Mousing J. Respiratory system. In: Diseases of swine. Eds: Leman AD, Straw BE, Mengeling WL, d'Allaire S, Taylor DJ, 7th ed, Wolfe Publishing Ltd, London,
:138-162
Pointon AM, Byrt D, Heap P. Effect of enzootic pneumonia of pigs in growth performance. Austr Vet J1985,62:13-18
Chapman JD. Probiotics, acidifiers and yeast culture: a place for natural additives in pig and pultry production. In: Proc. Of Altech's 4th annual symposium: Biotechnology in the feed industry. Lyons TP (editor). Altech's technical publication 1988: 219-233
Cole DJA, Beai RM, Luscombe JR. The effect on the performance and bacterial flora of lactic acid, propionic acid, calcium propionate and calcium acrylate in the drinking water
of weaned pigs. Vet Ree, 1968,83: 459
Thomlinson JR, Lawrence TLJ. Dietary manipulation of gastric pH in the prophylaxis of enteric disease in weaned pigs: Some field observations. Vet Ree 1981,109:120
Tindall W. Mold inhibitor roundup. Anim Nutr and Health, 1983, pp 36,43
Kyriakis SC, Tsiloyiannis VK, Sarris K, Vlemmas J. The effect of Acid Lac Dry in the feed on the metaphylaxis of postweaning diarrhoea syndrome of piglets. Proc. 14th International Pig Veterinary Society Congress, Bologna, Italy, 1996: 430
Kyriakis SC, Tsiloyiannis VK, Sarris K, Vlemmas J. The effect of Acid Lac Dry in the feed on post-weaning oedema disease of piglets. Proc. 14th International Pig Veterinary Society Congress, Bologna, Italy, 1996: 437
Tsiloyiannis VK, Kyriakis SC, Vlemmas J, Sarris K. The effect of organic acids on the control of post-weaning oedema disease of piglets. Proc. 15th International Pig Veterinary Society Congress, Vol 3, Birmingham, England, 1998:151
Tsiloyiannis VK, Kyriakis SC, Vlemmas J, Sarris K. The effect of organic acids on the control of post-weaning diarrhea syndrome of piglets. Proc. 15th International Pig Veterinary Society Congress, Vol 3, Birmingham, England, 1998:152
Fallon RJ, Harte FJ. Effect of feeding acidified milk replacer on calf performance. Anim Prod 1980, 30: 459
Drummond JG, Curtis SE, Simon J. Effects of atmospheric ammonia on pulmonary bacterial clearance in the young pig. Am J Vet Res 1978, 39: 211-212
Drummond JG, Curtis SE, Simon J, Norton HW. Effects of aerial ammonia on growth and health of young pig. J Anim Sci 1980,50:1085-1091
Drummond JG, Curtis SE, Meyer RC, Simon J, Norton HW. Effects of atmospheric ammonia on young pigs experimentally infected with Bordetella bronchiseptica. Am J Vet Res 1981,42: 963-968
Most read articles by the same author(s)