Επικοινωνία

Βουλγαροκτόνου 68, Αχαρνές-Αττική, Τ.Κ. 13691

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αγγελική Βελλοπούλου
ΕΔΙΠ, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλέφωνο +306977971789

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Αγγελική Βελλοπούλου
Τηλέφωνο +306977971789