Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Effect of Iodine (Iodine Polyvinylpyrrolidone complex) on Brucella strains


Α. ΣΕΪΜΕΝΗΣ
Γ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ
Abstract

The possible inhibitory effect of iodine polyvinylpyrrolidone complex (Betadine solution 10%) on the growth of Brucella melitensis Rev.I strain and Br. abortus S. 19 strain, was tested. Dilutions of the product up to 1:10.000 were mixed, in equal volumes, with suspensions of the above strains and inoculated to tryptose-agar medium in petri dishes after lapses of contact time ranging from 30" up to 30'. Following 7 days in 37°C was proved that the growth of Rev. I. strain was completely inhibited even by the highest dilution. The growth of S. 19 in the dilutions 1:6400 and 1:10000 of the product, required 30' of contact before to be minimised

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Glawischnig, E., Brandi, Ε. (1974): Study of the effect of Eutadinesolution with respect to its use in mastitis prevention. Report. Veter. Med.Clin., Inst. Milk Hyg. and Milk Techn., Univ Vet. Med. Vienna.
Hale, L.M. (1972): Uses of Povidone-iodine in ophtalmie surgery with comments upon its antimicrobial activity. Proc. Symp. Therap. Adv. and New Clinic Implications, p. 70-78.
Joress, S.M.(1962): Acomparison of Povidone-iodine with other agents used for surgical scrubs. Annals Surg., 155, 296.
Lowbury, E.J.C., Lilly, H.A., Bull, J.P.(1963): Disinfection of bands. Br. Med.J., 1:1251-1256.
Plotkin, S.A. (1972): The effect of Povidone-iodine on several viruses. As per n. 2,p.9-16.
Polk, H.C. (1972): Comparative study for degerming hands heavily contaminated with pathogenic bacteria. As per n. 2,p.70-78.
Saggers, B.A., Steward, G.T. (1964): Polyvinyl-Pyrrolidone-Iodine:An assessment of antibacterial activity. J. Hyg. (Camb), 62, 509.
Willinger, H(1974): Suitability of Betaisodona-solution for antisepsis of stalls. Report. Inst. Bacteriol. and Anim. Health, Univ. Vet. Med.Vienna.
Most read articles by the same author(s)