Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης των περιβαλλόντων Webex και e-Class την περίοδο της πανδημίας Covid-19.


Δημοσιευμένα: Sep 3, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Προσχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση Webex e-Class Ρόλος γονέων Δυσκολίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Γεωργία Θεοδωρος Τζήλου
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα-δράση στοχεύει στη μελέτη εφαρμογή της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Cisco Webex και e-Class αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Η έρευνα-δράση είχε διάρκεια 1 μήνα και τα συμπεράσματα ήταν θετικά ως προς την εφαρμογή της στην προσχολική εξΑΕ με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών στη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με τα συμβατά μέσα διδασκαλίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι για να είναι θετικά τα αποτελέσματα πρέπει οι γονείς αφενός να έχουν διάθεση να αναμειχθούν στην εκπαιδετική διαδικασία και αφετέρου να γνωρίζουν επαρκώς υπολογιστές. Προϋποτίθεται βεβαίως και η επαρκής κατάκτηση του εκπαιδευτικού στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και η επιλογή της σωστής παιδαγωγικής προσέγγισης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικού. Τέλος, για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δράσεων είναι απαραίτητη η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς καθώς και η υποστήριξή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεωργία Θεοδωρος Τζήλου

Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

           Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

           Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής

           και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Μεταπτυχιακό: Τμήμα Σπουδές στην Εκπαίδευση

 

 

Σοφία Παπαδημητρίου

Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ

Αναφορές
Βασάλα, Π. (2007) «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση και ο "Φορητός των 100$"». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 4-6 Μαΐου 2007, Σύρος
Βασάλα, Π. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Στο Α Λιοναράκης (επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσμοί και λειτουργίες, (σελ. 53-80). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Βοσνιάδου Σ.,(2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης Υπόστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αθήνα: Gutenberg.
Βρυνιώτη, Κ, (2007). «Σχολική ένταξη και Οικογένεια: Μία ερευνητική προσέγγιση των εμπειριών των παιδιών στην αφετηρία της σχολικής ζωής, τη σκοπιά των γονέων». Επιστήμες της Αγωγής, 2, Αθήνα, 67-89
Gallagher, P. A., Rhodes, C. A., & Darling, S. M. (2004). Parents as professionals in early intervention: A parent educator model. Topics in Early childhood Special Education, 24 (1), 5-13.
Γαρίου, Α. (2015). Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «Αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-έρευνα δράσης. (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πάτρα:ΕΑΠ
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ζαχαράκη, Δ. (2015). Ο Ρόλος και η συμμετοχή των γονέων παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς εκπαιδευτικών: https://www.researchgate.net/publication/323987155_O_ROLOS_KAI_E_SYMMETOCHE_TON_GONEON_PAIDION_ME_IDIAITERES_EKPAIDEUTIKES_ANANKES_STEN_EKPAIDEUTIKE_DIADIKASIA_APO_PLEURAS_EKPAIDEUTIKON
Κάντζου, Ν., Μελιάδου, Ε. (2009). Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και τα μαθηματικά. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τ. (71), σσ. 108-113. Αθήνα: Δίπτυχο
Kaffash H. R. et al., 2010. A Close Look In To Role Of Ict In Education. International Journal of Instruction: Vol.3, No.2, pp: 64-82, Available at http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2010_2_4.pdf
Coleman, M. & Wallinga, (2000). Teacher Training in Family Involvement. An interpersonal approach. Childhood Education. 76 (2), 76-81
Cohen, L., Manion, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Creswell (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
Λιοναράκης Α., (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.,) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης, (σσ.7 – 41). Αθήνα: Προπομπός.
Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μια Ποιοτική Προσέγγιση Σχεδιασμού Διδακτικού Υλικού. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 33-52). Αθήνα: Προπομπός
Μάνεσης, Δ., «Ο ρόλος και η επίδραση των Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση», Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τ 68, σσ. 98-102, Μάρτιος-Απρίλιος 2009.
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (2011α). Βασικό επιμορφωτικό υλικό. Τόμος Α: Γενικό Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μίμινου, Α., Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ.), 7ο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Μεθοδολογίες μάθησης», Τόμ.7, (Αρ. 2Α), 78-90. Ανακτήθηκε 12 Μαίου 2018, από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/580.
Νινιού, Σ. Τζήλου, Γ. Ξαφάκος, Σ. (2015). Διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού «Γλαύκος και Ίρις» με τη χρήση συμβατικών και μη συμβατικών μέσων διδασκαλίας. Στο Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Ψ., Τεμπρίδου, Α.(Επιμ.), 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.Ρ. –Δ.Π.Θ. Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης, 16, 17-18 Οκτωβρίου 2015 (σσ. 77-84). Αλεξανδρούπολη: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαθέσιμο στο http://omep.gr/images/sinedria/2015/OMEP_DUTH_TOMOS_B.pdf
Olson J. (2000). Trojan horse or teacher’s pet? Computers and the culture of the school. Journal of Curriculum Studies, 32 (1), 1-8
Παπαδημητρίου, Σ. (2014). Ο ρόλος του καθηγητή - συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού Υποστήριξής του σε περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή. ΕΑΠ
Παπαδημητρίου, Σ. (2016). Γιατί βίντεο στο σχολείο. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου «Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο». 10-12 Ιουνίου 2016 (σσ. 697-711). Τόμος Β΄ Ars Libri Α΄ έκδοση, 2019, ISBN: 978-618-82634-9-9
Παπαδημητρίου, Σ, (2018). Σχολική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Μελέτες περίπτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα». 20-22 Απριλίου 2018 (σσ. 85-98). Αθήνα
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2013). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Τόμος Α΄ και Β΄. Αθήνα: Παρασκήνιο.
Σοφός, Α., Κώστα, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/182/8/whole_book_final_pdf.pdf
Στασινός, Δ. (2013). Η ειδική εκπαίδευση το 2020. Για μια συμπεριληπτική ή ολικήεκπαίδευση στο νέο- ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα:Παπαζήση.
Χατζηγιάννη, Μ. (2003). Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Αγωγή. Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού. Τ. 20, σσ. 134-137. Αθήνα: Ωρίων
Yoder, J. & Lopez, A. (2013). Parent’s Perceptions of Involvement in Children’s
Education. Findings from a Qualitative study of Public Housing Residents. Child
and Adolescents Social Work Journal. 30 (5), 415 – 433
Yoder, J. & Lopez, A. (2013). Parent’s Perceptions of Involvement in Children’sEducation. Findings from a Qualitative study of Public Housing Residents. Childand Adolescents Social Work Journal. 30 (5), 415 – 433
Yelland, N. (2001). Teaching and learning with information and communication technologies (ICT) for numeracy in the early childhood and primary years of schooling. Research and Evaluation Branch International Analysis and Evaluation Division Department of Education. Training and Youth Affairs.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)