Το Δραματικό Έργο της Ελισάβετ Μοντζάν-Μαρτινέγκου


Anna Tabaki
Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται, με βάση την Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (Ζάκυνθος, 1801-1832), η ανασύσταση του χαμένου λογοτεχνικού και, κυρίως, του δραματουργικού της έργου: εικοσιδύο θεατρικά κείμενα, τα οποία φαίνεται να ανήκουν μάλιστα σε διαφορετικά είδη. Ανιχνεύονται οι αισθητικές επιδράσεις που δέχτηκε και αφομοίωσε μέσα από τις αναγνώσεις της, καθώς και οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί της που αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε, εμφανώς το κλίμα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της έρευνας στον Φιλάργυρο, το μοναδικό προσιτό, ώς σήμερα, κείμενο της· στο έργο αυτό απεικονίζεται με ενάργεια η οικογενειακή ζωή της Ζακύνθου, χωρίς να λείπουν και στοιχεία μιας ευρύτερης κοινωνικής κριτικής.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)