Τόμ. 6 Αρ. 1 (2013)

Δημοσιευμένα: 19.08.2022

Σε αυτό το διπλό τεύχος του Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο παρουσιάζεται μία ευρεία κλίμακα ερευνητικών προσεγγίσεων σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που καταλαμβάνουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα κεντρικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκείνα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο αυτοδύναμων projects, την επαγγελματική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων, αλλά και εκείνους τους ενδιάμεσους χώρους, όπου καθημερινά υλοποιούνται πολλές μορφές άτυπης εκπαίδευσης. Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν το ερευνητικό πεδίο παρατήρησης, μέτρησης ή /και εφαρμογής, η κλίμακα παρουσιάζει επίσης σημαντικό εύρος. Η γλώσσα και το κεντρικό ζητούμενο του γραμματισμού ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, η ιστορία, η λογοτεχνία, η καλλιτεχνική δημιουργία είναι μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται ως πεδία παρατήρησης και εφαρμογής. Ως προς τη θεώρηση, εναλλάσσονται η διαχρονία και η συγχρονία, εκπαιδευτικά ζητήματα που έχουν την ιστορική σημασία τους και εκπαιδευτικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής παιδαγωγικής συζήτησης. Σε πολλά από τα κείμενα προβάλλει ως καθοριστικός παράγοντας η δυναμική των νέων τεχνολογιών και των πολλαπλών μέσων κι εργαλείων, ως το κύριο χαρακτηριστικό των νέων περιβαλλόντων μάθησης. Από την μία πλευρά, αυτό είναι αναμενόμενο. Από την άλλη πλευρά, τα ζητήματα που τίθενται είναι πολύ πιο σύνθετα από την αρχική διαπίστωση και έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που ορίζεται ως μετασχηματισμός περιεχομένων, τρόπων και εργαλείων μάθησης/διδασκαλίας, αλλά και αντίληψης του κόσμου γύρω μας και επενέργεια επ’ αυτού. Η έννοια του μετασχηματισμού μας έχει απασχολήσει σε προηγούμενο τεύχος και θα μας απασχολήσει και σε επόμενο. Πολλά κείμενα, ακόμα και κάποια που δεν αναφέρονται ξεκάθαρα στο μετασχηματισμό, τον ενσωματώνουν ως τελικό αποτέλεσμα, όταν περιγράφουν τα προϊόντα μίας δράσης ή/και μία αλλαγή στάσης των ερευνητικών υποκειμένων (π.χ. στο πλαίσιο μίας έρευνας δράσης). Ως προς τις ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται, έχουμε επίσης μία ευρεία κλίμακα ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, μελέτες περίπτωσης, παρατήρηση, περιγραφή. Τέλος, παρουσιάζεται μία διδακτορική διατριβή, δείγμα της ευρύτητας των επιστημονικών πεδίων που ερευνώνται σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών των παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μία βιβλιοκρισία, δείγμα των εκπαιδευτικών προσπαθειών που καταβάλλονται από τους διδάσκοντες για μία εκπαίδευση που να αφορά όλους και που να υποστηρίζει την συνεκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων με ή χωρίς αναπηρία.

Δεν ντρέπομαι πια

Ασημίνα Τσιμπιδάκη