Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Helminths parasites of digestive trackt of sheep and goats in Macedonian region


Published: Jan 31, 2018
Keywords:
gastrointestinal helminthes small ruminants Greece
Y. THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ)
C. HIMONAS (Χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ)
M. PAPAZAHARIADOU (Μ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ)
Abstract

During two periods (December 1985-October 1986 and October 1990-April 1991), the digestive tracts of 102 sheep and 29 goats were examined, with the purpose to find out and identify the helminthes parasites of these animals. The 96,1% of sheep and 93,1% of goats were found to be infected with 26 and 20 different helminths, respectively. The nematodes which were found out of the different parts of the digestive tract of these animals were: Sheep: oesophagus: Gongylonema pulchrum, abomasum: Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, T. trifurcata, Trichostrongylus axei and Cooperia oncophora, small intestine: Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis} T. vitrinus, T. capricola, Cooperia oncophora, C. curticei, Nematodirus filicollis, N. helvetianus, N. spathiger, N. battus, Bunostomum trigonocephalum and Strongyloides papillosus, large intestine: Oesophagostomum venulosum, Oe. columbianum, Chabertia ovina, Trichuris globulosa, T. ovis and Skrjabinema ovis. Goats: all the previous findings except T. vitrinus, Nematodirus helvetianus, N. battus and Trichuris ovis. The cestodes parasites, Moniezia expansa, Moniezia benedni, Avitellina centripunctata and Stilesia globipunctata were found into the small intestine of sheep and, Moniezia expansa and Avitellina centripunctata, in goats only. All animals were infected with more than one different parasites. The sheep nematodes Cooperia curticei, Nematodirus helvetianus, and N. spathiger, were identified for the first time in Greece, more over, Nematodirus battus were found out and identified for the first time in Greece.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Θεοδωρίδης Ι Θ. Κτηνιατρική Παρασιτολογία, τεύχος Α. Πρωτόζωα, Τρηματώδη , Κεστώδη 1995. Εκδόσεις Φιλώτα, Θεσσαλονίκη
Θεοδωρίδης Ι Θ. Κτηνιατρική Παρασιτολογία, τεύχος Β, Νηματιόδη 19%. Εκδόσεις Φιλώτα, Θεσσαλονίκη
Skrjabin Κ.Ι., 1951. Essentials of cestology.Vol I.Anoplocephala tapeworms of domestic and wild animals.
Skrjabin Κ.I., 1961. key to parasitic nematodes. Vol III. Strongylata. Acad.Sci. USSR. Jerusalem
Skrjabin Κ.I.. 1969. Key to parasitic nematodes. Vol I.Spirurata & Filariata. Acad. sci. USSR. Jerusalem
Skrjabin K.I.. Ν.P. Shiklobalova, I.V. Orlov, 1970. Trichocephalidae & Capillariidae of animals and man and the diseases caused by them. Acad. sci. Jerusalem
Yamaguti S., 1958. Systema Helminthum. Vol I. The digenctic trematodes of vertebrates. Part 1 & 2.1ntersc. Publish., I.N.C., New York, London
Yamaguti S., 1959. Systema Helminthum.Vol II.The cestodes of vertebrates. Intersc. Publish., I.N.C., New YorkXondon
Yamaguti S., 1961. Systema helminthum. Vol III.The nematode of vertebrates. Part I&II. Interscience publishers. Inc. N.York Intersci. Publishers. LTD, London
Schmidt G.D., Roberts L.S. 1985. Foundations of Parasitology. Times Mirror/Mosby, College Publishing. Toronto
Soulsby E.J.L., 1982. Helminths, Arthropods and Protozoa of domesticated animals. Bailliere, Tindall and Cassell. Londin 7th ed
Urquhart GM, Armour J, Duncan JL, Dunn AM, Jennings FW. Veterinary Parasitology. 1987, Longman Group U.K. Ltd
Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N. Pathology of Domestic Animals. 1992,Vol II, 4th ed. Academic Press Ine
Barker IK, Tuchen DA. Gastric dysfunction in sheep infected with Trichostrongylus colubriformis, a nematode inhabiting the small intestine. Inter J Parasit 1982,12:345-356
Coop RL, Graham RB, Jackson F, Wright SE. Angus KW. Effect of experimental Ostertagia circumcincta infection on the performance of grazing lambs^Res Vet Sci 1985,38:282-287
Gregory PC, Wehnam G, Poppi D, Coop RL, MacRac JC, Miller SJ. The Influence of a chronic subclinical infection of Trichostrongylus colubriformis on gastrointestinal motility and digesta flow in sheep. Parasitology, 1985,91:381-396
Hunter AR, Mackenzie G. The pathogenesis of a single challenge dose of Haemonchus contortus in lambs under six monthsWage. J Helm, 1982,56:135-144
Θεοδιυρίδης 1, Ye Puzeng. Μέτρηση απιόλειας αίματος στο γαστρεντερικό σΐϋλήνα σε παρασίτιοση από Haemonchus contortus με τη χρησιμοποίηση ραδιενεργού 51 Cr. ΔΕΚΕ, 1989,40:75-83
Kates KC, Turner JH. An experiment on the combined pathogenic effects of Haemonchus contortus and Nematodirus spathiger on lambs. Proceedings on the Helminthological Society. 1960,27:62-67
Samizadeh-Yazd A, Todd A. Observations on the pathogenic effects of Nematodirus helvetianus in dairy calves. Am J Vet Res, 1979,40:48-51
Urquhart GM, Armour J. Helminth diseases of Cattle, Sheep and Horses in Europe. Proceedings of Workshop Held at Veterinary School of University of Glasgow. 1973. Robert Mac Le hose Limited
Μπουμπας ΓΑ. Συμβολή στη μελέτη των γαστρεντερικά) ν νηματωδών παρασίτων της αίγας στη Θεσσαλία. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1992
Dunn AM. Parasitological report. North Euboean Foundation. University Veterinary School, Glasgow, 1962
Θεοδωρίδης Ι, Φρυδάς Σ, Φούντα Α. Ανοιξιάτικη έξαρση των αυγών των νηματωδών παρασίτων στα κόπρανα των ζώων. Ελλην Κτην 1985,28:55-66
Θεοδωρίδης Ι, Φούντα Α. Αλλαγή του pH του ηνύστρου στις νηματωδιάσεις του γαστρεντερικού σωλήνα των προβάτων.
Ελλην Κτην 1985.28:172-177
Θεοδωρίδης Ι, Φούντα Α, Αντωνιάδου-Σωτηριάδου Κ, Μ που μπας Γ. Παρατηρήσεις στην επιβίωση των ελευθέρων σταδίων των νηματωδών παρασίτων του προβάτου στα χόρτα. Δ.Ε.Κ.Ε. 1992,43:33-39
Himonas C Α, Theodorides J. The comparative efficacy of oxfendazole administered as bolus and suspension to naturally infected sheep in Greece. Journal of Helminthology 1986,60:245-249
Παπαδόπουλος ΗΓ. Αντίσταση των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων του προβάτου και της αίγας στα ανθελμινθικά φάρμακα στην Ελλάδα. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1997.
Anderson RCChabaud AG, Willmott S, 1975. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 3, Spiruroidea, Habronematoidea, Acuariodea
Anderson RC, Chabaud AG, Willmott S, 1976. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 4,Oxyuroidea
Anderson RC, Chabaud AG, Willmott S, 1980. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 7,Strongyloidea
Anderson RCChabaud AG, Willmott S,1980. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 8, Ancylostmatoidea, Diaphanocephaloidea
Anderson RCChabaud AG, Willmott S.1982. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 9, Rhabtitoidea, Dioctophymatoidea, Trichinelloidea, Muspiceoidea
Anderson RC Chabaud AG, 1983. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. No 10, Trichostrongyloidea
Ndao M, Belot J, Zinsstag J, Pfister K. Epidemiology of gastrointestinal helminthiasis in small ruminants in the treecropping pasture zone in Senegal. Vet Res 1995,26(2):132-139
Ζυγογιάννης ΔΓ. Προβατοτροφία. 1999. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη
Ζυγογιάννης Δ, Κατσαούνης Ν. Γιδοτροφία. 1992. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, Α' Έκδοση
Altaif ΚΙ. Issa WH. Epidemiology of gastrointestinal parasites of Awassi sheep in Iraq. Vet Parasitol 1983 Feb: 12 ( 1 ):51-58
Charles TP. Seasonal prevalence of gastrointestinal nematodes of goats in Pernabueo State, Brazil. Vet Parasitol 1989,30(4):335-343
Yadav AK, Tandon V. Gastrointestinal nematode infections of goats in a sub-tropical and humid zone of India. Vet Parasitol 1989, 33(2): 135-142
Fakae BB. The epidemiology of helminthosis in small ruminants under the traditional husbandry system in eastern Nigeria. Vet Res Commun 1990. 14(5): 381-391
Coyne MJ, Smith G, Johnstone C. Fecundity of gastrointestinal trichostrongylid nematodes of sheep in the field. Am J Vet Res 1991,52(7):1182-1188
Pandey VS, Ndao M, Kumar V. Seasonal prevalence of gastrointestinal nematodes in communal land goats from the highveld of Zimbabwe. Vet Parasitol 1994, 51(3-4): 241-248
Dorny P, Symoens C. Jalila A, Vercruysse J, Sani R. Strongyle infections in sheep and goats under the traditional husbandry system in peninsular Malaysia. Vet Parasitol 1995,56(1-3): 121-136
Suarez VH, Busetti MR. The epidemiology of helminth infections of growing sheep in Argentina' s western pampas. Int J Parasitol 1995 25(4):489-494
Nwosu CO, Ogunrinade AF. Fagbemi BO. Prevalence and seasonal changes in the gastro-intestinal helminths of Nigerian goats. J Helminthoì 1996, 7()(4):329-333
Fritsche T, Kaufmann J, Pfister K. Parasite spectrum and seasonal epidemiology of gastrointestinal nematodes of small ruminants in the Gambia. Vet Parasitol 1993,49(2-4):271-283
Bonfoh B, Zinsstag J, Ankers P, Pangui LJ, Pfister K. Epidemiology of gastrointestinal nematodes in small ruminants in the plateau areas in Togo. Rev Elev Med Vet Pays Trop 1995.48(4):321-326
Dorny P, Batubara A, Iskander M, Pandey VS. Helminth infections of sheep in North Sumatra, Indonesia. Vet Parasitol 1996,61(3-4):353-358
Silva WW, Bevilaqua CM, Costa AL. Natural evolution of gastrointestinal nematodes in goats( Capra hircus) in the semi arid ecosystem of the Paraiba backwoods, northeastern Brazil. Vet Parasitol 1998, 80( l):47-52
Mounport D, Grüner L, Reboul G. Dynamics of infestation with gastrointestinal strongyles of moors grazed by sheep in the Mediterranean area. Ann Rech Vet 1990, 21 (4):251-258
Pandey VS, Ouhelli H, Dakkar A, Cabaret J. Epidemiology of gastrointestinal helminths of sheep in the Rabat area of Morocco. Ann Rech Vet 1990,21 (4);259-266
Most read articles by the same author(s)