Το περιοδικό έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 19 (2022)

Δημοσιευμένα: 2023-03-19

(2022)

Προβολή όλων των τευχών