Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Aujeszky's Disease (Pseudorabies). An old threat in current pig industry? Part II. Epidemiology, Immunity, Prevention and the current situation in Greece


Published: Nov 10, 2017
Keywords:
Aujeszky's Disease epidemiology immunity control vaccination
K. V. PAPAGEORGIOU (Κ.Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
A. R. BURRIEL
G. FILIOUSSIS (Γ. ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ)
G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
H. J. NAUWYNCK
S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ)
Abstract

Aujeszky's disease (AD) (or Pseudorabies) is an important viral disease of swine causing neurological signs in neonatal pigs, respiratory problems in fatteners and reproductive disorders in breeding stock. Swine is the only natural host of Aujeszky's disease virus (ADV) and the only species that can survive its infection. Its transmission is mainly through nose-to-nose contact, but several other ways may apply. Both antibody- and cell-mediated immune responses occur following ADV infection, while maternal immunity can protect the pigs depending on their level and the virulence of the infecting strain. Virus glycoproteins may, also, play a role in immunity with that of gC and gD being the most important. Prevention and control of ADV is based on proper vaccination and biosecurity measures, while eradication has been practiced in various ways depending on the situation. The current vaccines are based on deletion of certain proteins and are effective. Despite the fact that the disease has been eradicatedfrom many developed countries, AD is still endemic in Greece. Findings of recent emergence of AD in Greek farms and the possibility of its eradication are discussed.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Andries K, Pensaert MB, Vandeputte J (1978) Effect of experimental infection with Pseudorabies (Aujeszky's disease) virus in pigs with maternal immunity from vaccinated sows. Am J Vet Res 39:1282-1285.
Ashworth LAE, Lloyd G, Baskerville A (1979) Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) in Aujeszky's disease. Arch Virol, 59,307-318.
Ben-Porat T, DeMarchi J, Lomniczi B, Kaplan AS (1986) Role of glycoproteins of Pseudorabies virus in eliciting neutralizing antibodies. Virology 154:325-334.
Bouma A (2005) Determination of the effectiveness of Pseudorabies marker vaccines in experiments and field trials. Biologicals 33:241-245.
Center for Food Security & Public Health (2006) http://www.cfsph. iastate.edu/Factsheets/pdfs/aujeszkys_disease.pdf (accesed 30 January 2010)
Coe NE, Mengeling WL (1990) Mapping and characterization of neutralizing epitopes of glycoproteins gill and gp50 of the Indiana-Funkhauser strain of Pseudorabies virus. Arch Virol 110:137-142.
Eloit M, Fargeaud D, L'Haridon R, Toma Β (1988) Identification of the Pseudorabies virus glycoprotein gp50 as a major target of neutralizing antibodies. Arch Virol 99:45-56.
Foley PL, Hill RE (2005) Regulatory considerations for marker vaccines and diagnostic tests in the U.S. Biologicals 33:253-256.
Fuchs W, Rziha H-J, Lukacs N, Braunscheiger I, Visser Ν, Lütticken D, Schreurs CS, Thiel H-J, Mettenleiter C (1990) Pseudorabies virus glycoprotein gl: in vitro and in vivo analysis of immunorelevant epitopes. J Gen Virol 71:1141-1151.
Hampl H, Ben-Porat T, Ehrlicher L, Habermehl K.-O, Kaplan AS (1984). Characterization of the envelope proteins of Pseudorabies virus. J Virol 52:583-590.
Kimman TG, Brouwers RAM, Daus FJ, Van Oirschot JT, Van Zaane D (1992) Measurement of isotype-specific antibody responses to Aujeszky's disease virus in sera and mucosal secretions of pigs. Vet Immunol Immunopathol 31:95-113.
Kritas SK (1994) Neuropathogenesis of wild-type and deleted Aujeszky's disease virus strains in pigs with and without specific maternal antibodies. PhD. Thesis. Faculty of Veterinary Medicine, University of Gent, Belgium.
Kritas SK, Nauwynck HJ, Pensaert MB, Kyriakis SC (1997a) Effect ofthe concentration of maternal antibodies on the neural invasion of Aujeszky's disease virus in neonatal pigs. Vet Microbiol 55:29-36.
Kritas SK, Koptopoulos G, Papadopoulos O, Kyriakis SK, Miggos D (1997b) New technology anti-viral vaccines in veterinary medicine.Hellenic Virology 2:7-17. [In Greek]
Kritas SK, Nauwynck HJ, Pensaert MB, Kyriakis SC (1999a) Neuralinvasion of two virulent suis herpesvirus 1 strains in neonatal pigs with or without maternal immunity. Vet Microbiol 69:143-156.
Kritas SK, Nauwynck HJ, Pensaert MB, Kyriakis SC (1999b). Safety of genetically engineered vaccines against suid herpesvirus 1:Comparison of gE- and TK- single deleted mutants in the pig. Hellenic Virology 4 (1): 51-56. [In Greek]
Kritas SK, Nauwynck HJ, Pensaert MB, Kyriakis SC (1999c). Protection of neonatal pigs from Aujeszky's disease virus (Suid herpesvirus 1) by administration of virus-specific non-neutralizing monoclonal antibodies. Hellenic Virology 4 (2):100-107. [In Greek]
Kritas SK, Petridou E, Filioussis G, Papageorgiou K, Burriel AR, Christodoulopoulos G, Stadejek Τ (2011) Epidemiological investigation in pig farms in Greece. Part I. Respiratory infections of finishing pigs in N. Greece. In:Proceedings of 2nd Panhellenic Veterinary Congress, Thessaloniki, Macedonia, Greece:ppl63-164.
Marchioli CC, Yancey RJ, Petrovskis EA, Timmins JG, Post LE (1987) Evaluation of Pseudorabies virus glycoprotein gp50 as a vaccine for Aujeszky's disease in mice and swine: expression by vaccinia virus and Chinese hamster ovary cells. J Virol 61:3977-3982.
Marchioli CC, Yancey RJ, Timmins JG, Post LE, Young BR and Povendo DA (1988) Protection of mice and swine from pseudorabies virus-induced mortality by administration of Pseudorabies virus-specific mouse monclonal antibodies. Am J Vet Res 49:860-864.
Martin S and Wardley RC (1984) Natural cytotoxicity detected in swine using Aujeszky's disease virus infected targets. Res Vet Sci 37:211-218.
Martin S, Wardley RC and Donaldson AI (1986) Functional antibody responses in pigs vaccinated with live and inactivated Aujeszky's disease virus. Res Vet Sci 41:331-335.
McFerran JB and Dow C (1973) The effect of colostrum derived antibody on mortality and virus excretion following experimental infection of piglets with Aujeszky's disease virus. Res Vet Sci 15:208-214.
Mettenleiter TC (2000) Aujeszky's disease (Pseudorabies) virus: the virus and molecular pathogenesis-State of the art. Vet Res 31:99-115.
Mukamoto M, Watanabe I, Kobayashi Y, Icatlo FC, Ishii H and Kodama Y (1991) Immunogenicity in Aujeszky's disease virus structural glycoprotein gVI (gp50) in swine. Vet Microbiol 29:109-121.
Nauwynck H (1997) Functional aspects of Aujeszky's disease (Pseudorabies) viral proteins with relation to invasion, virulence and immunogenicity. Vet Microbiol 55:3-11.
Papadopoulos Ο (1989) Control of Aujeszky's Disease in Greece. The view from a country that imports a great part of its swine breeding stock. In: Vaccination and Control of Aujeszky's Disease, Kluwer Academic Publishers, Brussels: pp 227-229.
Papadopoulos O, Kyriakis SC, Paschaleri-Papadopoulou E, Papatsas J, Kritas SK, Tsinas A, Tsiloyiannis V. (1996) The present status of Aujeszky's disease in Europe and the plans for the Greek eradication programme. In: Proceedings of Bilateral Veterinary Medical School Meeting Belgrade-Thessaloniki, Kopaonik, Yugoslavia:pp 73-76.
Papatsas J, Paschaleri-Papadopoulou E, Koubati-Artopiou M., Kritas SK, Kyriakis SC (1995) Aujeszky's Disease in pigs: Update review and proposed measures for its control and eradication in Greece. Journal of Hellenic Veterinary Medical Society 46:19-29.
Pejsak ZK and Truszczynski MJ (2006) Aujeszky's Disease (Pseudorabies). In: Diseases of Swine. 9th ed, Blackwell Publishing:pp 419-433.
Pensaert MB, Vandeputte J, Andries Κ (1982) Oronasal challenge of fattening pigs after vaccination with an inactivated Aujeszky's disease vaccine. Res Vet Sci 32:12-16.
Pensaert MB and Kluge JP (1989) Pseudorabies virus (Aujeszky's disease). In: Virus infections of vertebrates, Horzinec MC series editor, Virus infections of porcines, Pensaert MB volume editor, Elsevier science publishers BV, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo vol 2:pp 37-64
Rodak L, Smid B, Valicek L, Jurak E (1987) Four-layer enzyme immunoassay (EIA) detection of differences in IgG, IgM and IgA antibody response to Aujeszky's disease virus in infected and vaccinated pigs. Vet Microbiol 13:121-133.
Rooij EMA, Moonen-Leusen HW, Visser YE, Middel WGJ, Boersma WJA, Bianchi ATJ (2005) A DNA vaccine coding for gB and gD of Pseudorabies virus (suid herpes type 1) primes the immune system in the presence of maternal immunity more efficiently than conventional vaccines. Vaccine 27:24(9):1264-73.
Stegeman A (2000) Effectiveness and costs of different strategies to eradicate Aujeszky's disease virus. Vet Res 31:158-159.
Tenser RB (1991) Role of herpes simplex virus thymidine kinase expression in viral pathogenesis and latency. Intervirology 32:76-92.
Thomsen DR, Marchioli CC, Yancey RJ, Post LE (1987) Replication and virulence of Pseudorabies virus mutants lacking glycoprotein gX. J Virol 61:229-232.
Tischer BK, Osterrieder Ν (2010) Herpesviruses-Α zoonotic threat? Vet Microbiol 140:266-270.
Todd D, Hull J, McNair J (1987) Antigenically important proteins of Aujeszky's disease (Pseudorabies) virus identified by immunoblotting. Arch Virol 96:215-224.
Van Oirschot JT and Gielkens ALT (1984) Some characteristics of four attenuated vaccine virus strains and a virulent strain of Aujeszky's disease. Vet Q 6:225-229.
Van Oirschot JT, de Jong D, van Zaane D (1984) Antibody active in ADCC after vaccination and infection of pigs with Aujeszky's disease virus. In: Cell-mediated immunity. Ed: P.J. Quinn, Commission of the European Communities, Brussels/Luxemburg:pp 332-340.
Van Oirschot JT and De Leeuw PW (1985) Intranasal vaccination of pigs against Aujeszky's disease. 4. Comparison with one or two doses of an inactivated vaccine in pigs with moderate maternal antibody titers. Vet Microbiol 10:401-408.
Wathen LMK, Piatt KB, Wathen MW, Van Deusen RA, Whetstone CA and Pirtle EC (1985) Production and characterization of monoclonal antibodies directed against Pseudorabies virus. Virus Res 4:19-29.
Wittmann G and Ohlinger V (1985) Immunity to Aujeszky's disease virus in pigs. In: Immunity to herpesvirus infections of domestic animals. Commision of the European Communities, Brussels, Belgium: pp 139-163.
Wittmann G and Rziha HJ (1989) Aujeszky's disease (Pseudorabies) in pigs. In: Herpesvirus diseases of cattle, horses and pigs. Kluwer, Dordrecht: pp 230-325.
Zuckermann F, Mettenleiter TC and Ben-Porat Τ (1989) Role of Pseudorabies virus glycoproteins in immune response. In: Proceedings of CEC Seminar on Vaccination and control of Aujeszky's disease. Kluwer, Dordrecht: pp 3-11.
Zuckermann F, Zsak L, Mettenleiter TC, Ben-Porat Τ (1990) Pseudorabies virus glycoprotein gill is a major target antigen for murine and swine-specific cytotoxic T-lymphocytes. J Virol 64:802-812.
Most read articles by the same author(s)