Ο Καζαντζάκης μεταφραστής του Πλάτωνα: Το αυτοείδωλο, ο εκλεκτικισμός του Victor Cousin και η προεξαγγελία της μεταγενέστερης ποιητικής.


Δημοσιευμένα: Feb 1, 2013
Αλεξάνδρα Ζερβού
Περίληψη
Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αλεξάνδρα Ζερβού

Η Αλεξάνδρα Ζερβού είναι Καθηγήτρια «Κλασικής Φιλολογίας και Παιδικής Λογοτεχνίας» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση.
Ενδιαφέροντα:                                                        • Αξιοποίηση της Λογοτεχνικής Θεωρίας στην Ομηρική Έρευνα (βλ. Το Παιχνίδι της Ποιητικής Δημιουργίας στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια για μια θεωρία της ομηρικής ποιητικής, Α. Καρδαμίτσα 2003 / «Jeux athléthiques – jeux de reception» στο Contests and Rewards in Homeric epics, 2007, σ. 28-54).
• Πρόσληψη και Χρήσεις των Κλασικών και του Λογοτεχνικού Μύθου (βλ. «Aspects of the Reception of Arclilochos:Translations, Readings and Uses» στο
Archilochos and his Age, (επιμ.: J. Petropoulos et alii), 2008, σ. 211-232 /«Η Οδύσσεια ανάμεσα στο Παραμύθι και το Μυθιστόρημα», επίμετρο στην Οδύσσεια, σε μετάφραση του 1932,Μαΐστρος 2005, σ. 482-541.
• Πρόσληψη του Ιστορικού και Πολιτισμικού Παρελθόντος στα βιβλία των παιδιών και των ενηλίκων (βλ. Jeux interdits des adolescents – jeux d’écriture
et d’ordinateur chez G. Grass, I. P. L., (επιμ.: J.Perrot) (υπό εκδ.) / «Σημειώσεις για την ανάγνωση ή Ευγένιος ο παρωδός», επίμετρο στο Ε. Τριβιζάς,Η τελευταία μαύρη γάτα, Μεταίχμιο 2012, σ. 362-383.
• Νεανική Λογοτεχνία και Παιδικό Βιβλία («The Spirit of A. Lindgren as Expressed in the Work and life of a
greek writer» στο Dossier – E. Trivizas candidate for the A. Lindgren Memorial Award, IBBY 2012, σ. 3-19 / «Η διασκευή ad usum delphini: Στοιχεία Ιστορίας και Θεωρίας» στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ, Παπαδόπουλος 2011, σ. 17-35.

Αναφορές
Platonis Opera, Tomus V: Tetralogia IX (Minos, Leges, Epinomis, Epistulae),Definitiones et Spuria. Recognovit brevique adno natione ctitica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii,E. typographeo Clarendoniano, 1907 [ανατύπωση 1976] / Platon, OEuvres complètes, ΧΙΙΙ, 2e partie:Dialogues suspects, ed. J. Souilhé (1930), Les Belles Lettres, 1989.

Platonis Opera, Tomus III: Tetralogia VII (Hippias Maior, Hippias Minor, Io, Menexenus).Recognovit brevique adnonatione critica
instruxit Ioannes Burnet, Oxonii, E typographeo Clerendoniano, 1907 [ανατύπωση 1976] / Plato,Ion: or on the Iliad, edited with introduction and commentary by Αlbert Rijksbaron, Brill, 2007

Plato’s Alcibiades, edited by N.Denyer, Cambridge, Cambridge University Press,2001.

Γ. Π. Σταματίου Ο Καζαντζάκης και οι Αρχαίοι, Αθήνα, 1983

Π.Μπην, Οκτώ κεφάλαια για τον Νίκο Καζαντζάκη,Καστανιώτης, 2007

Χ. Δ. Γουνελάς, «Πλατωνικές προεκτάσεις στον Τελευταίο Πειρασμό» στο Κ. Ε.Ψυχογυιός (επιμ.)., Ν. Καζαντζάκης, Το έργο και η πρόσληψή του. Πεπραγμένα διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 23-25 Απριλίου 2004 Hράκλειο Κρήτης, Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, 2006

Μ. Πασχάλης, «Η κυοφορία του Ζορμπά και οι τέσσερις μαίες του: Όμηρος, Πλάτωνας, Δάντης κ΄ Σαίξπηρ», Νέα Εστία, τχ. 1806
(Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη) (Δεκέμβριος 2007)

G. Steiner, «Η ερμηνευτική κίνηση», στο Μετά τη Βαβέλ, μετάφραση Γ. Ν. Κονδύλης,Scripta, 2004

J. P. Commeti, «Le Recul du texte, Herméneutique et traduction»,
Sud, τχ. 69/71 (1987)

Γ. Καζαντζάκη, Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι(1957), Καστανιώτης, 2007

Π.Ν. Τζερμιάς, «Αλληλοσυγκρουόμενα για τον Καζαντζάκη των Βαλκανικών πολέμων» στο Ο «πολιτικός» Ν. Καζαντζάκης. Αυτός ο άγνωστος διάσημος, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2010.

A. Berman, Pour une critique des traductions:J. Donne, Gallimard, 1995

Ομήρου Ιλιάς,Γ. Δ. Φέξης, 1911.

Ε. Αλεξίου – Γ. Στεφανάκης(επιμ.), Ν. Καζαντζάκης. Γεννήθηκε για τη δόξα,Καστανιώτης, 1983, σ. 83-105 (Αναδημοσίευση από Νουμά, τχ. 347 [7 του Θεριστή] 1909).

Ν. Καζαντζάκης, Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, εκδ.Π. Σταύρου, 1998 [1η έκδοση: τυπογραφείο Στ.Αλεξίου, 1909].

Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το Θέατρο, Μίλητος, 2005

C. Ritter, Neue Untersuchungen über Platon, Μόναχο 1910

Πλάτωνος Ίων, εισαγωγή Π.Καλλιγά, μεταφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Εκκρεμές, 2002

Πλάτωνος Ίων, εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Α. Ροζοκάκη, Επικαιρότητα 2008. Πλάτωνος Ίων, εισαγωγή-σχόλια Μ.Ι. Γιόση, μετάφραση Δ.Γ. Σπαθάρας, Εκδ. Εικοστού Πρώτου, 1998.

J. A. Lamm, «Schleiermacher as Plato Scholar», The Journal of Religion,τ. 80, τχ. 2 (2000)

O.euvres de Platon, traduites par Victor Cousin. (1825-1840, 13 τόμοι), V, Rey et Belhatte,Libreurs - éditeurs, 1851.

Ι. Θ. Κακριδής, «84 γράμματα του Καζαντζάκη στον Κακριδή», Νέα Εστία, τχ. 1211 (Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη) (Χριστούγεννα 1977)

W. Benjamin, «Die Aufgabe des Übersetzers» (1923), Gesammelte Schriften, τ. IV1,Suhrkamp, 1992

R. Argyropoulou,«La diffusion de la pensée de V. Cousin en Gréce au XIXe siécle», Rue Descartes, τχ. 51 (2006)

Ν. Καζαντζάκης, Ιστορία της Ρώσικης Λογοτεχνίας, Ελ. Καζαντζάκη, 1965

P. Leroux, Refutation de l’ éclectisme,MDCCCXXXIX, σ. 91· E. Lerminier, Lettres philosophiques adressées à un Berlinois, 1832

D. Kosztolányi, Ο Κλεπτομανής Μεταφραστής, μετάφραση Α. Σιδέρη, Άγρα, 2011.

F. Schleiermacher, «Methoden des Übersetzen» (1813) στο Sämtliche Werken, Βερολίνο,Reimer, 1938· G. Toury, In search of a Theory of Translation, Tel-Aviv University, 1980

Μ. Πασχάλης, ό.π.· Χ.Χ.Δ. Γουνελάς,«Η έννοια του ομοίου στις τραγωδίες του Καζαντζάκη» στο R. Beaton (επιμ.), Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011.

P. Bien, Καζαντζάκης: Η πολιτική του πνεύματος,μετάφραση Αθανάσιος Κ. Κατσικερός, τ. Β΄,Ηράκλειο Κρήτης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007.

Π. Πρεβελάκης, «Ο Καζαντζάκης – Βίος κ΄ Έργα», Ευθύνη (1977)

H. R. Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Gallimard, 1988

Συνομιλία Έκερμαν με τον Γκαίτε, μετάφραση Ν. Καζαντζάκης, Γ. Δ. Φέξης. 1911.

Ν. Καζαντζάκης, Επιστολές προς Γαλάτεια, Δίφρος, 1993

Κ. Α. Δημάδης, «Ο Ν. Καζαντζάκης πληροφορεί το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα για την εκτέλεση του Φ. Γκ. Λόρκα», Γ. Λαδογιάννη – Α. Μπενάτσης – Ε. Νικολουδάκη (επιμ.), Ευτυχισμός. Τιμή στον Ε. Καψωμένο, Ιωάννινα,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2010

Γράμμα 236, Νίκος Καζαντζάκης, Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, Αθήνα, Εκδόσεις Καζαντζάκη, 1984

S. Tomasella, L’ homo- érotisme en quête affective du même, Psychanalyse, 1998· Δ.Παπανικολάου, ««Αφεντικό, άνθρωπο δεν αγάπησα σαν εσένα.»: Ο Α. Ζορμπάς κ΄ η ποιητική της ομοκοινωνικότητας», στο Σ. Ν. Φιλιππίδης(επιμ.), Ο Καζαντζάκης τον 21ο αιώνα, Ηράκλειο Κρήτης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Φιλοσοφική Σχολή,2010

Les idées morales des interlocuteurs de Socrate dans les dialogues platoniciens de jeunesse,J. Vrin, 1979

Ν. Καζαντζάκης, Όφις και Κρίνο, Ελ.Καζαντζάκη, 2002

Α. Ζερβού, «Μεταφράζοντας Όμηρο:Ποικίλες Απαντήσεις σε Διαρκή Ερωτήματα»(επίμετρο), Οδύσσεια ανώνυμη μετάφραση 1932,Μαΐστρος, 2005

Φ. Κακριδής, «Η αρχαιότητα στα παιδικά μυθιστορήματα του Καζαντζάκη», στο Στ. Κακλαμάνης – Μ. Πασχάλης (επιμ.),Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στο Βυζαντινό και Νεοελληνικό μυθιστόρημα, Ηράκλειο Κρήτης,Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005

Μ. Σπανάκη, Ο Καζαντζάκης και η Παιδική Λογοτεχνία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου- Eκδόσεις Gutenberg, 2011

E. Nικολουδάκη,«Στα παλάτια της Κνωσού. Ένα μυθιστόρημα του
μεσοπολέμου», Διακείμενα, τχ. 12 (2010)

Ν. Καζαντζάκης, Κούρος στο Θέατρο– Τραγωδίες με Αρχαία Θέματα, Ελ. Καζαντζάκη,1964
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)