Implications in the health of workers in swine confinement buildings - effects on the respiratory system


Published: Jan 31, 2018
Keywords:
workers health swine production
G. C. BALKAMOS (Γ.Κ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ)
S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ)
E. D. TZIKA (Ε.Δ. ΤΖΗΚΑ)
D. S. PAPAIOANNOU (Δ.Σ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)
S. C. KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ)
Abstract
Confinement units are commonly used all over the world to raise pigs. Despite their economic advantages, their microenvironment causes severe adverse effects on the health of farm workers. Respiratory complaints which have been associated with the exposure effects of organic dust and confinement gases on humans who have long-term employment into these settings, are reviewed. These include pulmonary function changes, airways imfiammation, mucosa irritation syndrome and organic dust toxic syndrome. Furthermore, the most important zoonoses which may provoke respiratory symptoms to the swine confinement workers are briefly reviewed. It is believed that these conditions can be prevented by improving air quality, husbandry systems and adopting hygiene measures.
Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Von Essen S. Health effects of work in swine confinement buildings: ο focus on respiratory conditions. The 38th George A. Young swine conference and annual Nebraska SPF swine conference. Clifford Hardin Nebrska center for continuing education, August 1997:127-142.
Donham KJ, Popendorf W, Palmgren U, Larsson L, Charecterization of dusts collected from swine confinement buildings. Am J Indust Med 1986,10:294-297.
Mackinnon JD. Παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη Φυσιοπαθολογία του Αναπνευστικού και Πεπτικού Συστήματος του Χοίρου. 2η Διεθνής Ημερίδα Παθολογίας Χοίρου. Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1997.
Donham KG, Scallon LJ, Popendorf W, Treuhaft MW, Roberts RC. Characterization of dusts collected from swine confinement buildings. Am Ind Hyg Assoc J1986,47:404-410.
Louhelainen K, Vilhunen P, Kangas J, Terho EO. Dust exposures in piggeries. Eur J Respir Dis 1987,71:80-90.
Meyer VM, Bundy DS. Farrowing building air quality survey. 1991, Swine Research Report. Iowa State University, Ames, IA. December 1991.
Vinzents PS. Mass distribution of inhalable aerosols in swine buildings. Am Ind Hyg Assoc J 1994,55:977-980.
Pickrell JA, Heber AJ, Murphy JP, Henry SC, May MM, Nolan D, Oehme FW, Gillespie JR, Schoneweis D. Characterization of particles, ammon;ia and endotoxin in
swine confinement operations. Vet Human Toxicol 1993, 35:421-428.
Schwartz DA, Donham KJ, Olenchock SA, Popendorf WJ, Van Fossen DS, Burmeister LF, Merchant JA, Determinants of longitudinal changes in spirometrie function among swine confinement operators and farmers. Am J Respir Crit care
med 1995,151:47-53.
Donham KJ, Reynolds SJ, Whitten P, Merchant JA, Burmeister L, Popendorf WJ. Respiratory dysfunction in swine production facility workers: dose-response relationships of environmental exposures and pulmonary function. Am J Indust med 1995,27:405-418.
Done SH. Νοσήματα και Ανωμαλίες του Αναπνευστικού Συστήματος του χοίρου: Αναπνευστικό Επιθήλιο. 2η Διεθνής Ημερίδα Παθολογίας Χοίρου. Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1997.
Bourne FJ Taylor FGR. Respiratory defence in the pig. In: The Pig Veterinary Society Proceedings. Vol. (, Burlington Press, Cambridge, Great Britain, 1982:17-23.
Härtung J, Phillips VR. Control of gaseous emissions from livestock buildings and manure stores. J Agric Engng Res 1994,57:173-189.
English RP, Fowler RV, Baxter S, Smith B. Effluent storage, treatment and disposal. In: The growing and finishing pig, improving efficiency. 1st ed, Farming Press, Ipswich UK, 1988:446-447.
O'Neill DH, Phillips VR. A review of the Control of odour nuisance from livestock buildings: Part 1, Influence of the techniques for managing waste within the building. J Agric Engng Res 1991,5:01-10.
O'Neill DH, Phillips VR. A review of the control of odour nuisance from livestock buildings: Part 2, The costs of odour abatement systems as predicted from ventilation requirements. J Agric Engng Res 1992,51:157-165.
Smith RJ. Dispersion Of odous from ground level agricultural sources. J Agric Engng Res 1993,54:187-200.
O'Neill DH, Phillips VR. A review of the control of odour nuisance from livestock buildings: Part 3, Properties of the odorous substances which have been identified in livestock wastes or in the air around them. J Agric Engng Res 1992, 53:23-50.
Burton CH. A review of the strategies in the aerobic treatment of pig slurry: purpose, theory, and method. J Agric Engng Res 1992,53:249-272.
Gerber DB, Mancl KM, Veenhuizen MA, Shurson GC. Ammonia, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and methane in swine confinement facilities. The Compendium (North American Edition) 1991,13:1483-1488.
Headon DR, Walsh G. Biological control of pollutants. In: Cole DJA, Wiseman J, Valey MA, Principles of Pig Science. 1st ed, University Press, Nottingham, 1994:375-383.
Drummond JG, Curtis SE, Simon J, Norton HW. Effects of aerial ammonia on growth and heaith of young pigs. J Anim Sci 1980,50:1085-1091.
Fulhage C. Gases and odors from swine wastes. Science and Technology Guide. University of Missouri-Columbia Extension Division. 1980, June:1880-1881.
Nowak D, Szadkowski D. Exposure monitoring and acrossshift spirometry in pig farmers with work related respiratory symptoms. Am J Respir Crit care Med 1995,151:A261.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. (Committee on Medical and biologic Effects on Environmental Pollutants, Subcommittee on Hydrogen Sulfide) Hydrogen Sulfide.
,Baltimore: Univ Park Press
Hardy KR, Thorn SR. Pathophysiology and treatment of carbon poisoning Clin Toxicol 1994,32:613-629
Donham KJ, Rubino M, Thedell TD, Kammermeyer J. Potential health hazards to agricultural workers in swine confinement buildings. J Occup Med 1977,19:383-387.
Dosman JA, Graham BL, Hall D, Pahwa P, Mc Duffie HH, Lucewicz M. Respiratory symptoms and alteration in pulmonary function tests in swine producers in Saskatchewan: Results of a survey of farmers. J Occup Med 1988,30:715-720.
Brouwer R, Biersteker K, Bongers P, Pemijn B, Houthuijs D. Respiratory symptoms, lung function and IgG4 levels against pig antigens in a sample of Dutch pig farmers. Am J Indust Med 1986,10:283-285.
Schwartz DA, Landas SK, Lassise DL, Burmeister LF, Hunninghake GW, Merchant JA. Airway injury in swine confinement workers. Ann Int Med 1992,116:630-635.
Zhou C, Hurst TS, Cockcroft DW, Dosman JA. Increased airways responsiveness in swine farmers. Chest 1991,99:941-944.
Bessette L, Boulet L-P, Tremblay G, Cormier Y. Bronchialresponsiveness to metacholine in swine confinement building workers. Arch Environ Health 1993,48:73-77.
Malmberg P, Larsson K. Acute exposure to swine dust causes bronchial hyperresponsiveness in healthy subjects. Eur Respir J 1993,6:400-404.
Larsson K, Eklund A, Malmberg P, Belin L. alterations in bronchoalveolar lavage fluid but not in lung function and bronchial responsiveness in swine confinement workers. Chest 1992,101:767-774.
Scheppers LA, Robbins RA, Donham KJ, Farley JK, Von Essen S. Respiratory tract inflammation in swine confinement workers as shown using induced sputum and exhaled nitric oxide. Am J Resp Crit Care Med 153:A42.
Holness DL, Nethercott JR. Respiratory status and environmental exposure of hog confinement and control farmers in Ontario. In: Dosman JA, Cockcroft DW, eds. Principles of health and Safety in Agriculture. Boca Raton, FL: CRC Press, 1989:69-71.
Von Essen S, Robbins RA, Thompson AB, Rennard SI. Organic dust toxic syndrome: An acute febrile reaction to organic dust exposure dinstict from hypersensistivity pneumonitis. Clinical Toxicology 1990,28:389-420.
Wood JM, Robertson JS. Human influenza viruses andvaccines. The Pig Journal Proceedings 1996,37:95-104.
Kaplam MM, Webater RG. The epidemiology of influenza. Sci Am 1977,237:88-105.
Easterday BC, Hinshaw VS. Swine Inflenza. Taylor DJ, Sanford SE, Jones JET, Yager JA. Miscellaneous Bacterial Infections. Thoen CO. Tuberculosis. Debyshire JB. Adenovirus. In: Diseases of swine. ED. Leman ED, Straw BE, Mengeling WL, D'Allaire S, Taylor DJ. 7th Ed. Wolfe Publishing Ltd, London, 1992:349-357,627-649,617-626,225-227.
Κρήτας Σ., Σαουλίδης Κ., Τσίνας Α., Μαυρομάτης Ι., Τζήκα Ε., Λΰρας Α., Παπάτσας Ι., Κυριακής Σ. Η γρίπη του χοίρου και του ανθρώπου. Χοιροτροφικά Νέα 1996, Ιουλ.-Αυγ. 46:29-36.
Dolin R. Influenza. Stamm WE, Holmes KK. Chlamydial infections. Sanford PJ. Leptospirosis. KayeD. Brucellosis. In: Isselbacher, Braunwald, Wilson, Martin, Fanci, Kasper, HARRISON'S. Principles of internal medicine. Volume I. 13th ed. International edition, 1994:814-819, 759-768, 740-743,685-687.
Mitchell MD, Huff IH, Thoen CO, Himes EM, Howder JW. Swine tuberculosis in South Dakota. J Am Vet Med Assoc 1975,167:152-153.
Bono M, Jemmi T, Bernasconi C, Burki D, Telenti A, Bodmer T. Genotypic characterization of Mycobacterium zvium strains recovered from animals and their comparison to human strains. Appi Environ Microbiol, 1995 Jan, 61:1,371-373.
Alexander T. Zoonoses. In: Proceedings of the 15th IPVS Congress, Birmingham, England, 59 July 1998, vol 1,167-174.
Feizabadi MM, Robertson ID, Cousins DV, Dawson D, Chew W, Gilbert GL, Hampson DJ. Genetic characterization of Mycobacterium avium isolates recovered from humans and animals in Australia. Epidermiol. Ingect, 1996 Fed, 116:1,41-9.
Klausen J, Giese SB, Fuursted K, Ahrens P. Distribution of serotypes, IS901 and a 40 kDa protein in Mycobacterium avium complex strains isolated from man and animals in Denmark. APMIS, 1997 Apr, 105:4,277-282.
Anderson AA, Rogers DG. Are chlamydiae swine pathogens? Swine health and production 1996, Nov-Dec:286-288.
Κρήτας Σ.Κ., Σαουλίδης Κ., Τσίνας Α., Παπαδόπουλος Ο., Κυριακής Σ.Κ. Η χλαμυδίαση στη χοιροτροφία και η σημασία της. Δ.Ε.Κ.Ε. 1998(1):11-15.
Anonymous. Leptospirosis. In: Control of communicable diseases in man. 11th ed, 1970:132-134.
A.B. Βαροΰδης, Κ. Σαρρής, Α. Αντωνιάδης, Κ. Σαουλίδης, Σ. Κ. Κυριακής. Η λεπτοσπείρωση του χοίρου και η σχέση της με την υγεία του ανθρώπου. Χοιροτρόφος, 1997,137,18-30.
Taylor DJ. Anthrax. In: Pig Deseases. 6th ed„Edmudsbury Press, Bury St Edmund's, Suffolk, 1995:214-216.
Pickeil JA, Heber AJ, Murphy JP, May MM, Nolan D, Oehme FW, Schoneweis D, Gillespie JR, Henry SC. Endotoxin, ammonia, and total and respirable dust in swine
confinement buildings: The effect of recirculated air and respiratory protective masks. Report from Kansas State University Swine 1992,167-172.
Osweiler GD, Carson TL, Buck WB, Van Gielder GA. Clinical and Diagnostic Veterinary Toxicology. 3d ed, Kendall /Hunt, Dubuque, Iowa, 1985.
Most read articles by the same author(s)