Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Τ.Κ. 45-110

 

University of Ioannina

School of Educational Sciences

Department of Early Childhood Education

Panepistimioupoli

45-110 Ioannina

Greece

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γεωργία Παπαντωνίου (Georgia Papantoniou)
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Τηλέφωνο +30-2651-0-05889

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γεωργία Παπαντωνίου (Georgia Papantoniou)
Τηλέφωνο +30-2651-0-05889