| More

Διατροφικές συνήθειες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας

Views: 1450 Downloads: 786
Δήμητρα Γκανιάτσα (Dimitra Gkaniatsa)
Δήμητρα Γκανιάτσα (Dimitra Gkaniatsa)

Περίληψη


Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας του νομού Ιωαννίνων και ο εντοπισμός πιθανών σημείων παρέμβασης που θα μπορούσαν να προάγουν  τη  διατροφή  τους.  Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  κατά  το  σχ.  έτ. 2004‐05.  Ο  νομός Ιωαννίνων  χωρίστηκε  σε  τέσσερις  περιοχές:  αστική, λεκανοπέδιο,  ημιαστική  και  αγροτική  περιοχή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι γονείς των νηπίων. Τα μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού ήταν ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων των παιδιών για τους γονείς και ένα έντυπο με τις σωματομετρικές μετρήσεις των νηπίων. Μετρήθηκε το βάρος και το ύψος των νηπίων και των γονέων με σκοπό τον υπολογισμό του ΔΜΣ τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1093ερωτηματολόγια.  Ο  δείκτης  αξιοπιστίας  του  ερωτηματολογίου  των  γονέων  Cronbach`s alphaβρέθηκε 0,839. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ΔΜΣ των παιδιών είχε θετική συσχέτιση με το ΔΜΣ των γονέων τους, την κατανάλωση σάλτσας και τυριού, το χρόνο που αφιερώνουν στην τηλεόραση σε  συνδυασμό  με  το  συχνό  τσιμπολόγημα  τροφών,  τον  αριθμό  των  αδερφιών  (παιδιών)  στην οικογένεια  και  την  ηλικία  των  παιδιών.  Ο  ΔΜΣ  είχε  αρνητική  συσχέτιση  με  την  κατανάλωση μακαρονιών και  τον πληθυσμό  της  περιοχής, αφού  τα  παιδιά  από  τις  ημιαστικές  και  τις  αγροτικές περιοχές  του νομού είχαν πιο αυξημένο ΔΜΣ σε σχέση με  τα παιδιά  τα  οποία  ζούσαν στην αστική περιοχή και στο λεκανοπέδιο.


Λέξεις κλειδιά


διατροφή; παιδιά; παχυσαρκία; υγεία; διατροφικές συνήθειες; πρόληψη; υγιεινές συνήθειες

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγγελόπουλος, Π., (2009). Ο ρόλος της αγωγής υγείας για τον έλεγχο της παιδικής παχυσαρκίας: εφαρμογή προγράμματος

εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη παιδικής παχυσαρκίας και υπέρτασης σε παιδιά δημοτικού σχολείου των νομών Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κλινικοεργαστηριακός, Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας.

Βαρδούλη‐Λάππα, Κ., (2009). Η φυσική αγωγή ως παράγων κοινωνικοποίησης παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Βαρελάς, Α., (2006). Διατροφική αγωγή: μία διαχρονική μελέτη των διατροφικών συνηθειών των ελλήνων μαθητών και διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων από την πρώτη δεκαετία εφαρμογής των προγραμμάτων αγωγής υγείας στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Παιδαγωγική, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Βασιλούδης, Ι., (2014). Στάσεις που προάγουν την υγεία, διατροφική συμπεριφορά και σχολική επίδοση των μαθητών: συγχρονική μελέτη σε μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού και σε μαθητές λυκείου στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

Γεωργιάδης, Ε., Αλιφέρης, Κ., Παπανδρέου, Λ., Μαντζώρος, Χ., & Τριχόπουλος, Δ., (1993). Ανάστημα, βάρος και παχυσαρκία των Ελλήνων. Διαχρονική συγκριτική μελέτη με τα προ20ετίας δεδομένα, Ιατρική, 63(3):272‐276.

Δρούγια, Α., (2010). Διατροφικές συνήθειες των παιδιών των μεταναστών από την Αλβανία που ζουν στην Ήπειρο. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Ιατρική, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Κλινική Παιδιατρική.

Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ., (1994). Η επίδραση των γονικών αντιλήψεων στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας, Παιδιατρική Βορείου Ελλάδας, 6(1):74‐82.

Καστορίνη, Χρ., (2013). Ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών και διατροφικών συμπεριφορών στην εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας, Κλινική Β' Παθολογική.

Καφάτος, A., Βαλασούλη, Μ., Μπατούνη, Α., Χριστάκης, M., Bαίλας, I., Xριστάκης, Π., & Παντελάκης, Σ., (1982). Διατροφή παιδιών ηλικίαs 5 χρονών από δύο περιοχές της Ελλάδας με ακραίουs δείκτες βρεφικήs θνησιμότηταs. Iατρική, 42:219.

Καφάτος, Α., Χατζής, Χ., Λιναρδάκης, M., Αθανασόπουλος, Δ., Λιονής, Χ. και συν., (2007). Αθηρογόνοι παράγοντες κινδύνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του νομού Χανίων. Παιδιατρική, 70:97‐106.

Κεραμίδα‐ Καινάδα, Μ., (1996). Η επίδραση των διαιτητικών συνηθειών και του κοινωνικού‐οικονομικού επιπέδου στην εμφάνιση σιδηροπενίας στην παιδική ηλικία. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.

Κουρίδης, Γ., Τορναρίτης, Μ., Κουρίδης, Χ., Σάββα, Σ., Χατζηγεωργίου, Χ., & Σιαμούνκη, Μ., (2000). Η παχυσαρκία σε παιδιά ηλικίας 11‐12 ετών στην Κύπρο. Σημαντική αύξηση τα τελευταία 8 χρόνια. Παιδιατρική, 63:137‐144.

Κωστή, Ε., (2009). Διατροφικές συνήθειες και παχυσαρκία σε δείγμα εφήβων: δημιουργία διατροφικού δείκτη για την αξιολόγηση της πιθανότητας εφηβικής παχυσαρκίας. Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Λιναρδάκης, Μ., Μοσχανδρέα, Ι., & Καφάτος, Α., (2000 ). Καμπύλες σωματικής ανάπτυξης παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας της Κρήτης που προέκυψαν από διαχρονική παρακολούθησή τους. Παιδιατρική, 63(5):391‐407.

Λυδάκη, Ε., Καφάτος, Α., Κουνάλη, Δ., & Αποστολάκη, Ι., (1994). Διαιτητικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα και λιπίδια ορού παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 12‐14 χρονών. Παιδιατρική, 57(3):330‐347.

Μανιός, Γ., (1998). Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγράμματος «Αγωγή υγείας και διατροφής» στη μείωση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά δημοτικού της Κρήτης. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας ‐ Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, Ηράκλειο.

Μαραγκάκη, Ε., Γαλάνη, Γ., Γεμελιάρη, Μ., Κώσταλος. Χ., Παπαδοπούλου, Δ., & Φαράκλας, Ν., (2002). Δείκτες παχυσαρκίας παιδιών σχολικής ηλικίας της περιοχής Βάρης Αττικής. Παιδιατρική, 65:122‐127.

Μίχας, Κ., (2011). Διατροφή των εφήβων: εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης αγωγής υγείας σε αστικό περιβάλλον. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής και Νευρολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Νάτσης, Π., (2003). Διαχρονική μελέτη των στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα και συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ντότης, Ι., Σεΐζη, Μ., Κόντοβος, Λ., Κοτέλη, Χ., & Τσιούρης, Ι., (2005). Παιδική παχυσαρκία: αξιολόγηση των τιμών του δείκτη μάζας σώματος και της διατροφής παιδιών της Νάουσας. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά, 5(2):93‐100.

Σάββα, Σ., (2004). Επιδημιολογία της παιδικής παχυσαρκίας στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.

Σμπώκος, Ε., (2011). Μελέτη ανάπτυξης του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας σε σχέση με την σωματική άσκηση και τη διατροφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων σε μαθητές πρώτης τάξης δημοτικών σχολείων του Νομού Χανίων. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Συμεωνίδου, Σ., (2012). Διερεύνηση της σχέσης της καρδιοαναπνευστικής ευρωστίας και των διατροφικών συνηθειών με τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων στην παιδική ηλικία. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Τσαμίτα, Ι., (2012). Ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής μαθητών/τριών ηλικίας 11‐12 ετών στο Ν. Ευβοίας. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης.

Τσίτουρα, Σ., & Αλιφιεράκη, Τ., (1995). Παιδική παχυσαρκία σαν αποτέλεσμα ψυχοκοινωνικού οικογενειακού προβλήματος, Παιδιατρική, 58:51‐56.

Χατζηγεωργίου, Δ., Αϊβάζης, Β., Καντερέ‐Μπεκιώτη, Ε., & Ντανταμής, Χ., (2002). Σωματομετρικά στοιχεία ύψους, βάρους και δείκτες παχυσαρκίας σε εφήβους 14‐16 ετών του Νομού Καρδίτσας. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά, 2(2):105‐112.

Χατζηγεωργίου, Χ., (2012). Διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς με επικέντρωση στην ψυχογενή ανορεξία ‐ ψυχογενή βουλιμία σε παιδιά και εφήβους 10‐18 χρονών της Κύπρου. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής.

Χατζηγεωργίου, Χ., Τορναρίτης, Μ., Κωνσταντίνου, Ε., Χατζηϊωάννου, Μ., Γιανκουλή, Α., & Βραχίμης, Ρ., (1998). Έλεγχος επιπέδου λιποπρωτεϊνών και παχυσαρκίας σε 1132 παιδιά της Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων επαρχίας Λευκωσίας. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδας, 10:238‐244.

Andersen, R., Crespo, C., Bartlett, S., Cheskin, L., & Pratt, M., (1998). Relationship of physical activity and television watching with body weight and level of fatness among children. Journal of American Medical Association, 279(12):938‐942.

Bellizzi, M., C., & Dietz, W., H., (1999). Workshop on childhood obesity: summary of the discussion. American Journal of Clinical Nutrition, 70:173‐175.

Birch, L., L., & Fisher, J., O., (2000). Mothers’ child‐feeding practices influence daughters’ eating and weight. American Journal of Clinical Nutrition, 71:1054‐1061.

Bundred, P., Kitchiner, D., & Buchan, I., (2001). Prevalence of overweight and obese children between 1989 and 1998: population based series of cross sectional studies. British Medical Journal, 322:326‐ 328.

Cryan, J. ,& Jonson, RK., (1997). Should the current recommendations for energy intake in infants and young children be lowered? Nutrition Today, 32:69.

Cueto, S., (2001). Breakfast and performance. Public Health Nutrition, 4(6A): 1429‐1431.

Curhan, GC., Willett, EC., Rimm, EB., Spiegelman, D., Ascerio, AL., & Stampfer, MJ., (1996). Birth weight and adult hypertension, diabetes mellitus, and obesity in US men. Circulation, 94:3246‐3250.

Cutting, T., M., Fisher, J. O., Grimm‐Thomas, K., & Birch, L., L., (1999). Like mother, like daughter: familial patterns of overweight are mediated by mothers dietary disinhibition. American Journal of Clinical Nutrition, 69:608‐613.

De Onis, M., & Blossner, M., (2000). Prevalence and trends of overweight among preschool children in developing countries. American Journal of Clinical Nutrition, 72:1032‐1039.

Dietz, WH., (1997). Periods of risk in childhood for the development of adult obesity – What do we need to learn? Journal of Nutrition, 127: 1884‐1886.

Dietz, WH., (1998). Childhood weight affects adult morbidity and mortality. Journal of Nutrition, 128:411‐414.

Dietz, WH., (2001). The obesity epidemic in young children. British Medical Journal, 10:313 – 314.

Goran, M., I., ( 1998). Measurement issues related to studies of childhood obesity: Assessment of body composition, body fat distribution, physical activity and food intake. Pediatrics, 101:505‐18.

Gtund, A., Krause, H., Siewers, M., Rieckert, H., & Muller, MJ., (2001). Is TV viewing an index of physical activity fitness in overweight and normal weight children? Public Health Nutrition, 4(6):1245‐1251.

Guillaume, M., (1999). Defining obesity in childhood: current practice. American Journal of Clinical Nutrition, 70:126‐130.

Hanley, AJ., Harris, SB., Gittelsohn, J., Wolever, TM., Saksvig, B., & Zinman, B., (2000). Overweight among children and adolescents in a Native Canadian community: prevalence and associated factors. American Journal of Clinical Nutrition, 71:693‐700.

Hupkens, CL., Knibbe, RA., Van Otterloo, AH., & Drop, MJ., (1998). Class differences in the food rules mothers impose on their children: a cross‐national study. Social science and medicine, 47(9):1331‐ 1339.

Ilich, JM., Hangartner, T., Baoshe, A., & Matkovic, V., (1998). Relation of nutrition, body composition and physical activity to skeletal development: a cross‐sectional study in preadolescent females. Journal of the American College of Nutrition, 17Q136‐147.

International Obesity Task Force. (2004). Obesity in children and young people, a crisis in public health. Ανάκτηση από http://www.worldobesity.org/site_media/uploads/Report.pdf

Knehans, A., W., (2002). Childhood obesity: why is this happening to our children? Journal Oklahoma State Medical Association, 95(8):539‐544.

Kotz, K., & Story, M., (1994). Food advertisements during children`s Saturday morning television programming: Are they consistent with dietary recommendations? Journal of the American Dietetic Association, 94:1296‐1300.

Livingstone, B., (2000). Epidemiology of childhood obesity in Europe. European Journal of Pediatrics, 159:14‐34.

Maffeis, C., Zaffanello, M., & Schutz, Y., (1997). Relationship between physical inactivity and adiposity in prepubertad boys. Journal of Pediatrics, 131:288‐92.

Mamalakis, G., & Kafatos, A., (1996). Prevalence of obesity in Greece, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders. 20:488‐492.

Mamalakis, G., Kafatos, A., Manios, Y., Anagnostopoulou, T., & Apostolaki, I., (2000). Obesity indices in a cohort of primary school children in Crete: a six year prospective study. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 24:765‐771.

Manios, Y., Moschandreas, J., Chatzis, Ch., Kafatos, A., (2002). Chronic Disease risk factors in elementary school children following a six year health and nutrition education program. Pediatriki, 65: 66‐76.

Mei, Z., Scanlon, KS., Grummer‐Strawn, LM., Freedman, DS., Yip, R., & Trowbridge, FL., (1998). Increasing prevalence of overweight among US low‐income preschool children: The Centers for Disease Control and Prevention Pediatric Nutrition Surveillance, 1983 to 1995. Pediatrics, 101:e 12.

Nader, P., R. & others (1995). Ethnic and Gender Trends for Cardiovascular Risk Behaviors in Anglo and Mexican American Children, Ages Four to Seven. Journal of Health Education, 26 (2):27‐35.

Nelson, M., (2000). Childhood nutrition and poverty. Proceedings of the Nutrition Society, 59 (2): 307‐315.

Nicklas, T., O` Neil, CE., & Berenson, GS., (1998). Nutrient contribution of breakfast, secular trends and the role of ready to eat cereals: A review of data from the Bogalusa Heart Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 67 (suppl): 757S‐763S.

Ottley, C., (1997). Childhood activity and diet in prevention of obesity: a review of the evidence. Health Education Journal, Volume 56 No 3, September, 313‐320.

Story, M., Evans, M., Fabsitz, R., R., Clay, T., E., Rock, B., H., & Broussard, B., (1999). The epidemic of obesity in American Indian communities and the need for childhood obesity‐ prevention programs. American Journal of Clinical Nutrition, 69:747‐754.

Thompson, M.J., (1998). Nutrition Requirements of infants and Young children‐Practical guidelines. Blackwell science Ltd.

Tomkins, A., (2001).Vitamin and mineral nutrition for the health and development of the children of Europe. Public Health Nutrition, 4 (1A):91‐99.

Turner, S., Zimvrakaki, H., & Athanasiou, K., (1997). Investigating children`s ideas about fat consumption and health: a comparative study. Health Education Journal, 56(4):329‐339.

Westenhoefer, J., (2001). Establishing good dietary habits‐capturing the mind of children. Public Health Nutrition, 4(1A):125‐129.

WHO (1993). Health for all targets: The health policy for Europe. European Health for All Series, No 4.

Williams, T., (1991). Promoting the health of young people in Europe. Health education in schools‐A training manual for teachers.

Zimvrakaki, E., Athanasiou, K., & Makris, G., (1997).Dietary Fats and Oils: Knowledge and Preferences of School‐Aged Children in Greece. Mediterranean Journal of Educational Studies, 2(1):111‐120.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.