Η θέση της Λογοτεχνίας στο Νηπιαγωγείο και οι Προοπτικές του Ρόλου της


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2012
Δημήτριος Πολίτης (Dimitrios Politis)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αναγνωστοπούλου, Διαμάντη (2002). Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.
Αποστολίδου, Βενετία (1999). «Λογοτεχνία και Ιδεολογία: Το Ζήτημα των Αξιών κατά τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας». Στο: Αποστολίδου, Βενετία, και Χοντολίδου, Ελένη (επιμ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σσ. 335-347.
Baudry, Jean-Louis (1990). «Ο Φρόιντ και η “Λογοτεχνική Δημιουργία”. Στο: Καλλιπολίτης,Βασίλης (επιμ.). Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση. Μτφρ. Λένα Κασίμη. Αθήνα: Εξάντας, σσ. 54-90.
Clay, M. (1976). Reading: The Patterning of Complex Behavior. Auckland: Heinemann.
Δαφέρμου Χαρά, Κουλούρη Πηνελόπη και Μπασαγιάννη Ελευθερία (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί. Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Ηλιόπουλος, Βαγγέλης (2007). «Φιλαναγνωσία και Νέος Οδηγός για Νηπιαγωγούς». Παράθυρο, τεύχ. 45: 280-282.
Halliday, M.A.K. (1999). «Η Γλώσσα και Αναμόρφωση της Ανθρώπινης Εμπειρίας». Μτφρ. Χριστίνα Λύκου. Γλωσσικός Υπολογιστής, τόμ. 1ος, τεύχ. 1: 19-32.
Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Κάντζου, Νίκη, και Νικολούδη, Φυλλιώ (2004). «Συγκριτική Προσέγγιση Στόχων Ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος και ΔΕΠΠΣ». π. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχ. 42: 80-92.
Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα (112004). Το Θαυμαστό Ταξίδι: Μελέτες για την Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Πατάκης.
Λιόλιου, Κωνσταντίνα (2002). «Συγκριτική Προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων». Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχ. 29: 14-19.
Πάτσιου, Βίκυ (2001). «Η Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο: Στερεότυπα και Αποκλίσεις». Στο: Αναγνωστοπούλου Διαμάντη, Καλογήρου Τζίνα και Πάτσιου Βίκυ. Λογοτεχνικά Βιβλία στην Προσχολική Αγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, σσ. 79-85.
Πολίτης, Δημήτριος (1996). «Ο Ρόλος του Αναγνώστη και η "Συναλλακτική" Θεωρία της L.M. Rosenblatt». Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμ. 11ος: 21-33.
Σπινκ, Τζων (1990). Τα Παιδιά ως Αναγνώστες. Μτφρ. Κυρ. Ντελόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης.
Τσιμπιρίδου, Εύα (2002). «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο: Διεπιστημονική-Διαθεματική Προσέγγιση». π. Σύγρονο Νηπιαγωγείο, τεύχ. 28: 54-56.
[YΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο] (2002α). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
[YΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο] (2002β). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο ΠρογραμμάτωνΣπουδών- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τόμ. Β΄. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
[YΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο] (2000). Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Θεωρητικές Επιστήμες. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Φρόυντ, Σίγκμουντ (1994). Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: Μελέτες. Μτφρ. Λευτέρης Αναγνώστου. Αθήνα: Επίκουρος.
Χαντ, Πίτερ (2001). Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Ευγ. Σακελλαριάδου-Μ.Κανατσούλη. Αθήνα: Πατάκης.