« Οι σχολικές εκδηλώσεις στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο ως μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης κατά τη δικτατορία(1967-1974) Το παράδειγμα του Γυμνασίου Φερών»


Δημοσιευμένα: Jan 12, 2021
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα, εάν η δικτατορία του 1967 προώθησε την ιδεολογική χειραγώγηση των μαθητών στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο, μέσω των σχολικών εκδηλώσεων, κατά την περίοδο 1967-1974. Μετά τη διερεύνηση του ιστορικού πλαισίου της περιόδου, η έρευνα εστίασε στην προέλευση και το περιεχόμενο της ιδεολογίας του καθεστώτος και στην εκπαιδευτική πολιτική που αυτό εφάρμοσε, ενώ μέσα από τη μελέτη πρωτογενούς αρχειακού υλικού, των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου Καθηγητών του Εξατάξιου Γυμνασίου Φερών, ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους η διοργάνωση των σχολικών εορτών, των εκδρομών, των γυμναστικών επιδείξεων και των άλλων εκδηλώσεων επιχειρούσε τον ιδεολογικό προσανατολισμό των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης στα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Λέξεις Κλειδιά: Δικτατορία 21ης Απριλίου, Αναγκαστικός Νόμος, Μεταρρύθμιση 1964, Εθνικοφροσύνη, Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ " ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ", ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,Δ.Π.Θ