Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Food contamination with cadmium-A review.


A. PAPAVERGOU (Α. ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ)
D. GEORGANTELIS (Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ)
K. VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ)
Abstract

Levels of cadmium in the environment have drastically increased over the last decades, as a result of human activity. This cadmium pollution is transferred to the human food chain resulting in elevated concentrations in some foods such as vegetables and grain crops, animal liver and kidney and especially seafood. Cadmium ingested by animals and humans, accumulates mainly in the renal cortex and may result in a variety of toxic effects, such as renal damage, bone degeneration and cancer. Taking into account the rather elevated concentrations of cadmium in offal and seafood appearing in the international literature, a continuous control of such products is suggested as necessary in order to protect consumers from any undue exposure to this heavy metal.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Nriagu, J.Ο. Food contamination with cadmium in the environment. In Nriagu, J. O., Simmons, M. S., eds Food Contamination from Environmental sources. Wiley, New York 1990,59-84.
Γιαννακουδάκης, Δ. Α., Μάνου σάκης, Γ. Ε. Μαθήματα Γενικής και Ανόργανου Χημείας. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1970, 455-468.
Nriagu, J.Ο., and Pacyna, J.Μ. Quantitative assessment of worldwide contamination of the air, water and soil with trace metals. Nature (London) 1988,333: 134-139.
Nakos, G. Pollution of soil and vegetation in the Thriasian Plain, Greece. Plant and Soil 1982, 66: 271-277.
Στεφάνου, Π. Ρύπανση των μυδιών του Θερμαϊκού κόλπου με Κάδμιο και Μόλυβδο. Εργασία Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Κτηνιατρικό Τμήμα, Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζ.Π., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1984
Asami, Τ. Pollution of soils by cadmium. In. Nriagu, J.O. ed. Changing Metal Cycles and human Health. Springer-Verlag, Berlin, 1984, 95-111.
Page, A. L., Chang, A. C, and El-Amamy, M. Cadmium levels in soils and crops in the United States.In Hutchinson, T.C.Meema, K.M., eds., Lead, Mercury, Cadmium and Arsenic in the Environment. Wiley, Chichester 1987,119-145
Watanabe, T., Kasahara, M., Nakatsuka, H., and Ikeda, M. Cadmium and lead contents of cigarettes produced in various areas of the world. Sci Total Environ 1987, 66: 29-37
Frank, A. In search of biomonitors for cadmium: Cadmium content of wild Swedish fauna during 1973-1976. Sci Total Environ 1986, 57: 57-65
Glooschenko, V., Downes, C, Frank, R., Braun, Η. E., Addison, E. M., and Hiickle, J. Cadmium levels in Ontario moose and deer in relation to soil sensitivity to acid precipitation. Sci Total Environ 1988,71: 173-186.
Cabrera, C, Lorenzo, M. L., Lopez, M. C. Lead and cadmium contamination in dairy products and its repercussion on total dietary intake. J Agric Food Chem 1995,43 (6) : 1605-1609.
Wieczorek, C. and Kostrzewa, M. Culinary processing impact on lead and cadmium content in carrot. Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny 1997, 48(2): 187-192.
Tahvonen, R. and Kumpulainen, J. Lead and cadmium in some berries and vegetables on the Finnish market in 1991-1993. Food Addit Contam 1995,12(2): 263-279
Wolnick, Κ. Α., Frickle, F. L., Capar, S. G., Braude, G. L., Meyer, M. W., Satzger, R. D., and Bonnin, E. Elements in major raw agricultural crops in the United States.I. Cadmium and lead in lettuce, peanuts, potatoes, soybeans, sweat corn and wheat. J Agr Food Chem 1983,31: 1240-1244.
McLaughlin, M. J., Maier, Ν. Α., Rayment, G. E., Sparrow, L. Α., Berg, G., McKay, Α., Milham, P., Merry, R. H., Smart, M. K. Cadmium in Australian potato tubers and soils. Journal of Environmental Quality 1997, 26(6) : 1644-1649.
Sherlock, J. C, Smart, G. Α., Walters, B., Evans, W. H., McWeeny, D. J., and Cassidy, W. Dietary surveys on a population at Shipham, Dorset, United Kingdom. Sci Total Environ 1983, 29: 121-142.
Shacklette, Η. T. Elements in fruits and vegetables from areas of commercial production in the conterminous United States. U.S. Geological Survey Professional Paper No. 1178, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 1980, 149pp.
Wolnick, Κ. Α., Frickle, F. L., Capar, S. G., Braude, G. L., Meyer, M. W., Satzger, R. D., and Bonnin, E. Elements in major raw agricultural crops in the United States III. Cadmium, lead and other elements in carrots, field corn, onion, rice, spinach and tomatoes. J Agr Food Chem 1985, 33:807-811.
Kobayashi, J. Pollution by cadmium and the Itai-Itai disease in Japan. In Oehme, F. W., ed.,Toxicity of heavy metals in the Environment. Dekker, New York 1978, 199-260.
Yin-Ming Li, Chaney, R.L., Schneiter, Α. Α., Miller, J. F., Elias, Ε. M., Hammond, J. J. Screening for low grain cadmium phenotypes in sunflower, durum wheat and flax. Euphitica 1997, 94(1): 23-30.
Meìgar, M.J., Alonso, J., Perez-Lopez, M., Garcia, M. A. Influence of some factors in toxicity and accumulation of cadmium from edible wild microfungi in NW Spain. J Environ Sci Health Β 1998. 33(4): 439-455.
Rodriguez Rodriguez. Ε. M., Dclgado Uretra. E.. Diaz Romero. C. Concentrations of cadmium and lead in different types of milk. Ζ Lebensm Unters Forsch A 1999. 208: 162-168.
Jorhem. L. Lead and cadmium in tissues from horse, sheep, lamb and reindeer in Sweden. Ζ Lebensm Unters Forsch A 1999,208: 106-109
Schulz-Schroeder, G. Lead and cadmium in meat, liver and kidney samples from lambs and sheep. Fleischwirtschaft 1991, 71(12): 1435-1438.
Griglio, Β., Sattanino, G., Filippi, E.. Bosio. Α.. Rossignoli. M.,Galeno, N. Cadmium and lead in normally slaughtered pigs. Ingegneria Alimentare le Consèrve Animali 1995. 11(3): 35-39.
McCracken, I. R. Biological cycling of cadmium in freshwater. Adv Environ Sci Techno! 1987. 19: 89-116.
Hall, R.A.. Zook, E.G.. and Meaburn. G.M. National Marine Fisheries Service Survey of Trace Elements. In Griglio, Β., Sattanino, G., Filippi, E., Bosio, Α., Rossignoli. M., Galeno, Ν. the Fishery Resource NOAA Technical Report NMFS SSRF-721, U.S.Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service March, 1978.
Chou. C. L.. Uthe, J. F., Zook, E. G. Polarographie Studies on the Nature of Cadmium in Scallop, Oyster and Lobster. J Fish Res Board Can 1978,35: 409-413.
Capar. S. G.. Yess. Ν. J. US Food and Drug Administration survey of cadmium, lead, and other elements in clams and oysters. Food Addit Contam 1996, 13(5): 553-560
Bebianno, M. J., Machado, L. M. Concentration of metals and metallothioneins in Mytilus galloprovincialis along the South Coast of Portugal. Mar Pollut Bull 1997.34(8): 666-671.
Lavilla, I., Capelo, J. L., Bendicho, C. Determination of cadmium and lead in mussels by electrothermal atomic absorption spectrometry using an ultrasound-assisted extraction method optimized by factorial design. Fresenius J Anal Chem 1999. 363: 283-288.
El-Hraiki. Α., Alaoui, M., Buhler. D. R. The use of mussels to determine the extent of trace metal contamination along Moroccan Atlantic coast. Toxic Environ Chemistrv 1994, 41(1/2): 31-37.
Marx. H.M. and Brunner, B. Heavy metal contamination of North Sea shrimp (Crangon crangon L.). Ζ Lebensm Unters Forsch A 1998, 207(4): 273-275.
Cisneros-Garcia, M. C. Grana-Gomez, M. J.. Rodriguez- Vazquez, J. A. Cadmium content in fresh and canned cephalopods. Alimentaria 1995, 266: 53-55.
Schulz-Schroeder, G., Schering, Β. Cadmium contamination in squid products. Archiv fur Lebensmittelhvgiene 1995, 46 (2): 40-43.
Falandysz. J. Concentrations of Trace Metals in Various Tissues of the Squid Loligo opalescent and their redistribution after canning. J Sci Food Agric 1991, 54: 79-87
Tahvonen. R., Kumpulainen, J. Content of lead and cadmium in selected fish species consumed in Finland in 1993-1994. Food Addit Contam 1996, 13(6): 647-654.
Maggi, E., Mingardi, P. Contamination of fish caught in lakes in Parma Province with lead, cadmium and copper from the environment. Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Univercita Di Parma 1993 (pubi. 1994). 13: 141-155
Tsoumbaris. P.. Tsoukali-Papadopoulou, H. Heavy metals in common foodstuff: Quantitative Analysis. Bull Environ Contamin Toxicol 1994a, 53: 61-66
Antoniou. V.. Zantopoulos, N. Cadmium concentrations in plants and goats tissues from various areas of Chalkidiki, Greece. Bull Environ Contam Toxicol 1992,48 : 515-519.
Antoniou, V., Tsoukali - Papadopoulou, H., Epivatianos, P., Nathanael, B. Cadmium concentrations in Beef Consumable Tissues in Relation to Age of Animals and Area of their Breeding. Bull Environ Contam Toxicol 1989,43 : 915-919.
Antoniou, V.. Zantopoulos, N., Tsitsamis, S. Heavy metal concentration in mussels from the gulf of Olympias- Chalkidiki. Greece. J Environ Sci Health 1996. A31 ( 1): 55-65.
Γεωργαντέλης. Δ. Μη δημοσιευθέντα αποτελέσματα. Θεσσαλονίκη. 1999.
Λυμπερόπουλος. Α. Γ. Συμβολή στη μελέτη της τοξικής επίδρασης του χλωριούχου καδμίου (πους όρχεις του προβάτου. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Κτηνιατρικής, Τομέας Δομής και Λειτουργίας ζωικών οργανισμών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 1997.
Friberg, L., Piscator, Μ., Nordberg, G., Kjellstrom, T. Cadmium in the environment. 2nd Edition. CRC Press, Inc. Clevelend, Ohio 1974: 5-6, 15-32. 76-135.
Αντωνίου, B.A. Συμβολή στη μελέτη της περιεκτικότητας του καδμίου οε νωπά βιολογικά δείγματα βοοειδών από βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές της Β. Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 1988.
FDA. Guidance Document for Cadmium in Shellfish. Center for food Safety and Applied Nutrition. United States Food and Drug Administration, Washington D.C., USA 1993.
Tsuchiya, K., Seki, Y. and Sugita, M. In Proceedings of 17th International Congress Occupational Health. 1972. Available through the Secretariat, Av. Rogue Saenz. Pena, 1100-2 piso.Oficio 8, Buenos Aires, Argentina.
Kjellstrom. T., Friberg, L., Nordberg, G. Piscator, M. Further considerations on uptake and retention of cadmium in human kidney cortex. In Friberg, L., Piscator, M.. Nordberg, G., eds Cadmium in the Environment. Appendix, CRCPress, Cleveland. Ohio 1971. 140-148.
WHO/FAO (World Health Organization/Food and Agriculture Organization) Evaluation of certain food additives and contaminants. Thirty third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Technical Report Series 776, World Health Organization, Geneva, Switzerland 1989
AOAC. Lead in fish. Atomic Absorption Spectrometric method. Final Action 1976,972.23. In Herlich. K., ed. Official methods of analysis. 15th Edition. Association of official Analytical chemists Inc. Virginia. U.S.A.. 1990c, 257.
Zachariadis. G. Α.. Stratis, J. Α.. Kaniou. I.. Kalligas. G. Critical Comparison of Wet and Dry Digestion Procedures for Trace Metal Analysis of Meat and Fish Tissues. MikrochimActa 1995, 119: 191-198.
AOAC. Cadmium in food. Atomic Absorption Spectrometric method. Final Action 1974,973.34. In Herlich. K., ed. Official methods of analysis. 15th Edition. Association of official Analytical chemists Inc. Virginia, U.S.A., 1990b, 247-248.
MAFF Analytical methods for the determination of trace metals and other elements. In Watson, C, ed. The analysis of Agric. Material. HMSO. London 1981, 467-474.
Chakraborty, R., Das, A. K., Cervera, M. L., de la Guardia, M. Determination of cadmium by electrothermal atomic absorption spectrometry after microwave-assisted digestion of animal tissues and sewage sludges. Fresenius J Anal Chem 1996,355:43-47.
AOAC. Cadmium in Food. Dithizone Method. Final Action 1976, 945.58 . In Herlich, K., ed. Official methods of analysis. 15th Edition. Association of official Analytical chemists Inc. Virginia. U.S.A., 1990a, 246-247.
Pearson, D. The Chemical Analysis of Foods. 7th Edition. Churchill Livingston, London 1976, 79-81.
Adeloju, S. B., Bond, A. M. Determination of selenium, copper, lead and cadmium in biological materials by differential pulse stripping voltametry. Anal Chim Acta 1983, 148:59-69
Raspor, B., Kozar, S., Pavicic, J., Juric, D. Determination of the Cadmium and Copper content inherent to metallothionein. Fresenius J Anal Chem 1998,361: 197-200.
Grant, W. Α., Ellis, P. C. Determination of Heavy Metals in shellfish by Flame Atomic Absorption Spectrometry and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. J Anal At Spectrom 1988,3: 815-820.
Caroli, S. Determination of Total Tin and Tributyltin in Marine Biological Materials by Electrothermal Atomic-Absorption Spectrometry. Spectrochim Acta 1988,43B(4,5):371-380.
ASTM (American Society for Testing and Materials). Annual Book of ASTM Standards 11.01, D3559-85, Philadelphia, 1986, PA 19103
Guy, R. D., Chou, C. L., Uthe, J. F. Speciation of bound and free metals evaluated for lobster digestive gland extracts. Anal Chim Acta 1985, 174: 269-277.
Uthe, J. F., Freeman, H. C, Sirota, G. R., Chou, C. L. Studies on the Chemical Nature and Bioavailability of Arsenic, Cadmium and Lead in Selected Marine Fishery Products. In Martin, R. E., Flick, G. J., Ward, D. R., eds. Chemistry and Biochemistry of Marine Food Products. AVI Publishing Company, Westport Connecticut 1982,105-113.
Vahter, M., Berglund, M., Nermell, B., Akesson, A. Bioavailability of cadmium from shellfish and mixed diet in women. Toxicol appi pharmacol 1996, 136 (2): 332-341.
Whittle, K. J. Chemical contaminants in fisheries products. Lecture 29th WEFTA Annual Meeting. Thessaloniki 1999, Proceedings in press.
Spierenburg, J. T. H., De Graaf, J. C, Baars, J. Α., Brus, D. H. J., Tielen, M. J. M., Art, B. J. Cadmium, zinc, lead and copper in livers and kidneys of cattle in the neighbourhood of zinc refineries. Environ Monit Assess 1988, 11: 107-114.
Storelli, M. M., Marcotrigiano, G. Ο. Cadmium and total mercury in some cephalopods from the south Adriatic Sea (Italy). Food Addit Contam 1999, 16(6): 261-265
Tsoumbaris, P., Tsoukali-Papadopoulou, H. Heavy metals in common foodstuff: Daily intake. Bull Environ Contamin Toxicol 1994b, 53: 67-70.
Data from Agricultural Bank of Greece. Nutrition and Agriculture in Mediterranean. Athens, Greece, 1986.
Antoniou, V., Tsoukali, H., Zantopoulos, N., Dimitriou, A. Human dietary intake of lead and cadmium from animal tissues consumption. Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology. Samos, Greece, 1999, Volume B: 140-146.
Most read articles by the same author(s)