Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Superovulation of prepubertal and young pubertal gilts with PMSG


Published: Jan 31, 2018
Keywords:
sows gilts superovulation embryo transfer
A. ANASTASIADIS (Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
G. C. AMIRIDIS (Γ. Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ)
A. G. LYMBEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ)
A. KORONAKI (Α. ΚΟΡΩΝΑΚΗ)
E. VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ)
Abstract

The feasibility of application of a standardized protocol for estrous synchronization, superovulation and embryo transfer in young pubertal and pre-pubertal gilts under farm conditions was investigated. Two groups of Large white X Landrace crossbreed gilts were used. Group A (n = 16) consisted of pubertal (>6months old ) animals weighing 100-110 kg while group Β (n=ll) consisted of prepubertal gilts weighing 75-80 kg. Superovulation and estrous synchronization was conducted by intramuscular administration of 1500 IU of PMSG and 750 IU of hCG given 12 and 72 hours after the transfer of the gilts to the service area (hour 0), respectively. At hours 96 and 108 the animals that exhibited estrous behavior (81,3 and 72.7% for groups A and Β respectively) were inseminated with fresh semen from a Large White boar containing 3xl09 progressively moving spermatozoa. Embryo collection took place 48 – 52 hours after the second insemination. No differences were detected in ovarian response, in the number of collected oocytes and in the number of fertilized ova between the two groups 31,5 ±16,9, 25,2±15,8, 17,5±9,9 and 44,6±22,4, 38,5 ±23,2, 21,6 ±9,5 for groups A and Β respectively. The proportion of fertilized ova was significantly higher in group A when compared to the one from group Β (75.7 vs 60.6% for group A and Β respectively, Ρ < 0.05). A negative correlation was also observed between the number of corpora lutea and fertilization rate (P< 0.0005). It is concluded that the present superovulation scheme can be used safely for sufficient embryo production from both prepubertal and pubertal gilts under farm conditions.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Day BN. Reproductive biotechnologies: current status in porcine reproduction. Anim. Reprod. Sci. 2000,60-61,161-172.
Niemann H., Meineke B. Embryotransfer und assoziierte biotechniken bei Landwirtschaftlichen Nutztieren. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1993.
Kräusslich H., Brem G. Tierzucht und Landwirtschaftslehre fur Tiermediziner. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1997.
Holz W., Schlieper B. Die superovulation beim Schwein. Dtsch Tierärztl. Wschr 1985,92,165-204.
Martinat-Botte F., Baritean F., Badonard B. and Tequi M. Control of pig reproduction in a breeding program. J.Repr. Fert. 1985,33,211-228.
Kruff B., Lampeter WW. und Kräusslich Η. Untersuchungen für Superovulationserflog und zur Kultur von Embryonen im Rahmen des Embryotransfers beim Schwein. Zuchthygiene 1983,18,1-6.
Schlieper B. und Holtz W. Transfer of pig embryos collected by laparotomy or slaughter. Anim. Reprod. Sci. 1986,12,109-114.
Claus R. and Weiler V. Influence of light and photoperiodicity on pig prolificacy. J. Reprod. Fert. 1985,33,185-197.
Springmann Ν. und Brem G. Embryotransfer beim Schwein im Rahmen von Gentransferprogrammen. Tierarztl Prax. 1989,4,21-25.
Holtz W. and Schlieper B. Unsatisfactory results with the transfer of embryos from gilts superovulated with PMSG and hCG. Theriogenology 1991,35,1237-1249.
Wallenhorst S., Holtz W. Transfer of pig embryos to different Uterine Sites. J. Anim. Sci. 1999,77,2327-2329.
Besenfelder U., Modi J., Müller M. and Brem G. Endoscopic embryo collection and embryo transfer into the oviduct and the uterus of pigs. Theriogenology 1997,47,1051-1060.
Springmann Κ. Embryotransfer beim Schwein. Der Praktische Tierarzt 1987,8,14-16.
Schlieper B. Embryotransfer beim Schwein-Erfolg in Abhängigkeit von Inductions und Gewinnungsmodus (1983). Diss. Agr. Göttingen.
Galvin MJ., Killian DB. and Stewart ANV. A procedure for successful nonsurgical embryo transfer in swine. 1994,1279-1289.
Most read articles by the same author(s)