open, digital, online, education, distance education

Ψηφιακή αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση και Δεξιότητες του 21ου Αιώνα. Δυνατότητες και προεκτάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Jun 1, 2024
Μαρία Αποστολοπούλου
Ευαγγελία Μανούσου
Περίληψη

Η ψηφιακή αφήγηση, ως μετεξέλιξη της παραδοσιακής αφήγησης, προσφέρει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η σύνδεση της ψηφιακής αφήγησης με την προσχολική εκπαίδευση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, εξετάζεται η θέση της ψηφιακής αφήγησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα ο ρόλος που η ψηφιακή αφήγηση, ο ψηφιακός γραμματισμός και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζουν στην βιωματική μάθηση. Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης ερευνών, αναδεικνύεται ο πολλαπλός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η χρήση τεχνικών ψηφιακής αφήγησης στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Akhyar, Y., Fitri, A., Zalisman, Z., Syarif, M. I., Niswah, N., Simbolon, P., ... & Abidin, Z. (2021). Contribution of digital literacy to students' science learning outcomes in online learning. International Journal of Elementary Education, 5(2), 284-290. https://doi.org/10.23887/ijee.v5i2.34423
Atchley, D., & Lambert, J. (1994). https://www.storycenter.org/history
Barthes, R. (1975). An introduction to the structural analysis of narrative, New Literary History 237- 272.
Bratitsis, T., Kotopoulos, T., & Mandila, K. (2011). Kindergarten children as story makers: the effect of the digital medium. In 2011 Third International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (pp. 84-91). IEEE. 10.1109/INCoS.2011.108
Bratitsis, T., Kotopoulos, T. &Mandila, K. (2012). Kindergarten children’s motivation and collaboration being triggered via computers while creating digital stories: a case study. International Journal of Knowledge and Learning, 8(3-4), 239-258. DOI: 10.1504/IJKL.2012.051677
Bratitsis, T., &Ziannas, P. (2015). From early childhood to special education: Interactive digital storytelling as a coaching approach for fostering social empathy. Procedia Computer Science, 67, 231-240. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.267
Brooks, L. (2011). Story engineering. Penguin.
Choo, Y. B., Abdullah, T., & Nawi, A. M. (2020). Digital storytelling vs. oral storytelling: An analysis of the art of telling stories now and then. Universal Journal of Educational Research, 8(5A), 46-50. 10.13189/ujer.2020.081907
Damavandi, Z. M., Hassaskhah, J., & Zafarghandi, A. M. (2018). The Effects of Computer Assisted Mediating Prompts on EFL Learners' Writing Ability. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(1), 64-71. https://journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/article/view/4184
Di Blas, N., & Ferrari, L. (2014). Digital storytelling at school: what kind of educational benefits? International Journal of Arts and Technology, 7(1), 38-54. https://doi.org/10.1504/IJART.2014.058942
Ezeh, C. (2020). Multimodal spaces for digital translanguaging: Using storyjumper to engage bi/multilinguals in interactive storytelling. Teaching english with technology, 20(2), 118-130. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1253183.pdf
Fokides, E. (2016). Using digital storytelling to help first-grade students' adjustment to school. Contemporary Educational Technology, 7(3), 190-205. https://doi.org/10.30935/cedtech/6172
Grant, N. S. & Bolin, B. L. (2016). Digital Storytelling: A Method for Engaging Students and Increasing Cultural Competency. The Journal of Effective Teaching, Vol. 16, (No.3), 44-61. https://eric.ed.gov/?id=EJ1125812
Kim, D., & Li, M. (2021). Digital storytelling: Facilitating learning and identity development. Journal of Computers in Education, 8(1), 33-61. 10.1007/s40692-020-00170-9
Kocaman-Karoglu, A. (2015). Telling stories digitally: an experiment with preschool children. Educational Media International, 52(4), 340-352. https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1100391
Lathem, S. (2005). Learning communities and digital storytelling: New media for ancient tradition. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2286-2291). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).https://www.learntechlib.org/primary/p/19417/
Lazareva, A., & Cruz-Martinez, G. (2021). Digital storytelling project as a way to engage students in twenty-first century skills learning. International Studies Perspectives, 22(4), 383-406. https://doi.org/10.1093/isp/ekaa017
Lowenthal, P. (2009). 18. Digital storytelling: An emerging institutional technology? Story circle: Digital storytelling around the world, 252-259. https://www.patricklowenthal.com/publications/DigitalStorytelling_%20preprint.pdf
Lugmayr, A., Sutinen, E., Suhonen, J., Sedano, C. I., Hlavacs, H., & Montero, C. S. (2017). Serious storytelling–a first definition and review. Multimedia tools and applications, 76, 15707-15733. 10.1007/s11042-016-3865-5
Pandian, A., Baboo, S. B., & Yi, L. J. (2020). Digital storytelling: Engaging young people to communicate for digital media literacy. Jurnal Komunikasi: Malaysian journal of communication, 36(1), 187-204. 10.17576/JKMJC-2020-3601-11
Papadimitriou, E., Kapaniaris, A., Zisiadis, D., & Kalogirou, E. (2013). Digital storytelling in Kindergarten: An Alternative tool in children’s way of expression. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), 389-389. DOI:10.5901/mjss.2013.v4n11p389
Purnama, S., Ulfah, M., Machali, I., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2021). Does digital literacy influence students’ online risk? Evidence from Covid-19. Heliyon, 7(6). https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(21)01509-7.pdf
Robin, B. R. (2016). The power of digital storytelling to support teaching and learning. Digital Education Review, (30), 17-29.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5772440
Robin, B. R., &McNeil, S. G. (2012). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, 22, 37-51.https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ996781.pdf
Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. In Theory into practice, 47(3), (pp.220-228). doi.org/10.1080/00405840802153916
Robin, B. (2006). The Educational Uses of Digital Storytelling. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006 (pp. 709-716). Chesapeake, VA: AACE. http://faculty.coe.uh.edu/brobin/homepage/Educational-Uses-DS.pdf
Rubegni, E. &Landoni, M. (2018). How to design a digital storytelling authoring tool for developing pre-reading and pre-writing skills. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-10) https://doi.org/10.1145/3173574.3173969
Smeda, N., Dakich, E., & Sharda, N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a comprehensive study. Smart Learning Environments, 1, 1-21. https://doi.org/10.1186/s40561-014-0006-3
Stamatis, P. J. &Ntouka, A. V. (2018). The impact of nursery school teachers’ voice on pre-schoolers during physical and digital storytelling: A comparative study. In A. MoutsiosRentzos, A. Giannakopoulos & M. Meimaris (Eds), International Digital Storytelling Conference. Current Trends in Digital Storytelling Research and Practices, 21 – 23 September 2018 (pp. 76-88). Retrieved May 4, 2023 from https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/322211542/dst2018_proceedings_v1%202.pdf#page=77
Wening, L., Rahmanto, A. & Satyawan, A. (2022). Digital Storytelling in Building Emotional Literacy and Social Skills in Early Chilhood (Qualitative Analysis at TKIT AlHuda Wonogiri in Wonogiri District, Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(2), 554-561. Retrieved May 4, 2023 from https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3468/3061
Yuksel-Arslan, P., Yildirim, S., & Robin, R. B. (2016). A phenomenological study: teachers’ experiences of using digital storytelling in early childhood education. Educational Studies, 42(5), 427-445. Retrieved May 4, 2023 from: http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2016.1195717
Δελημπέη, Ε., Μπίκος, Κ., & Δελημπέης, Γ. (2022). Η ψηφιακή αφήγηση με stop motion animation στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 1005-1016. https://www.etpe.gr/wp-content/uploads/2022/12/C002-1005-1016-HIUCICTE2022_paper_93.pdf
ΙΕΠ, (2022). Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, Διευρυμένη Εκδοχή, Αθήνα, 2022. https://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
ΙΕΠ, Ψηφιακό Αποθετήριο . https://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
Ιωακειμίδου, Β., Βλαχοστέργιου, Κ., Σούρρας, Θ., Λιόπα, Ν., Κοκκινιά, Θ., Σούλα, Ε., & Τσαλαμπαμπούνη, Φ. (2021). Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και ψηφιακή αφήγηση: η υλοποίηση εν μέσω πανδημίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη συμπερίληψη. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 76-101. https://doi.org/10.12681/jode.26329
Κιόρα, Β. (2021). Εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες, 258-267. https://doi.org/10.12681/online-edu.3232
Μεϊμάρης, Μ. (2013). Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με ομάδες στην ελληνική πραγματικότητα. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(4A). DOI: https://doi.org/10.12681/icodl.722
Μουταφίδου, Α., Μπράτιτσης, Θ.(2013). Ψηφιακή αφήγηση και δημιουργική γραφή: δύο παράλληλοι κόσμοι με κοινό τόπο. Στο Η. Κωτόπουλος, Α. Τριαντάφυλλος, Α. Βακάλη, Β. Νάνου & Δ. Σουλιώτη (επιμ.) Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου, 4-6. https://cwconference.web.uowm.gr/archives/1st_conference/moutafidou_bratitsis_article.pdf
Μπράτιτσης, Θ. (2015). Ψηφιακή Αφήγηση, Δημιουργική Γραφή και Γραμματισμός του 21ου Αιώνα. Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας, 55. Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. 15-19. https://impschool.gr/deltio-site/?p=90
Μπράτιτσης, Θ. (2021α). Καθοδηγούμενος σχεδιασμός ψηφιακών ιστοριών από μαθητές σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες, (1), 722-732. https://doi.org/10.12681/online-edu.3285
Μπράτιτσης, Θ. (2021β). Ψηφιακή Αφήγηση: Προσαρμογή δραστηριοτήτων σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες, 51-61. https://doi.org/10.12681/online-edu.3210
Ξέστερνου, Μ. (2013). Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση. Διεθνείς και ελληνικές πρακτικές. Παιδαγωγικός Λόγος (1), 39-60. https://www.plogos.gr/TEYXH/2013_1_pdf/3xesternou.pdf
Παπαγγελή, Α. & Αθανασοπούλου, Μ. (2012). H αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής αφήγησης και της ψηφιακής απεικόνισης στην προσχολική ηλικία. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5-7 Οκτωβρίου 2012. http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/2_Papaggeli_athanasopoulou.pdf
Πολίτης, Π. (2006). Γένη και Είδη του Λόγου, Αφήγηση.https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html
Σαμαρτζοπάνου, Ε., & Μπράτιτσης, Θ. (2022). «Τα μοτίβα της Φιόνας»: Μια Ψηφιακή αφήγηση που καλλιεργεί την έννοια του αλγορίθμου και εξυπηρετεί τη σωστή λήψη αποφάσεων από την Προσχολική Ηλικία. Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 0821-0834. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/5788/5499
Τσαπάρα, Μ. (2018). Από την ψηφιακή αφήγηση στα μικρά βιβλία: Μια σχέση αμφίδρομη. Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 189-192. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/4200
Ψώμος, Π., &Κορδάκη, Μ. (2016). Άμεσα και έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη των ψηφιακών αφηγήσεων. Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 359-367. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/3842
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)