Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διεπιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, να καταστεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Το περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και κάθε άρθρο περιλαμβάνει  περίληψη και λέξεις- κλειδιά στην αγγλική.

Οι ενότητες του περιοδικού είναι οι τρεις:

Α. & B.

Επιστημονική αρθρογραφία (A): πρωτότυπες έρευνες και θεωρητικά κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα (B): παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας ή των εκπαιδευτικών τους (βασική εκπαίδευση ή επιμόρφωση), σε σύνδεση με το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο και με δεδομένα αξιολόγησης.

Γ. Παρουσιάσεις: βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, ιστοσελίδων, διδακτικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, ανταποκρίσεις από συνέδρια, ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της εκπαίδευσης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Στο περιοδικό Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού αξιοποιείται το σύστημα της «διπλής τυφλής» κρίσης των προς δημοσίευση άρθρων. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κείμενα κρίνονται ανώνυμα από δύο τουλάχιστον μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και των ανά τεύχος Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών.

Συχνότητα δημοσίευσης

Στο περιοδικό της ΟΜΕΡ δημοσιεύονται μεμονωμένα τεκμήρια μόλις είναι έτοιμα, προσθέτοντάς τα στον Πίνακα Περιεχομένων του “τρέχοντα” τόμου. Κατά την ολοκλήρωση του τεύχους, στο τέλος κάθε έτους, αναρτάται αρχείο με το σύνολο των τεκμηρίων κάθε τεύχους.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού

Η Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού εμπλουτίζεται με νέα μέλη ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θεματολογία των εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.

 

Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Τ.Ε.Α.Π.Η., Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, alandr@ecd.uoa.gr

Αρβανίτη Ευγενία, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, earvanitis@upatras.gr

Αυγητίδου Σοφία, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, saugitidoy@uowm.gr

Γουργιώτου Ευθυμία, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, egourgiotou@edc.uoc.gr

Δαβράζος Γρηγόρης, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, gdavrazo@upatras.gr

Κακανά Δόμνα-Μίκα, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, dkakana@nured.auth.gr

Καμπεζά Μαρία, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, kampeza@upatras.gr

Καραδημητρίου Κωνσταντίνος, ΤΕΕΠΗ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, kkaradim@psed.duth.gr

Κογκίδου Δήμητρα, Π.Τ.Δ.Ε., Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, dkogidou@eled.auth.gr

Λαβίδας Κωνσταντίνος, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr

Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, kmihal@uth.gr

Μουμουλίδου Μαρία, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, mmaria@psed.duth.gr

Μπιρμπίλη Μαρία, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, mmpirmpi@nured.auth.gr

Μπότσογλου Καφένια, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, kmpotso@uth.gr

Ντολιοπούλου Ελένη – Σοφία, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, elsiedol@nured.auth.gr

Παπανδρέου Μαρία, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, mpapan@nured.auth.gr

Ράικου Νατάσσα, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, araikou@upatras.gr

Ρεκαλίδου Γαλήνη, ΤΕΕΠΗ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, grekalid@psed.duth.gr

Σοφού Ευστρατία, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, esofou@cc.uoi.gr

Στελλάκης Νεκτάριος, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, nekstel@upatras.gr

Σφυρόερα Μαρία, Τ.Ε.Α.Π.Η., Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, msfyroera@ecd.uoa.gr

Tζαβάρα Αγγελική, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, tzavara@upatras.gr

Χατζοπούλου Κατιφένεια-Αγγελική, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, kchatzop@uth.gr

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.