open, digital, online, education, distance education

Προκλήσεις και καλές πρακτικές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της πανδημίας


Δημοσιευμένα: Απρ 10, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμόρφωση υποστήριξη
Ευαγγελία Μανούσου
https://orcid.org/0000-0003-3408-5084
Βασιλική Ιωακειμίδου
https://orcid.org/0000-0003-2262-9806
Σοφία Παπαδημητρίου
https://orcid.org/0000-0002-7708-106X
Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα
Περίληψη

Από τον Μάρτιο 2020 με το ξέσπασμα της πανδημίας ως και σήμερα, όπου η δια ζώσης εκπαίδευση δεν καθίσταται ακόμα εφικτή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο που κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτό το πολύ κρίσιμο διάστημα. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της εξαρχής προβλημάτισε και συνεχίζει να προβληματίζει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Κι αυτό γιατί η σωστή εφαρμογή της έγινε εμφανές στην πλειοψηφία των εμπλεκομένων ότι απαιτεί, όχι μόνο εξοικείωση με τα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά κυρίως σε βάθος γνώση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της. 

Το παρόν κείμενο εστιάζει στις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα -επίσημους φορείς αλλά και άτυπες ομάδες κοινοτήτων πρακτικής- με σκοπό να καλύψει το κενό αυτό γνώσης και εξοικείωσης ώστε να εγγυηθεί με αυτό τον τρόπο την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ποιες ήταν αυτές οι προσπάθειες και σε ποια ζητήματα εστίασαν; Ποια θεματικά πεδία που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση απασχόλησαν περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα αυτό το διάστημα; Ποιες πρακτικές επιμόρφωσης υιοθετήθηκαν και ποιοι προβληματισμοί αναδείχθηκαν; Τέλος, με τι εφόδια ενισχύθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει στο μέλλον, για να ενισχύσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, όταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα είναι πια επιβεβλημένη;

Μέσω της επιμορφωτικής διαδρομής που επιχειρείται στο παρόν κείμενο, η οποία φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αυτή την περίοδο ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη επιμόρφωση του υπουργείου παιδείας ενώ παράλληλα ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση πολλά σχετικά σεμινάρια και επιμορφώσεις, προβάλλονται στοιχεία που απαντούν στους παραπάνω προβληματισμούς, γεννούν όμως και νέους. Όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε δυναμικό πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alfavita (2021). Νέα εγκύκλιος για την επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταληκτική προθεσμία για δήλωση συμμετοχής η 31η Ιανουαρίου 2021. Έχουν ήδη υποβληθεί 77.023 αιτήσεις. Ανακτήθηκε στις 20 Φεβροαρίου, 2021 από https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/341954_epimorfosi-ekpaideytikon-nees-prothesmies-kai-77023-aitiseis
Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 20-48. Ανακτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου, 2020 από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/25506/21066.
Βαρσαμής, Ε. (2020). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση του Β1 επιπέδου ΤΠΕ, με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διπλωματική εργασία ΕΑΠ, 2020.
Βεργίδης, Δ. (1999). Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση. Στο Α. Κόκκος (Επιμ), Εκπαίδευση ενηλίκων: Σχεδιασμός, Οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων. Πάτρα: ΕΑΠ.
Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (2008). Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Καραλής, Δ. Βεργίδης, & Α. Καραλής (Επιμ.), Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων (B' εκδ., τομ. Γ, σ.σ. 135-152,165-167). Πάτρα: ΕΑΠ.
Burns, M. (2011). Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods. Washington DC: Education Development Center Inc. Ανακτήθηκε 6-3-2021 από: https://www.researchgate.net/publication/259440600_Distance_Education_for_Teacher_Training_Modes_Models_and_Methods
Carretero, S., Napierala, J., Bessios, A., Mägi, E., Pugacewicz, A., Ranieri, M.,Triquet, K., Lombaertz, K., Robledo-Bottecher, N., & Gonzalez-Vazquez, I. (2021). What did we learn from schooling practices during the COVID-19 lockdown, Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2760/135208, JRC123654.
Dede, C., Ketelhut, D.J., Whitehouse, P., Breit, L. & McCloskey, E.M. (2009). A Research Agenda for Online Teacher Professional Development. Journal of Education 60 (8). Ανακτήθηκε 13-11-2019 από: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022487108327554
EC, (2020). Coronavirus: online learning resources. Ανακτήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021 από https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en?fbclid=IwAR1ZOt86X58FWRrcmTWJdLaTlxD3Mxymud6dF5_WPsXo7dIpWi1MO-5CI04
Galaczi, E., Nye, A., Poulter, M. & Allen, H. (2018). Teacher professional Development. The Cambridge Assessment English Approach to Teacher Professional Development. UCLES. Ανακτήθηκε 9-1-2020 από: https://www.cambridgeenglish.org-teacher-professional-development.pdf
Κεσκινίδου, Αν. (2020). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διπλωματική εργασία ΕΑΠ, 2020.
Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο: Βασάλα Π., Γκιόσος Ι., Κουτσούμπα Μ., Λιοναράκης Α., Ξένος Μ., Παναγιωτακόπουλος Χ. Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση - Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές. Πάτρα: Ε.Α.Π.
Λιοναράκης, Α., Μανούσου,Ε., Χαρτοφύλακα, Α.Μ,, Παπαδημητρίου, Σ., και Ιωακειμίδου, Β. (2020).Διακήρυξη για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εκπαίδευση, ενεργός πολίτης και δημοκρατικές αξίες.Στο Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 16 (1) doi.org/10.12681/jode.23741
Μανούσου, Ε., Χαρτοφύλακα, Τ., Ιωακειμίδου, Β., Παπαδημητρίου, Σ., & Καραγιάννη, Ε. (2020). Κοινότητες Πρακτικής και Κοινότητες Μάθησης. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βασικές αρχές και εφαρμογές. Στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC): «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση». Ανακτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου, 2021 από https://drive.google.com/file/d/1AjDBgbUhmX4kzHrcENF_X1oqie7VGSLb/view
Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτική Πολιτική στην Ελλάδα. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πάτρα: Ε.Α.Π.
Μιχαηλίδης, Γ. (1999). Νέες παράμετροι στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου εκπαίδευση. Πρακτικά συνεδρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος. Ανακτήθηκε 5-2-2020 από: http://impschool.gr/deltio-site/?p=938
Μπαγάκης, Γ., (2012). Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ISBN 978-960-99912-8-5
Μπίκος, Κ. (2014). Η εξ αποστάσεως /ηλεκτρονική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια καινοτομία που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Ανακτήθηκε από: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19604
Νάσαινας, Γ. Σ. (2010). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. Αθήνα: Μπατσιούλας.
Παπαδημητρίου, Σ., Λιοναράκης Α., (2011). Προς μια Στρατηγική Προοπτική στην Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανοικτών Πανεπιστημίων. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.) 6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, PROCEEDINGS. Ανακτήθηκε 24 Μαρτίου, 2021 από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/705
Παπαδημητρίου, Σ., (2020). Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 49-66. doi:https://doi.org/10.12681/jode.24560
Παπαναούμ , Ζ. (2008). Για ένα καλύτερο σχολείο: Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πρακτικά διημερίδας για την Εκπαίδευση και την ποιότητα στο ελληνικό σχολείο, Αθήνα. Ανακτήθηκε 20-1-2020 από: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/369/105.pdf
Smith, P. (2003). Workplace Learning and Flexible Delivery. Review of Educational Research. Vol. 73, No. 1. Διαθέσιμο στο: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.3020&rep=rep1&type=pdf
Τζιμόπουλος, Ν. & Αγγελόπουλος, Π. (2020). Διημερίδα: Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης. Η επόμενη μέρα. 30-31 Μαΐου. Ανακτήθηκε από: https://elearnconf.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/37/2020/07/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A.pdf
Χαρτοφύλακα, Α. Μ. (2012). Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας περιεχομένου (Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Unesco, (2020). Distance learning solutions. Ανακτήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021 από https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)