Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Introduction Knowing Oneself, Untranslatably: Paradoxes of Authenticity in an Age of Globalisation


Published: May 1, 2012
Keywords:
translatability translation language globalisation
Dionysios Kapsaskis
Abstract

No abstract (available).

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Dionysios Kapsaskis

Dionysios Kapsaskis is Senior Lecturer in Translation at the University of Roehampton, where he lectures on French literature, translation theory and audiovisual translation. His recent publications include articles on translation and globalisation, and on the aesthetic and political aspects of film subtitling. In his current research, he examines the work of the French author Marguerite Yourcenar from the double vantage point of poststructural literary criticism and twentieth-century existentialism.

References
Adorno, Theodor W. The Jargon of Authenticity. Trans. Knut Tarnowski and Frederic Will. London and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1973.
Berman, Antoine. L’Épreuve de l’étranger: culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Paris: Gallimard, 1984.
Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau and Raphaël Confiant. Eloge de la Créolité / In Praise of Creoleness.Trans. M.B. Taleb-Kyar. Paris: Gallimard, 1990.
Delanty, Gerard. The Cosmopolitan Imagination. Cambridge: Cambridge UP, 2009.
DeLillo, Don. Cosmopolis. New York: Picador, 2003.
Ferrara, Alessandro. Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. London: Routledge, 1998.
Golomb, Jacob. In Search of Authenticity: From Kierkegaard to Camus. London: Routledge, 1995.
Guignon, Charles. On Being Authentic. London: Routledge, 2004.
Heidegger, Martin. Being and Time.Trans. John Macquarrie and Edward Robinson. Oxford: Blackwell, 1962/1988.
Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. London: Routledge, 1988.
Lamy, Laurent. “Clavis hermeneutica: la problématisation du traduire chez Friedrich Schleiermacher, ou l’ébauche du paradigme de la compréhension intersubjective.” Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal 52.3 (2007). 588-602.
Msiska, Mpalive-Hangson. Postcolonial Identity in Wole Soyinka. Amsterdam and New York: Rodopi, 2007.
Papastergiadis, Nikos. Cosmopolitanism and Culture. Cambridge, UK and Malden, USA: Polity Press, 2012.
Rushdie, Salman. Shame. London: Picador, 1983.
Sartre, Jean Paul. Anti-Semite and Jew: An Exploration of the Etiology of Hate. Trans. George J. Becker. New York: Schoken Books, 1948.
Schleiermacher, Friedrich. “From ‘On the Different Methods of Translating.’” Trans. Waltraud Bartscht. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Ed. Rainer Schulte and John Biguenet. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. 36-54 (lecture delivered in 1813).
Soyinka, Wole. Art, Dialogue, and Outrage: Essays on Literature and Culture. New York: Pantheon Books, 1993.
Vannini, Phillip and J. Patrick Williams, eds. Authenticity in Culture, Self, and Society. Farnham, England: Ashgate, 2009.
Most read articles by the same author(s)