Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Coping strategies, perceived threat and sources of social support in adults during COVID-19 pandemic


Published: Feb 5, 2022
Keywords:
Covid-19 pandemic coping strategies denial perceived threat positive reframing self-distraction social support
Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου
https://orcid.org/0000-0001-6225-6085
Esther Greenglass
https://orcid.org/0000-0001-9860-9639
Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος
https://orcid.org/0000-0001-8990-3254
Γεώργιος Χρούσος
https://orcid.org/0000-0002-3098-5264
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
https://orcid.org/0000-0001-7635-1956
Γιάννης Τούντας
https://orcid.org/0000-0003-2439-8087
Abstract

This study examines the coping strategies, perceived threat and the sources of social support reported by adults after the COVID-19 restriction measures in Greece. It is the Greek contribution to an international study that is conducted in a number of European countries and USA, Canada, China, Israel etc. The sample of the Greek study consisted of 2.137 (1.617 men and 518 women) adults (almost 65% was between 18 and 40 years old). The participants completed questionnaires on psychosomatic health and behaviour. In this paper the results regarding the coping strategies were presented using the scale of Carver (1997), as well as the following scales: Social Support (Caplan et al., 1980), Avoidance/Positive Behaviors (Greenglass, 2019) and Coronavirus Threat Scale (Marjanovic et al., 2013). Initial results showed that a large percentage of the sample reported coping strategies that led to emotion regulation and problem solving. Emotion regulation and avoidance behaviours were statistically significant predictors of perceived theat. Moreover, analysis showed statistically significant gender differences in these three coping strategies, with men reporting more frequent use of those. It was also found that participants with lower education reported the denial strategymore frequently. Implications of the results in view of the recent models of coping strategies in times of crisisare discussed.

Article Details
  • Section
  • SPECIAL SECTION
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ahmad, M. M., & Al Nazly, E. K. (2014). Hemodialysis: Stressors and coping strategies. Psychology, Health & Medicine, 20(4), 477-487. https://doi:10.1080/13548506.2014.952239
Ahmad, M.-M., Daken, L., & Ahmad, H. (2013). Quality of life for patients in medical-surgical wards. Clinical Nursing Research, 23. https://doi.org/10.1177/1054773813519470
Alatawi, Y., Alshehri, F. S., Alhifany, A. A., Alharbi, A., & Alghamdi, B. S. (2020). Health literacy, perceived threat, and posttraumatic stress disorder during the COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 3147-3153. https://doi.org/10.2147/RMHP.S290181
Antoniou, A.-S., & Armaou, M. (2016). Investigating teachers' well-being and the role of resilience. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), Coping, Personality and the Workplace. Responding to Psychological Crisis and Critical Events (pp. 177-191). Gower Publishing Company.
Antoniou, A.-S., & Dalla, M. (2011). Mental health and unemployment: The coping perspective. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), New Directions in Organizational Psychology and Behavioral Medicine (pp. 329-351). Gower Publishing Company.
Antoniou, A.-S., Polychroni, F., & Kotroni, C. (2009). Working with students with special educational needs in Greece: Teachers’ stressors and coping strategies. International Journal of Special Education, 24(1), 100-111.
Babore, A., Lombardi, L., Viceconti, M. L., Pignataro, S., Marino, V., Crudele, M., Candelori, C., Bramanti, S. M. & Trumello, C. (2020). Psychological effects of the COVID-2019 pandemic: Perceived stress and coping strategies among healthcare professionals. Psychiatry Research, 293. https://doi:10.1016/j.psychres.2020. 113366
Brus, H. L. M., van de Laar M. A. F. J., Taal, E., Raskel, J. J., & Wiegman, O.(1998).Effects of patient education on compliance with basic treatment regimens and health in recent onset active rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases, 57,146-151. http://dx.doi.org/10.1136/ard.57.3.146
Caplan, R. D., Cobb, S., French, J. R. P. Jr., Van Harrison, R., & Pinneau, S. R. Jr. (1980). Job demands and worker health: Main effects and occupational differences. Ann Arbor, MI: Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the Self-Regulation of Behavior. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139174794
Dempsey, M., Overstreet, S., & Moely, B. (2000). “Approach” and “avoidance” coping and PTSD symptoms in inner-city youth. Current Psychology, 19(1), 28-45. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s12144-000-1002-z
Ferguson, K., Mang, C., & Frost, L. (2017). Teacher stress and social support usage. Brock Education Journal, 26 (2), 62-86. http://dx.doi.org/10.26522/brocked.v26i2.606
Fluharty, M, & Fancourt, D. (2021). How have people been coping during the COVID-19 pandemic? Patterns and predictors of coping strategies amongst 26,016 UK adults. BMC Psychology, 15(1), 107. https://doi/10.1016/j.socscimed.2021.113958
Fu, W., Wang, C., Zou, L., Guo, Y., Lu, Z., Yan, S., & Mao, J. (2020). Psychological health, sleep quality, and coping styles to stress facing the COVID-19 in Wuhan, China. Translational Psychiatry, 10(1). https://doi.org/10.1038/s41398-020-00913-3
Gázquez Linares, J. J., Molero Jurado, M. D. M., Martos Martínez, Á., Jiménez‐Rodríguez, D., & Pérez‐Fuentes, M. D. C. (2021). The repercussions of perceived threat from COVID‐19 on the mental health of actively employed nurses. International Journal of Mental Health Nursing, 30(3), 724-732. https://doi.org/10.111 1/inm.12841
Gold, D. T., & McClung, B. (2006). Approaches to patient education: Emphasizing the long-term value of compliance and persistence. The American Journal of Medicine, 119(4A), 32S-37S. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.12.021
Greenglass, E. R. (2019, July). Plan ahead: Coping with stress. Paper presented at the 40th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) Palma de Mallorca, Spain.
Greenglass, E. R., & Fiksenbaum, L. (2009). Proactive coping, positive affect, and well-being. European Psychologist, 14(1), 29-39. http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040.14.1.29
Greenglass, E., Marjanovic, Z., & Fiksenbaum, L. (2013). The impact of the recession and its aftermath on individual health and well-being. In A.-S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.), The Psychology of the Recession on the Workplace (pp. 42-58). Edward Elgar Publishing.
Gurvich, C., Thomas, N., Thomas, E. H., Hudaib, A., Sood, L., Fabiatos, K., Sutton, K., Isaacs, A., Arunogiri, S., Sharp, G. & Kulkarni, J. (2020). Coping styles and mental health in response to societal changes during the COVID-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry. https://doi.org/10.1177/0020764020961790
Harper, C. A., Satchell, L. P., Fido, D., & Latzman, R. D. (2020). Functional fear predicts public health compliance in the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00281-5
Huang, L., Xu, F. M., & Liu, H. R. (2020). Emotional responses and coping strategies of nurses and nursing college students during COVID-19 outbreak. https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20031898
Koronaiou, P., & Antoniou, A.-S. (2017). Investigating burnout/occupational stress in relation to emotional intelligence and coping strategies in Greek nurses. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 1, 38-51.
Killgore, W. D., Taylor, E. C., Cloonan, S. A., & Dailey, N. S. (2020). Psychological resilience during the COVID-19 lockdown. Psychiatry Research, 291(1), 113216. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113216
Kim, J. H., Shim, Y., Choi, I., & Choi, E. (2021). The role of coping strategies in maintaining well-being during the COVID-19 outbreak in South Korea. Social Psychological and Personality Science. https://doi.org/10.1177%2F1948550621990595.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Coping and adaptations. In W. D. Gentry (Ed.), Handbook of Behavioural Medicine (pp. 282-325). The Guilford Press.
Li, Y. and Peng, J. (2020). Coping strategies as predictors of anxiety: Exploring positive experience of Chinese University in health education in COVID-19 pandemic. Creative Education, 11, 735-750. https://doi.org/10.4236/ce.2020.115053.
Lima, C. K. T., de Medeiros Carvalho, P. M., Lima, I. D. A. A. S., de Oliveira Nunes, J. V. A., Saraiva, J. S., de Souza, R. I., da Silva, C. G. L. & Neto, M. L. R. (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry Research, 287 (112915), 1-2. https://doi.org/10.1016/j.psychr es.2020.112915
Macintyre, P. D., Gregersen, T., & Mercer, S. (2020). Language teachers’ coping strategies during the COVID-19 conversion to online teaching: Correlations with stress, wellbeing and negative emotions. System, 94. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.system.2020.102352
Mariani, R., Renzi, A., Di Trani, M., Trabucchi, G., Danskin, K., & Tambelli. R (2020). The impact of coping strategies and perceived family support on depressive and anxious symptomatology during the Coronavirus pandemic (COVID-19) lockdown. Frontiers Psychiatry, 11, 587724. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.587724.
McGuckin, M., Waterman, R., Porten, L., Bello, S. Caruso, M., Juzaitis, B. Krug,E., Mazer, S. &, Ostrawski, S. (1999). Patient education model for increasing handwashing compliance. American Journal of Infection Control, 27(4), 309-314. https://doi.org/10.1016/s0196-6553(99)70049-0
Morales-Rodríguez, F. M. (2021). Fear, stress, resilience and coping strategies during Covid-19 in Spanish university students. Sustainability 2021, 13, 5824. https://doi.org/10.3390/su13115824
Paredes, M. R., Apaolaza, V., Fernandez-Robin, C., Hartmann, P., & Yañez-Martinez, D. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on subjective mental well-being: The interplay of perceived threat, future anxiety and resilience. Personality and Individual Differences, 170, 110455. https://doi.org/10.1016/j.paid .2020.110455.
Park, C. L., Russell, B. S., Fendrich, M., Finkelstein-Fox, L., Hutchison, M., & Becker, J. (2020). Americans’ COVID-19 stress, coping, and adherence to CDC guidelines. Journal of General Internal Medicine, 35(8), 2296-2303. https://doi.org/10.1007/s11606-020-05898-9
Polizzi, C., Lynn, S. J., & Perry, A. (2020). Stress and coping in the time of COVID-19: Pathways to resilience and recovery. Clinical Neuropsychiatry, 17(2), 59-62. https://doi.org/10.36131/
Rogowska, A. M., Kuśnierz, C., & Bokszczanin, A. (2020). Examining anxiety, life satisfaction, general health, stress and coping styles during COVID-19 Pandemic in Polish sample of University Students. Psychology Research and Behavior Management, 13, 797-811. https://doi.org/10.2147/prbm.s266511
Salman, M., Asif, N., Mustafa, Z. U., Khan, T. M., Shehzadi, N., Hussain, K., Tahir, H., Raza, M.H., & Khan, M. T. (2020). Psychological impact of COVID-19 on Pakistani University students and how they are coping. https://doi.org/10.1101/2020.05.21.20108647
Schwarzer, R., & Knoll, N. (2003). Positive coping: Mastering demands and searching for meaning. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 393-409). American Psychological Association.
Shanahan, L., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Murray, A. L., Nivette, A., Hepp, U., Ribeaud, D. &, Eisner, M. (2020). Emotional distress in young adults during the COVID-19 pandemic: Evidence of risk and resilience from a longitudinal cohort study. Psychological Medicine, 1-10. https://dx.doi.org/10.1017%2FS003329172000241X.
Song, K., Xu, R., Stratton, T. D., Kavcic, V., Luo, D., Hou, F., Bi, F., Jiao R., Song, K., & Jiang, Y. (2020). Sex differences and psychological stress: responses to the COVID-19 epidemic in China. https://doi.org/10.1186/s12889-020-10085-w
Umucu, E., & Lee, B. (2020). Examining the impact of COVID-19 on stress and coping strategies in individuals with disabilities and chronic conditions. Rehabilitation Psychology, 65(3), 193-198. https://psycnet.apa. org/doi/10.1037/rep0000328.
Usher, K., Durkin, J., & Bhullar, N. (2020). The COVID‐19 pandemic and mental health impacts. International Journal of Mental Health Nursing, 29(3), 315-318. https://doi.org/10.1111/inm.12726
Viseu, J. N., Jesus, S. N., Leal, A. R., Dos Pinto, P. S. L. G., Ayala-Nunes, L., & Matavelli, R. D. (2019). Coping and social support as moderators: Relationship between financial threat and negative psychological outcomes. Current Psychology. https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-0157-z
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729
Yamada, M., Sekine, M., &Tatsuse, T. (2019). Psychological stress, family environment, and constipation in japanese children: The toyama birth cohort study. Journal of Epidemiology, 29(6), 220-226. https://doi.org/10.2188/jea.je20180016
Ye, Z., Yang, X., Zeng, C., Wang, Y., Shen, Z., Li, X., & Lin, D. (2020). Resilience, social support, and coping as mediators between covid‐19‐related stressful experiences and acute stress disorder among college students in China. Applied Psychology: Health and Well-Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12211
Vigna, L., Brunani, A., Brugnera, A., Grossi, E., Compare, A., Tirelli, S. Conti, D., Agnelli, G.M., Andersen, L.L., Buscema, M. & Riboldi, L. (2019). Determinants of metabolic syndrome in obese workers: gender differences in perceived ob-related stress and in psychological characteristics identified using artificial neural networks. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24, 73-81. https://doi.org/10.1007/s40519-018-0536-8
Vinothkumar, M., Arathi, A., Joseph, M., Nayana, P., Jishma, E. J., & Sahana, U. (2016). Coping, perceived stress, and job satisfaction among medical interns: The mediating effect of mindfulness. Industrial psychiatry journal, 25(2), 195–201. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_98_14
Vitulić, H. S., & Prosen, S. (2016). Coping and emotion regulation strategies in adulthood: specificities regarding age, gender and level of education. DrustvenaIstrazivanja, 1, 43-62. https://doi.org/10.55 59/di.25.1.03
Yeh, S. J., & Chou, H. (2007). Coping strategies and stressors in patients with hemodialysis. Psychosomatic Medicine, 69(2), 182-190. https://doi.org/10.1097/psy.0b013e318031cdcc
Zacher, H., & Rudolph, C. W. (2020). Individual differences and changes in subjective wellbeing during the early stages of the COVID-19 pandemic. American Psychologist. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ amp0000702