Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Συνεργατική Εκπαίδευση eTwinning Διδακτική των Μαθηματικών Τέχνη
Γεωργία Τζήλου
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα-δράση στοχεύει στη μελέτη μεθόδου συνεργατικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης αξιοποιώντας την Τέχνη, τα ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική των Μαθηματικών και την εκπαιδευτική κοινότητας μάθησης «eTwinning»». Μέσα από την κοινότητα μάθησης 4 σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές συνεργατικά υλοποιούν δράσεις και ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες Η έρευνα-δράση είχε διάρκεια 4 μηνών και εντάχθηκε στις καινοτόμες δράσεις, που υλοποίησε η σχολική μονάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκαν η αποτελεσματικότητα των συνεργατικών μεθόδων της συμπληρω-ματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στην κοινότητα μάθησης «eTwinning» και η συμβολή της Τέχνης στην καλλιέργεια και την άσκηση της μαθηματικής σκέψης. Τα συμπεράσματα ήταν θετικά ως προς την εφαρμογή της στην Α/θμια με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών στη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεωργία Τζήλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

           Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

           Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής

           και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Μεταπτυχιακό: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σπουδές στην Εκπαίδευσης-Επιστήμες της Αγωγής

 

Αναφορές
Αρβανίτη, Ε., (2013). Επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματκή μάθηση στο νέο σχολείο. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «Εκπαιδευτικός Κύκλος» Vol 1 (N 1), 8-29. Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2018, από http://journal.educircle.gr/images/teuxos/2013/1/teuxos1_1.pdf
Αναστασιάδης, Π. (2017). «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology. Vol. 13 (N 1), 88-128, doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.14057.
Βασάλα, Π. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Στο Α Λιοναράκης (επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσμοί και λειτουργίες, (σελ. 53-80). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Ανακτήθηκε 5 Δεκεμβρίου 2017, από https://www.slideshare.net/metkous/ss-13479047
Γαρίου, Α. (2015). Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «Αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-έρευνα δράσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πάτρα:ΕΑΠ/
Γιωτόπουλος, Γ. Δημακόπουλος, Ν, Παγανιά, Γ., Πέττα, Ε. (2017). eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη. Στο Γλέζου, Κ., Κολτσάκης, Β., Τζιμόπουλος, Ν., και Λούβρης, Α., (Επιμ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», 24 - 26 Νοεμβρίου, (σσ. 74-81). Ανακτήθηκε 29 Αυγούστου 2018, από https://www.academia.edu/37306362/eTwinning_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%A0%CE%95_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B7
Ζόμπολας, Α., Μανούσου, Ε. (2011). Μουσειακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης, Τομ. 6, (σελ.114-124). Ανακτήθηκε 18 Ιανουαρίου 2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/708/720
Kaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53, 99-68 Ανακτήθηκε 15 Ιουνίου 2018, από: https://www.slideshare.net/Twittercrisis/kaplan-and-haenlein-2010-social-media.
Κόκκος, Α. (2015). Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία». Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Επιμ.) Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα, 2-5 Οκτωβρίου 2015. Ανακτήθηκε 16 Απριλίου 2018, από http://www.iep.edu.gr/el/arts-arxeio/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-paidagogikes-proseggiseis-sto-sxoleio-tou-21ou-aiona
Κολέζα, Ε. (2014). Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει. Μπορεί να υπάρξει; Στο Αργυροπούλου, Μ., Κολέζα Ε., και Τσιόκανος, Α. (Επιμ.). 3ο Διεθνές Συνέδριο Schools as Learning Organizations - Η Σχολική Μονάδα ως ένας «Οργανισμός που μαθαίνει» – Προσεγγίσεις και Εφαρμογές, 12 – 14 Σεπτεμβρίου 2014 (σσ. 14-30). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
Κοταρίνου, Π., Σταθοπούλου, Χ. (2015). «Είναι ο κόσμος μας Ευκλείδειος;» : Διδάσκοντας Γεωμετρία σε μαθητές Β’ Λυκείου με τεχνικές «Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση» ». Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Επιμ.), Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα, 2-5 Οκτωβρίου 2015. Ανακτήθηκε 16 Απριλίου 2018, από http://www.iep.edu.gr/el/arts-arxeio/synedrio-texni-ekpaidefsi-didaktikes-kai-paidagogikes-proseggiseis-sto-sxoleio-tou-21ou-aiona
Creswell (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
Λάζαρη, Κ. Μουζάκης, Χ., Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.) 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, «Καινοτομία και Έρευνα» 7 - 8 Νοεμβρίου Αθήνα Τόμος 8 (Αρ. 3), (σσ. 66 - 77). Ανακτήθηκε 12 Μαίου 2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54
Λαλαζήση, Χ., Αργύρη, Π. (2013). Η διδακτική μεθοδολογία μιας ερευνητικής εργασίας ως παράγοντας διαμόρφωσης στάσεων και βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών για το μάθημα της Γεωμετρίας. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου 2018, από http://www.enedim.gr/index.php/el/2015-12-04-00-05-16/praktika-synedrion-2
Λιοναράκης Α., (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης, (σελίδες 7 – 41). Αθήνα: Προπομπός.
Ματσαγγούρας, Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Για το καθημερινό μάθημα και τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Μαστόρη, Μ. (2017). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (2011). Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό. Τόμος Γ «Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση». Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα
Μίμινου, Α., Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο Α.
Λιοναράκης, (Επιμ.). 7ο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση « Μεθοδολογίες μάθησης», Τόμ.7, (Αρ. 2Α), 78-90. Ανακτήθηκε 12 Μαίου 2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/580.
Παπαδημητρίου, Σ. (2014). Ο ρόλος του καθηγητή - συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού Υποστήριξής του σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. (Διδακτορική Διατριβή). ΕΑΠ
Παπαδημητρίου, Σ. (2016). Γιατί βίντεο στο σχολείο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αναδεικνύοντας Γέφυρες Επικοινωνίας Ανάμεσα στη Διδακτική και την Τέχνη στο Σύγχρονο σχολείο». 10-12 Ιουνίου, Σύρο.
Παπαδογιαννάκη, Α. (2012). Η αξιοποίηση των Τεχνών στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο σχολείο: Ένα παράδειγμα και μια πρόταση. Στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Θεωρία Πράξεις και Προεκτάσεις», 9-11 Νοεμβρίου, Καλαμάτα. Ανακτήθηκε 1 Ιουλίου 2018, από http://www.hms.gr/?q=taxonomy/term/7,118
Παπουτσάκη, Κ. Ευαγγελοπούλου, Α. Βαφειάδου, Ν. Ζησοπούλου, Α. Καλαιτζάκη, Α. Κανερνή, Δ. Καρπάτση, Χ. Λιβαθινού, Σ. Μιχαλάρου, Κ. Ναούμ, Φ. Παρταλά, Δ. Τριανταφύλλου, Σ. Τσιγγερλιώτη, Α. (2015). Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την συνεργασία σχολείων. «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». Συνεργασία σχολείων, μαθητών για τη δημιουργία κοινής ιστορίας στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning. Στο Τζιμόπουλος, Ν., και Λούβρης, Α., (Επιμ.), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών και της Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα», 13 - 15 Νοεμβρίου, (σσ. 247 - .256). Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2018, από http://www.etwinning.gr/images/praktika2016/eTwinning_praktika_3rd_2016.pdf
Παρασκευάς, Μ. (2015). Προλεγόμενα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα». Πάτρα Ανακτήθηκε 1 Ιουνίου 2018, από http://www.etwinning.gr/2016-06-27-10-12-4
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, (2018). Ανακτήθηκε 1 Ιουνίου 2018, από https://www.sch.gr
Σολωμονίδου, Χ. (2002). «Συνεργατική Μάθηση με την Χρήση των Τ.Π.Ε.: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση της ΕΤΠΕ, Ρόδος. Ανακτήθηκε 30 Μαίου, 2018 από http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe190.pdf
Slavin, R, (2015). Cooperative learning in elementary schools. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, Vol. 43, (N.1), 5-14, doi /abs/10.1080/ 03004279. 2015. 963370.
Thongmak, M. (2013). "Social Network System in Classroom: Antecedents of Edmodo. Journal of e-Learning and Higher Education, Vol. 2013 (2013), 1-15, doi: 10.5171/2013.657749. Ανακτήθηκε 18 Ιουνίου 2018, από https://ibimapublishing.com/articles/JELHE/2013/657749/
Gelineau, R. P. (2012).Integrating the Arts Across the Elementary Curriculum. 2nd Edition. United Stated of America :Wadsworth.
Χονδρογιάννη, Ι. (2015). Η εφαρμογή της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πάτρα: ΕΑΠ.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)