Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Nitrites on sensory quality of poultry meat cooked hams


J. AMBROSSIADIS (I. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ)
N. SOULTOS (Ν. ΣΟΥΛΤΟΣ)
K. VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ)
S. GEORGAKIS (Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ)
Abstract
At the present time, the use of nitrites and nitrates are technologically necessary in maintaining flavor, color and texture characteristics associated with and expected of certain stable food items. The effect of nitrite on sensory quality of poultry meat cooked hams was determined. Cooked hams prepared from chicken breast plus 15% brine solution. Four different batters ( A, B, C and D) with 0, 50, 100 and 200 ppm nitrite were made. The samples were cooked in a water bath at 68 °C, then cooled by showering with cold water and stored in 4°C for 8 weeks. The data clearly demonstrated that the nitrite concentration had not influenced in aerobic and lactic acid bacteria counts in the first day after production whilst, there were some unmatchable variations at 8th week of analysis. The residual nitrite contents, the 1st day after production, were 50% of initial amount added. The decrease of nitrite concentration reached 75% at the end of the storage. The addition of 50 and 100 ppm sodium nitrite improved drastically the hue of the surface color whilst, 200 ppm content decreased the a* value (intense of red color) of the samples. Panelists judged Β and C samples better than A and D.
Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Cassens RG, Greaser ML, Ito Τ, Lee M. Reaction of nitrite in meat. Food Technol 1979,33 : 46 - 48
Wirth F. Curing : Color formation and color retention in frankfurter type sausages. Fleischwirtsch 1987, 2 : 3-9
Kanner J. S-nitrosocysteine (RSNO), an effective antioxidant in cured meat. J Am. Oil Chem. Soc 1979, 56 : 74- 77
Perigo IA, Roberts TA. Inhibition of Clostridia by nitrite. J Fd Technoll968,3:9194
Roberts TA. The microbial role of nitrite and nitrate. J Sci Fd Agric 1975, 26:1755-1760
Asplung K, Nurmi E. Hirn J, Hirvi T, Hill P. Survival of Yersinia enterocolitica in fermented sausages manufactured with different levels of nitrite and different starter cultures. J Fd Protect 1993,56: 710-711
Ζουλφος Κ. Νιτρικά, νιτρο5δη άλατα. Ο ρόλος τους στην τεχνολογία του κρέατος. Γεοπεχνικά, 1985.Τευχος 3:37-49.
Sofos J, Roharjo P. Curing againts. In: Handbook of Toxicology. 3rd ed, Marcel Dekker, New York, 1993 : 357 – 401
Paendl O, Fischer A, Schmidhofer T, Sinell H-J. Toxikologische Aspekte der Poekelung. In : Fleisch, Technologie und Hygiene der Gewinnung und Verarbeitung.Verlag Eugen Ulmer, 1988:355-357.
Sinell H-J.Poekelung, Toxische Wirkungen und gesetzliche Regelungen. In: Einfuehrung in die Lebensmittelhygiene. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1980:139-140.
Leistner L. Neue Nitrit-Verordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die Fleischwirtsch 1981,61 : 338-346
Ockerman HW. Chemistry of muscle and major organs. In : Meat Hygiene. 4th ed, Lea and Febiger, Philadelphia, 1975:232-243
International Standard. Meat and meat products. Determination of moisture content. ISO 1442, 1973 : 04 – 15
International standard. Meat and meat products. Determination of nitrogen content. ISO 937,1978 : 12 -15
International standard. Meat and meat products. Determination of total fat content. ISO 1443,1973 : 04-15
International standard. Meat and meat products. Determination of nitrite content. ISO 2918, 1975 : 09- 01
Konienko E. Nitrate in meat product. In : Handbook for meat chemists. 2nd ed, Avery Publishing Group Inc. Wayne New Jersey, 1979 : 26 -27
Zoulfos K. Zur Herstellung und Lagerung von rohen Spaltschinken. Diss. Med. Vet. Muenchen 1982.
Stiebing A, Klettner P-G. Beitrag zur Bestimmung der Farbe bei Fleisch und Fleischerzeugnissen. IL Praktische Erfahrungen mit dem Elrephomat DFC 5. Fleischwirtsch. 1980,60:2179-2183
Ambrociadis I, Georgakis S. Zur Mindesthaltbarkeit Vakkumverpackter griechischer Aufcchnittwaren. Fleischwirtsch. 1993, 73 : 952-965.
Siila Η. Haltbarkeit gepoekelter, gekochter und aufgeschnittener Fleischprodukte. IL Einfluss von Laktobazillen. Fleischwirtsch. 1985, 65 : 205-208.
Brazis AR, Clark WS, Sandine W. Standard Plate Count Method. In : Standard methods for the examination of dairy products. 13th ed, American Public Health Association, New York, Washington DC, 1972 : 71 – 87
Μάντης Α, Καραϊωάννογλου Πρ. Οξυγαλακτικά βακτήρια. Στο: Εργαστηριακή Μικροβιολογία Τροφίμων. 1η εκδ, Θεσσαλονίκη, 1980 : 34-41
Κάτος Α. Ανάλυση διακυμάνσεως. Στο: Στατιστική. 1η εκδ, Εγνατία, Θεσσαλονίκη, 1984 :285 – 425
Αμβροσιάδης Ι. Επίδραση του τεμαχισμού υπό κενό στη δημιουργία του κόκκινου χρώματος των βραστών αλλαντικών. Πρακτικά δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Αθήνα 1988 :361-368.
Fox JB, Ackerman SA. Formation of nitric oxide myoglobin:Mechanism of the reaction with various reductants. 1 Fd Sci 1968,33:363-365
Wirth F. Welche Konsequenzen hat ein Verbot oder eine Reduzierung des Zusatzes von Nitrat und Nitritpoekelsalz zu Fleischerzeugnissen? Aus technologischer Sicht. Die Fleischwirtsch 1973,53 :126 -128
Mirna A. Welche Konsequenzen hat ein Verbot oder eine Reduzierung des Zusatzes νοη Nitrat und Nitritpoekelsalz zu Fleischerzeugnissen? Aus chemischer Sicht. Fleischwirtsch 1973,53:129-132
Lee SH, Cassens RG, Winder WC, Fennema OR. Factors affecting the formation of nitrate from added nitrite in model systems and cured meat products. J Fd Sci 1978,43:643 - 648.
Lee SH, Cassens RG, Sugiyama H. Factors affeciing inhibition of Clostridium botulinum in cured meat products. J FdSci 1978,43: 1371-1374
Sofos JN, Busta FF, Bhothipaska Κ, Allen CE. Sodium nitrite and sorbic acid effects on Clostridium botulinum toxin formation in chicken frankfurter-type emulsions. J Fd Sci 1979,44:668-672
Benedict RC. Biochemical basis for nitrite inhibition of Clostridium botulinum in cured meat. J Fd Protect 1980,43: 877-891
Luecke FK, Leistner L. Temperatur-anforderungen αη Fleischerzeugnisse mit vermindertem Nitritgehalt. Die Fleischerei 1979, 30: 692-694
Most read articles by the same author(s)