Ο Δανός αρχαιολόγος Peter O. Brondsted στην Πρέβεζα


Δημοσιευμένα: Ιαν 31, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία της Πρέβεζας Πληροφορίες Περιηγήσεις Περιηγητές
Νίκος Δ. Καράμπελας
Περίληψη
Το άθρο αναφέρεται στο ταξίδι του Δανού αρχαιολόγου Peter O. Brondsted και της ακολουθίας του  στην Πρέβεζα, τον Αύγουστο του 1810.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νίκος Δ. Καράμπελας
οικονομολόγος, αναλυτής, συγγραφέας
Αναφορές
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Σ.Π. Ιστορία του Αλή Πασά του Τεπελενλή συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού, Αθήνα 1895.
BRONDSTED, P.O. Interviews with Ali Pacha of Joanina in the autumn of 1812; with some particulars of Epirus, and the Albanians of thw present day, edited with an introduction by Jacob Isager, The Danish Institute at Athens, Αθήνα 1999.
DUPRE, L. Voyage a Athenes et a Constantinople, ομοιοτυπία της αρχικής έκδοσης με εισαγωγή των Ευσταθίου Ι. Φινόπουλου και Dr. Christine Peltre, Εκδόσεις Porto Leone, Αθήνα 1993.
HALLERSTEIN, H.H. "...und die Erde gebar ein Lacheln". Der erste deutsche Archaologe in Griechenland, Μόναχο 1983.
HUGHES, T.S. Travels in Sicily, Greece and Albania, Λονδίνο 1820.
LEAR, E. Journals of a Landscape Painter in Albania & Illyria, London 1851.
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σ.Β., Η πολεοδομική εξέλιξη και η αρχιτεκτονική της Πρέβεζας, από το λεύκωμα Νικόπολις-Πρέβεζα, εκδόσεις Έργον, Πρέβεζα 1994.
POUQUEVILE, F.C.H.L., M.D., Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thessaly, London 1820.
STACKELBERG, O.M., La Grece. Vues pittoresques et topographiques dessinees par O.M. Baron de Stackelberg, Παρίσι 1834.
ΣΤΑΘΗΣ, Γ.Δ. Η Ήπειρος 1805-1810 από το ημερολόγιο του Άγγλου περιηγητή William Leak, Αθήνα 1976.
Travels in Greece, compiled from the best authorities, for the society for promoting the united and scriptural education of the poor of Ireland, printed by P. Dixon Hardy, Kildare-Place, Dublin, x.x. [1825].
WUNSCHE, R. "Καλύτερα πολίτης της Ελλάδας παρά κληρονόμος του θρόνου". Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' και η Ελλάδα, από το: Αθήνα - Μόναχο. Τέχνη και Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα 2000.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)