Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ανακοινώσεις


Καλώς ορίσατε στην ηλεκτρονική Επιστημονική Επετηρίδα

2015-08-04

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Επιστημονική Επετηρίδα είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό που αντικατοπτρίζει όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος και ερευνητών από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  και από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το περιοδικό είναι, επίσης, ανοιχτό σε νέες φωνές ερευνητών οι οποίοι αποπεράτωσαν πρόσφατα τη διδακτορική τους διατριβή ή καταθέτουν άρθρα με νέες αδημοσίευτες έρευνες.

Επιπλέον, από τον τέταρτο τόμο το περιοδικό έχει αρχίσει να δημοσιεύει άρθρα διαπρεπών πανεπιστημιακών ερευνητών και Καθηγητών και λειτουργεί με  Διεθνή Εκδοτική Επιτροπή.

Η Επιστημονική Επετηρίδα, ανοιχτή στην υποβολή άρθρων σε δύο γλώσσες (Ελληνικά & Αγγλικά), επιθυμεί να συμμετέχει στην παγκοσμιοποίηση της έρευνας στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, στην εφαρμογή της διεθνούς βιβλιογραφίας σε όλους τους τομείς, στο κοινό έδαφος των ακαδημαϊκών κοινοτήτων και στην ανάπτυξη διαλόγου σε όλες τις πτυχές των μελετών που συμβάλλουν στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 17 Αρ. 1 (2024):

Δημοσιευμένα: 2024-05-23


Προβολή όλων των τευχών